Изпълнителна власт

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 12)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Правилник за организацията и дейността на Съвета за криминологични изследвания към министъра на правосъдието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Правилник за организацията и дейността на Съвета за развитие на гражданското общество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Правилник за организацията и дейността на Съвета за регионално развитие към Министерския съвет и на областните съвети за регионално развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Правилник за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Правилник за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-11

 Правилник за организацията и работата на Съвета по изпълнение на наказанията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-08

 Правилник за организацията на дейността на Инспектората на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-02

 Правилник за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-08

 Правилник за организацията на дейността на Съвета за административната реформа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Правилник за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-20

 Правилник за организацията, дейността и финансирането на Съвета по животновъдство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Правилник за организацията, структурата и функциите на Специалната куриерска служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Правилник за прилагане на Закона за държавния протокол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Правилник за прилагане на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Правилник за работа на Консултативния съвет към министъра на икономиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за работата на Държавната сортова комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за работата на Националния съвет по безопасност на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-15

 Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Агенция "Пътна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Национална агенция "Пътна инфраструктура" и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" и на неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-09

 Правилник за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Правилник за състава, функциите и дейността на Националния съвет за нематериално културно наследство към министъра на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-18

 Правилник за устройството и дейността на Академията на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-27

 Правилник за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Правилник за устройството и дейността на Висшия консултативен съвет по водите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Правилник за устройството и дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за устройството и дейността на държавните горски стопанства - държавни предприятия към Държавната агенция по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството и дейността на държавните ловни стопанства - държавни предприятия към Държавната агенция по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството и дейността на Държавния културен институт към министъра на външните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-19

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-16

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Управление и стопанисване на язовири"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за устройството и дейността на Инспекцията по условията и безопасността на труда при Министерството на транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Правилник за устройството и дейността на Информационния център на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-16

 Правилник за устройството и дейността на Комисията за издаване на разрешения за извършване на дейностите по техническото обслужване на медицинска техника и апаратура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-03

 Правилник за устройството и дейността на Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-04

 Правилник за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Правилник за устройството и дейността на Консултативно-експертния съвет за лечебни растения към министъра на околната среда и водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-18

 Правилник за устройството и дейността на Научно-приложния институт по пожарна безопасност и защита на населението при Генерална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-08

 Правилник за устройството и дейността на Научноизследователския институт по криминалистика и криминология (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-03

 Правилник за устройството и дейността на Национален STEM център
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-07

 Правилник за устройството и дейността на Национален литературен музей (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-31

 Правилник за устройството и дейността на Национален музей на българското изобразително изкуство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-27

 Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Правилник за устройството и дейността на Националната комисия по търговията към Министерството на търговията и туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Правилник за устройството и дейността на Националния военноисторически музей
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-17

 Правилник за устройството и дейността на Националния институт за недвижимо културно наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Правилник за устройството и дейността на Националния институт за обучение и квалификация в системата на образованието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Правилник за устройството и дейността на Националния медицински координационен център
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Правилник за устройството и дейността на Националния медицински координационен център (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Правилник за устройството и дейността на Националния педагогически център
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-22

 Правилник за устройството и дейността на Националния студентски дом
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Правилник за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-09

 Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по въпросите на социалното включване към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за устройството и дейността на Националния съвет по медицинска експертиза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-08

 Правилник за устройството и дейността на Националния учебен център
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по заразни и паразитни болести
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-26

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по здравна информация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по здравна информация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по обществено здраве при Министерството на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-12

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по опазване на общественото здраве (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-10

 Правилник за устройството и дейността на Националното бюро за правна помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-27

 Правилник за устройството и дейността на регионалните дирекции по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-27

 Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове по здравеопазване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-18

 Правилник за устройството и дейността на служба "Военна информация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Правилник за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Правилник за устройството и дейността на Централнoто военно окръжие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-18

 Правилник за устройството и дейността на Централно военно окръжие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-07

 Правилник за устройството и дейността на Център за контрол и оценка на качеството на образованието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Правилник за устройството и дейността на Центъра за информационно осигуряване на образованието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-14

 Правилник за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Правилник за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Правилник за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Правилник за устройството и организацията на работа на Националния съвет за научна и технологична политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и организацията на работа на Националния съвет по етническите и демографските въпроси към Министерския съвет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Правилник за устройството и организацията на работа на Националния съвет по социалните и демографските въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и функциите на регионалните управления на образованието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-05

 Правилник за устройството, дейността и организацията на работа на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Правилник за устройството, дейността, организацията на работа и структурата на Комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-03

 Правилник за устройството, дейността, организацията на работа и числеността на Комисията за регулиране на съобщенията и структурата на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-10

 Правилник за устройството, дейността, организацията на работа, числеността на Комисията за регулиране на съобщенията и структурата на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-19

 Правилник за устройството, организацията и дейността на Консултативния съвет при Изпълнителната агенция за българите в чужбина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-21

 Правилник за устройството, организацията и дейността на Център за отдих и обучение - София (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Правилник за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Правилник за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-10

 Правилник за устройството, функциите и задачите на Контролно-техническата инспекция за селскостопанска техника към Министерството на земеделието и хранителната промишленост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-05

 Правилник за функциите и структурата на Държавната железопътна инспекция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет (Загл. изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г., бр. 20 от 2003 г.) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Правилник за функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-09

 Решение № 6 на КС на РБ от 29.09.2009 г. по Конституционно дело № 7 от 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-09

 Решение № 16 на КС на РБ от 27.10.2021 г. по Конституционно дело № 18 от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 12)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 1127 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА