Заповеди

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 11)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Заповед № РД-1195 от 24.09.2003 г. за прекатегоризиране на природна забележителност "Естествено находище на див божур в м. Мющерека", землище на с. Беловец, община Кубрат, областРазград, в защитена местност с наименование "Мющерека"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1197 от 24.09.2003 г. за прекатегоризиране на природна забележителност "Юперска кория", землище на с. Юпер, община Кубрат, област Разград, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1198 от 24.09.2003 г. за прекатегоризиране на природна забележителност "Естествено находище на обикновен сладник", землище на с. Белцов, община Ценово, област Русе, в защитена местност с наименование "Находище на обикновен сладник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1199 от 24.09.2003 г. за прекатегоризиране на природна забележителност "Находище на див божур в м. Божурите", землище на с. Подайва, община Исперих, област Разград, в защитена местност с наименование "Божурите"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1200 от 24.09.2003 г. за прекатегоризиране на природна забележителност "Колчаковската кория", землище на с. Хърсово, община Самуил, област Разград, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1201 от 24.09.2003 г. за прекатегоризиране на природна забележителност "Находище на турска леска", землище на с. Задруга, община Кубрат, област Разград, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1201 от 18.11.2004 г. за обявяване на защитена местност Анатема в землището на Асеновград, община Асеновград, област Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-23

 Заповед № РД-1202 от 24.09.2003 г. за прекатегоризиране на природна забележителност "Местността Каратепе", землище на с. Осенец, община Разград, област Разград, в защитена местност с наименование "Находище на пролетно ботурче"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1203 от 24.09.2003 г. за прекатегоризиране на природна забележителност "Находище на божур в м. Горната кория", землище на с. Добротица, община Ситово, област Силистра, в защитена местност с наименование "Горната кория"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1204 от 24.09.2003 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Местността Рибарниците", землище на Ветово, община Ветово, област Русе, и гр. Цар Калоян, община Цар Калоян, област Разград, в защитена местност с наименование "Рибарниците"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1205 от 24.09.2003 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Гарвански блата", землище на с. Гарван и с. Попина, община Ситово, област Силистра, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1206 от 24.09.2003 г. за прекатегоризиране защитена местност "Острата скала", землище на гр. Сеново, община Ветово, област Русе, в природна забележителност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1207 от 24.09.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Държавна гора в м. Меджит Табия", землище на гр. Силистра, община Силистра, област Силистра, в защитена местност с наименование "Меджит Табия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1208 от 24.09.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Местността Голямата чешма", землище на с. Кайнарджа, община Кайнарджа, област Силистра, в защитена местност с наименование "Голямата чешма"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1209 от 24.09.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Държавна гора в м. Съветските летци", землище на с. Професор Иширково, община Силистра, област Силистра, в защитена местност с наименование "Паметника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1210 от 24.09.2003 г. за прекатегоризиране историческо място "Местността Сая Кулак", землище на с. Пожарево, община Тутракан, област Силистра, в защитена местност с наименование "Сая Кулак"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1214 на МОСВ от 10.12.2002 г. за обявяване защитена местност "Орлиците" землище на с. Камчия, община Сунгурларе, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1225 от 11.12.2002 г. за утвърждаване план за управление на защитена местност "Дуранкулашко езеро"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-123 от 11.04.1997 г. относно начина и реда за заплащане на таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-1259 от 7.10.2003 г. за заличаване на исторически места от Държавния регистър на защитените територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1263 от 9.10.2003 г. за определяне специфични изисквания за получаване на екомаркировка за продуктова група "обувки"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-11

 Заповед № РД-130 от 19.04.1995 г. за състоянието на естествените находища на блатно кокиче през 1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1302 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране историческо място "Бърдото", землище на с. Мусина, община Павликени, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1303 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране историческо място "Мехченица - Йововци", землище на Плачковци, община Трявна, област Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1304 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране историческо място "Добринкина гора", землище на с. Железарци, община Стражица, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1305 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Бостанчетата", землище на с. Боженци, община Габрово, област Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1306 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Николински кладенец", землище на с. Ветренци, община Велико Търново, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1307 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Преображенски манастир", землище на с. Самоводене, община Велико Търново, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1308 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране историческо място "Манастирското", землище на с. Къпиново, община Велико Търново, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1309 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Столища", землище на Плачковци, община Трявна, област Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1310 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Лъгът", землище на с. Батошево, община Севлиево, област Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1311 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Варените", землище на с. Млечево, община Севлиево, област Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1312 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Богданов дол", землище на с. Коевци, община Сухиндол, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1313 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Лафтин", землище на с. Кормянско, община Севлиево, област Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1314 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Находище на хвойна в м. Лъгът", землище на с. Батошево, община Севлиево, област Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1315 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Божурлука", землище на с. Горна Студена, община Свищов, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1316 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Божур поляна", землище на с. Първомайци, община Горна Оряховица, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1317 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране природна забележителност "Джолюнгьол", землище на с. Драганово, община Горна Оряховица, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1318 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране историческо място "Балванска битка", землище на с. Балван, община Велико Търново, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1319 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране историческо място "Батошевски манастир", землище на с. Стоките, община Севлиево, област Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1321 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране историческо място "Партизанска база - Института", землище на с. Трънето, община Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1322 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране историческо място "Соколски манастир", землище на Габрово, област Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1323 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране историческо място "Дервента", землище на с. Самоводене, община Велико Търново, област Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1324 на МОСВ от 27.12.2002 г. за прекатегоризиране историческо място "Дряновски манастир", землище на Дряново, област Габрово
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1344 на МОСВ от 21.12.2004 г. за увеличаване на площта на защитена местност "Лале баир" в землището на Асеновград, област Пловдив, обявена за природна забележителност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-01

 Заповед № РД-1359 от 6.11.2003 г. за заличаване от Държавния регистър на защитените територии историческо място "Държавна гора в м. Къзалан", землище на с. Шейново, община Казанлък, област Стара Загора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1363 от 6.11.2003 г. за заличаване на природни забележителности от Регистъра на защитените територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1378 от 17.11.2003 г. за утвърждаване на план за управление на поддържан резерват "Атанасовско езеро"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-04 от 21.01.1994 г. относно преобразуване на кабинетите по професионално ориентиране в педагогически консултационни кабинети (ПКК) като юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-100 от 17.06.2003 г. за закриване на Общински детски комплекс - Долни чифлик, община Долни чифлик, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-110 от 29.12.1998 г. за преобразуване на Националния център за ученически отдих и туризъм в Национален център за ученически отдих, туризъм и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-111 от 15.07.2003 г. за преобразуване Помощно училище "Минко Неволин" - Карнобат, община Карнобат, обл. Бургас, от държавно специално училище в общинско специално училище
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-112 от 15.07.2003 г. за преобразуване на Дом за деца и юноши - с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина, област Враца, от държавно обслужващо звено в Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа - с. Бърдарски геран, о
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-115 от 17.07.2003 г. за за откриване на Частен професионален колеж по икономика и счетоводство - Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-117 от 23.07.2003 г. за откриване от учебната 2003 - 2004 г. на Частна професионална гимназия "Д-р Симеон Табаков" - Сливен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-122 от 25.07.2003 г. за откриване от учебната 2003/2004 г. на Частен професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството "Интербизнес" - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-126 от 28.07.2003 г. за откриване от учебната 2003/2004 г. на Частен професионален колеж "Иком интелект" - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-21 от 29.04.1992 г. за преобразуване на Образцовия икономически техникум във Финансово-стопанска гимназия с бизнесколеж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-234 от 2.12.2002 г. за закриване на Общински детски комплекс - Карнобат, община Карнобат, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-235 от 2.12.2002 г. за закриване на Общински детски комплекс - Стралджа, община Стралджа, област Ямбол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-24 от 6.05.1994 г. за създаване на Национален тестов център за оценяване в системата на образованието на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-28 от 5.06.1992 г. за откриване на Национален детски екологичен комплекс в с. Ковачевци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-28 от 6.04.2022 г. за увърждаване на списък на общините, в които за 2021 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-15

 Заповед № РД-14-29 от 8.06.1992 г. за откриване на Национален океанографски комитет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-54 от 14.04.2003 г. за определяне име на Техникума по фина механика и оптика "М. В. Ломоносов" - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-81 от 10.06.2003 г. за определяне име на Професионална гимназия по дървообработване - Велинград, община Велинград, област Пазарджик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-84 от 10.06.2003 г. за определяне име на ОУ "Кирил и Методий" - с. Попица, община Бяла Слатина, област Враца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-95 от 22.12.1993 г. относно образуване на "Академика - студентски отдих, спорт и туризъм"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1454 от 11.12.2003 г. за заличаване историческо място "Калиакра", землище на с. Българево, община Каварна, област Добрич от Държавния регистър на защитените територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1461 от 12.12.2003 г. за заличаване на защитени природни обекти от Държавния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-15-2076 от 18.10.1995 г. за регистриранe цени на лекарствени средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-15-2319 от 3.11.1995 г. за регистриране цени на лекарствени средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-151 от 21.02.2003 г. за обявяване на защитена местност "Веждата"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-154 от 21.02.2003 г. за заличаване от Държавния регистър на защитени територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-15

 Заповед № РД-16-01 на МИ от 6.01.2003 г. за въвеждане на защитна мярка по вноса на амониев нитрат в Република българия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-14

 Заповед № РД-16-06 от 13.07.1992 г. за регистрация или разрешение за износ или внос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-16-105 от 1.07.1997 г. относно определянето на експортна такса за пшеница, царевица и ечемик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-16-160 от 10.02.2014 г. за утвърждаване на Списък на общините, в които за 2013 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Заповед № РД-16-191 от 15.02.2018 г. за утвърждаване на Списък на общините, в които за 2017 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Заповед № РД-16-223 от 15.03.2016 г. за утвърждаване на Списък на общините, в които за 2015 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Заповед № РД-16-281 от 25.03.2020 г. за утвърждаване на списък на общините, в които за 2019 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-14

 Заповед № РД-16-287 от 9.04.2015 г. за утвърждаване списък на общините, в които за 2014 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Заповед № РД-16-295 от 20.03.2009 г. за утвърждаване на Списък на общините, в които за 2008 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната:
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Заповед № РД-16-295 от 25.02.2013 г. за утвърждаване на Списък на общините, в които за 2012 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Заповед № РД-16-308 от 19.03.2010 г. за утвърждаване на списък на общините, в които за 2009 г. равнището на безработица е равно или по-високо от средното за страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Заповед № РД-16-435 от 29.03.2019 г. за утвърждаване на списък на общините с равнище на безработица, равно или по-високо от средното за страната за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-14

 Заповед № РД-16-566 от 26.08.2004 г. за утвърждаване на Класификатор на обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-17

 Заповед № РД-16-616 от 20.09.2004 г. за утвърждаване на образци по чл. 7, ал. 1, т. 5 ЗОП
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Заповед № РД-16-623 от 23.09.2004 г. за утвърждаване на образци за малки обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Заповед № РД-16-73 от 30.01.2008 г. за утвърждаване на образец на Годишен статистически отчет за възложените обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Заповед № РД-16-731 от 20.05.2013 г. за утвърждаване на образец на Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и 4 от Закона за малките и средните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-21

 Заповед № РД-167 от 26.02.2004 г. за утвърждаване на план за управление на защитена местност Шабленско езеро
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Заповед № РД-180 от 8.07.1994 г. за защитени местности в Бургаска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-190 от 27.04.2000 г. за определяне режим за ползване на блатното кокиче през 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-197 от 26.02.2003 г. за заличаване на исторически места от Държавния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-15

 Заповед № РД-198 от 26.02.2003 г. за заличаване на природни забележителности от Държавния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-15

 Заповед № РД-198 от 5.03.2004 г. за обявяване на защитена местност "Екопарк - Университетска ботаническа градина - Варна" в землището на кв. Виница, Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-205 от 8.03.2004 г. за определяне на специфични изисквания за получаване на екомаркировка за продуктова група "Матраци"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-23

 Заповед № РД-207 на МОСВ от 11.06.1999 г. относно промяена на режима на дейностите в ЗМ "Устието на река Велека" и ЗМ "Силистар"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-208 от 23.02.2005 г. за провеждане нв неприсъствен конкурс за определяне на титуляр на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, т. 2 ЗПБ - неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-22

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 11)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 1020 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА