Заповеди

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 11)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 Заповед № РД-09-20 от 14.01.2004 г. за определяне количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн за реколта 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Заповед № РД-09-244 от 14.06.1994 г. за преустановяване продажбата и употребата на нейодирана готварска сол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-244 от 25.04.2006 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и които могат да се използват за производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-12

 Заповед № РД-09-245 от 14.05.2003 г. за определяне индексирани цени на видовете медицинска и стоматологична помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-04

 Заповед № РД-09-245 от 25.04.2006 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, за които Европейската комисия е взела решение да не бъдат включени в списъка на активните вещества, разрешени в Европейския съюз, и които не могат да се включват в проду
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Заповед № РД-09-246 от 25.04.2006 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз и които могат да се използват за производство на продукти за растителна защита с цел предлагане на пазара и употреба в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Заповед № РД-09-263 на МЗГ и МОСВ от 5.04.2002 г. за определяне режима за риболов във водите на р. Дунав, Черно море и вътрешните водоеми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-267 на МЗГ от 23.02.2001 г. относно изискването за оригинален ветеринарен сертификат при внос на живи животни, суровини и продукти от животински произход, адитиви, фуражи и фуражни добавки в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-286 от 24.06.2004 г. за определяне на индексирани цени на видовете медицинска и стоматологична помощ, оказвана от лечебните и здравни заведения, сключили договор с НЗОК при условията и по реда на НРД 2003 г., през календарната 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Заповед № РД-09-33 на МЗГ от 18.01.2005 г. за за забрана вноса от префектура Аркадия на Република Гърция на живи птици (домашни и диви), стокови и разплодни яйца и суровини и продукти от птици, които не са претърпели термична обработка, гарантираща унищо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Заповед № РД-09-332 от 7.04.2003 г. за определяне на държавните и общинските професионални училища и професионални гимназии - институции в системата на професионалното образование и обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-338 на МЗГ от 14.05.2002 г. за внос на месо, месни и рибни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-24

 Заповед № РД-09-354 от 8.04.2019 г. за утвърждаване на Правила за здравословни и безопасни условия на труд в горските територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-10

 Заповед № РД-09-363 на МЗГ и МОСВ от 12.03.2001 г. относно установяване режима за риболов и сроковете на забрана за улов на риба и други водни организми през размножителните периоди на видовете, за опазване биологичното разнообразие и за създаване оптимал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-372 на НЗОК от 9.07.2002 г. за определяне индексирани цени на видовете медицинска и стоматологична помощ, оказвана от лечебните и здравни заведения, сключили договор с НЗОК при условията и по реда на НРД 2001 г., през януари, февруари и ма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-09-375 от 27.03.2000 г. относно отмяна на Заповед № РД-09-228 от 28.II.2000 г. (ДВ, бр. 19 от 2000 г.).
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-377 от 27.03.2000 г. относно забраната за производство, внос и употреба на препарати, предназначени за продуктивни животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-378 от 15.09.1994 г. за установяване охранителни зони на черноморската крайбрежна плажна ивица (морските плажове)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-38 от 1.02.2002 г. на МЗ за определяне действащата в страната фармакопея - четвърто издание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-09-409 на МЗГ от 19.06.2002 г. за ограничителни мерки за предпазване на Република Аржентина от заболяването шап
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-411 от 25.08.2008 г. за утвърждаване на списък на активните вещества, разрешени в Европейския съюз за включване в състава на биоцидни препарати и биоцидни препарати с нисък риск, вкл. изискванията към тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Заповед № РД-09-430 от 4.06.2003 г. за утвърждаване класификацията на винените сортове лози по лозарски райони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-459 на МЗ от 20.06.2001 г. за определяне териториален обхват на обслужваното население на лечебните заведения за болнична помощ и диспансерите с държавно или общинско участие, в които гражданите на Република България имат право на безплатн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-459 от 16.06.2003 г. за утвърждаване списък на държавните експерти по тютюна по производствени райони за реколта 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-49 от 15.01.1999 г. за определяне количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн за реколта 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-53 на МЗГ от 18.01.2002 г. за определяне количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн за реколта 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-531 от 26.08.2002 г. за отменяне на Заповед № РД-09-702 от 22.06.2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-532 относно утвърждаване охранителни зони на балнеолечебния курорт Овча купел - гр. София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-551 на МЗГ от 3.05.2000 г. за отмяна на забраната за внос от Кралство Белгия на свинско и птиче месо, свински и птичи субпродукти, месни продукти с участие на свинско и птиче месо, непреработени суровини, предназначени за производство на ф
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-554 от 25.10.2005 г. за забрана вноса от Република Македония на живи птици (домашни и диви), стокови и разплодни яйца, суровини и продукти от птици, които не са претърпели термична обработка, гарантираща унищожаване на вируса на Нюкасълска
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-04

 Заповед № РД-09-56 от 31.01.2005 г. за определяне на количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн за реколта 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-04

 Заповед № РД-09-568 от 9.04.1999 г. на МЗГАР и МОСВ за определяне режима за риболова
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-573 от 3.11.2005 г. за забрана на търговията с живи птици на пазарите за търговия с животни в областите Бургас, Варна, Добрич, Разград, Силистра и Шумен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-11

 Заповед № РД-09-65 от 11.02.2004 г. и Заповед № ЗМФ-163 от 19.02.2004 г. приемане на списък на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-20

 Заповед № РД-09-662 от 3.04.1997 г. за определяне количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн за реколта 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-7 от 9.01.2003 г. за определяне на количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн за реколта 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-705 на МЗГ от 27.06.2000 г. за определяне количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн за реколта 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-722 на МЗГ от 27.06.2001 г. за определяне количествата, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн за реколта 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-776 от 17.09.2011 г. за утвърждаване на Държавна профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните през 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-21

 Заповед № РД-09-800 от 19.11.2003 г. за предпазване на хората и животните от трансмисивни спонгиформни енцефалопатии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-81 от 20.02.2004 г. за определяне на допълнителни количества, районите, типовете, произходите и сортовете за производство на тютюн за реколта 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-27

 Заповед № РД-09-823 от 6.06.1999 г. относно забрана за внос на животни, хранителни продукти от животински произход и фуражи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-839 от 21.08.2001 г. за забрана на износа на живи преживни животни с произход от области Бургас, Хасково, Ямбол и Кърджали за страните от Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-915 от 24.11.2009 г. за утвърждаване на Държавна профилактична програма за задължителните мерки за профилактика и борба срещу болестите по животните през 2010 г. съгласно приложението.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-16

 Заповед № РД-10-20 от 1.11.2002 г. за контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-10-376 на МЗ от 19.09.2000 г. за прекратяване процедурата за разрешаване на употреба и пререгистрация на лекарствените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-10-377 на МЗ от 19.09.2000 г. за прекратяване процедурата по разрешаване на употреба на лекарствени продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-10-378 на МЗ от 19.09.2000 г. за прекратяване процедурата по разрешаване на употреба на лекарствени продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-10-379 на МЗ от 19.09.2000 г. за прекратяване процедурата по разрешаване на употреба на лекарствени продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-10-434 на МЗ от 2.10.2000 г. за прекратяване на процедурата по разрешаване на употреба на лекарствени продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-10-435 на МЗ от 2.10.2000 г. за прекратяване процедурата по разрешаване на употреба за употреба на лекарствени продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1005 от 4.08.2003 г. за обявяване за природна забележителност на пещерата "Гаргина дупка" в землището на с. Мостово, община Асеновград, област Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1007 от 4.08.2003 г. за обявяване на защитена местност "Хисаря" в землището на гр. Айтос, община Айтос, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1008 от 4.08.2003 г. за обявяване на защитена местност "Казаков вир" в местността "Казаков вир", землището на с. Индже войвода, община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1015 от 6.08.2003 г. за обявяване за защитена местност скалния комплекс "Караджов камък" в землищата на селата Мостово и Сини връх, община Асеновград, област Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1024 от 1.11.2002 г. за заличаване на исторически места в землищата на Софийска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1025 от 1.11.2002 г. за заличаване на исторически места в землищата на Кюстендилска и Пернишка област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1030 от 11.08.2003 г. за заличаване на природна забележителност "Блатно кокиче в къмпинг "Корал" в землището на с. Лозенец, община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1033 от 12.08.2003 г. за заличаване на историческо място "Пещера Тепавицата", землището на гр. Белослав, община Белослав, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1049 от 18.08.2003 г. за прекатегоризиране на природна забележителност "Еленина бара", землище на с. Мало Бучино, район "Овча купел" - София, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1050 от 18.08.2003 г. за прекатегоризиране на историческо място "Смиловене", землище на гр. Копривщица, община Копривщица, Софийска област, в природна забележителност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1051 от 18.08.2003 г. за прекатегоризиране на историческо място "Държавна гора в м. Урвич", землище на с. Кокаляне, район "Панчарево" - София, в природна забележителност с наименование "Урвич"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1052 от 18.08.2003 г. за прекатегоризиране на историческо място "Шумнатото тепе - 2", землище на с. Ново село, община Самоков, Софийска област, в защитена местност с наименование "Шумнатото тепе - 2"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1053 от 18.08.2003 г. за прекатегоризиране на историческо място "Елешнишки манастир", землище на с. Елешница, община Елин Пелин, Софийска област, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1054 от 18.08.2003 г. за прекатегоризиране на историческо място "Бенковската пещера", землище на с. Ямна, община Етрополе, Софийска област, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1055 от 18.08.2003 г. за прекатегоризиране на историческо място "Държавна гора в м. Чакърови поляни", землище на с. Бели Искър, община Самоков, Софийска област, в защитена местност с наименование "Чакърови поляни"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1056 от 18.08.2003 г. за прекатегоризиране на историческо място "Еледжик", землище на с. Горна Василица, община Костенец, Софийска област, и землище на с. Мирово, община Ихтиман, Софийска област, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1057 от 18.08.2003 г. за прекатегоризиране на историческо място "Романия", землище на с. Рашково, община Ботевград, Софийска област, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1058 от 18.08.2003 г. за прекатегоризиране на историческо място "Пантата", землище на с. Стъргел, община Горна Малина, Софийска област, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1059 от 18.08.2003 г. за прекатегоризиране на историческо място "Бонсови поляни", землище на кв. "Горна баня", район "Овча купел" - София, в защитена местност с наименование "Манастирска кория"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1060 от 18.08.2003 г. за прекатегоризиране на историческо място "Урвич", землище на с. Боженица, община Ботевград, Софийска област, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1061 от 18.08.2003 г. за прекатегоризиране на историческо място "Хълмчето", землище на с. Алдомировци, община Сливница, Софийска област, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1062 от 18.08.2003 г. за прекатегоризиране на историческо място "Манастир Света Троица", землище на гр. Етрополе, община Етрополе, Софийска област, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1063 от 18.08.2003 г. за прекатегоризиране на историческо място "Въртопа", землище на с. Антон, община Антон, Софийска област, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1064 от 18.08.2003 г. за прекатегоризиране на историческо място "Свети Спас", землище на гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1065 от 18.08.2003 г. за прекатегоризиране на историческо място "Пленщица", землище на с. Костенец, община Костенец, Софийска област, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1067 от 18.08.2003 г. за прекатегоризиране на историческо място "Голямото градище", землище на гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1068 от 18.08.2003 г. за прекатегоризиране на историческо място "Малкото градище", землище на гр. Долна баня, община Долна баня, Софийска област, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1069 от 18.08.2003 г. за прекатегоризиране на историческо място "Калето", землище на с. Долна Василица, община Костенец, Софийска област, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1070 от 18.08.2003 г. за прекатегоризиране на историческо място "Траянова крепост", землище на с. Долна Василица, община Костенец, Софийска област, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1071 от 18.08.2003 г. за прекатегоризиране на историческо място "Шумнатото тепе - 1", землище на с. Ново село, община Самоков, Софийска област, в защитена местност с наименование "Шумнатото тепе - 1"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1074 от 11.10.2004 г. за обявяване на защитени дървета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-16

 Заповед № РД-1078 от 21.08.2003 г. за прекатегоризиране на природна забележителност "Китката", землище на с. Вирове, община Монтана, област Монтана, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1079 от 21.08.2003 г. за прекатегоризиране на природна забележителност "Връшка чука", землище на с. Извор махала, община Кула, област Видин, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1080 от 6.11.2002 г. за заличаване на исторически места в землищата на Бургаска и Сливенска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1080 от 21.08.2003 г. за прекатегоризиране на историческо място "Липака", землище на с. Милчина лъка, община Грамада, област Видин, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1081 от 21.08.2003 г. за прекатегоризиране на историческо място "Калето", землище на гр. Берковица, община Берковица, област Видин, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1082 от 21.08.2003 г. за прекатегоризиране на историческо място "Раковишки манастир Св. Троица", землище на с. Раковица, община Макреш, област Видин, в защитена местност с наименование "Раковишки манастир"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1096 от 15.10.2004 г. за обявяване на защитена местност "Бакърлъка" в землището на с. Равадиново, община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-23

 Заповед № РД-1104 от 3.09.2003 г. за прекатегоризиране на природна забележителност "Турченица", землище на с. Локорско, район "Нови Искър" - София, в защитена местност със същото наименование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1117 от 8.09.2003 г. за заличаване от Държавния регистър на защитените територии на исторически места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1118 от 8.09.2003 г. за заличаване от Държавния регистър на защитените територии историческо място "Клисура", землище на с. Горна Лука, община Чипровци, област Монтана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-112 от 11.02.2003 г. за поставяне под специален режим на опазване и ползване лечебните растения през 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Заповед № РД-1126 от 29.10.2004 г. за утвърждаване на план за управление на поддържан резерват "Балтата" и буферната му зона
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-16

 Заповед № РД-1135 от 22.11.2002 г. за заличаване на исторически места в землищата на Великотърновска и Габровска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1136 от 22.11.2002 г. за заличаване на исторически места в землищата на Великотърновска и Габровска област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-115 от 13.02.2015 г. за определяне на допустимите за събиране количества билки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Заповед № РД-1155 от 11.09.2003 г. за заличаване от Държавния регистър на защитените територии историческо място "Пещерата в м. Венците", землище на с. Черни Осъм, община Троян, област Ловеч,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1180 от 19.09.2003 г. за заличаване на исторически места от Държавния регистър на защитените територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-1190 от 19.09.2003 г. за прекатегоризиране на природна забележителност "Вековна дъбова гора в м. Корията", землище на с. Гороцвет, община Лозница, област Разград, в защитена местност с наименование "Вековна дъбова гора"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 11)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 1020 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА