Качество, стандартизация, метрология

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 455 (стр. 5 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 следваща> последна>>
 Правила за измерване на количеството електрическа енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Правила за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-21

 Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Правилник за осигуряване и управление на качеството на военната и специална продукция в Министерството на отбраната и Българската армия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-16

 Правилник за работата на Националния съвет по безопасност на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-15

 Правилник към Конвенцията за метъра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 6
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-25

 Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 6, ревизия 2 в сила от 1.01.2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-07

 Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 7 от 10.02.2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-21

 Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 7, ревизия 1 от 1.12.2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 7, ревизия 3 от 1.03.2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-15

 Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 7, ревизия 5 от 1.04.2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-11

 Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 7, ревизия 6 от 1.03.2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-02

 Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 8 от 01.01.2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 8, ревизия 1 от 1.01.2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 8, ревизия 2 от 1.01.2024 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-09

 Процедура за оценяване на съответствието с Добрата лабораторна практика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-15

 Решение № 1/2005 на Съвета по асоцииране за участието на България в Европейската система за бърз обмен на информация за опасностите, произтичащи от използването на потребителски стоки (система RAPEX), съгласно Директива 2001/95/ЕС на Европейския парламент
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Решение № 54 на МС от 11.03.1991 г. за приемане на мерки по допуснати нарушения, довели до преокачествяване и бракуване на хранителни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 82 на КРС от 14.02.2019 г. за приемане на Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-23

 Решение № 342 на МС от 17.05.2001 г. за обявяване на 20 май - деня на подписването на Конвенцията за метъра, за професионален празник на метролога
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 519 на МС от 31.07.2007 г. за прекратяване действието на международни спогодби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-28

 Решение № 731 на МС от 24.11.1999 г. за утвърждаване Списъка на българските държавни стандарти, утвърдени до влизането в сила на Закона за националната стандартизация, които съдържат технически изисквания към продуктите, имащи отношение към безопасността,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 8770 от 16.07.2015 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Спогодба за прекратяване на Спогодбата между Държавната агенция по стандартизация и метрология на Република България и Министерството на икономиката на Словашката република за сътрудничество в областта на взаимното признаване на резултатите от изпитваният
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-16

 Спогодба за приемане на еднакви технически предписания за колесни превозни средства, оборудване и части, които могат да бъдат монтирани и/или използвани на колесни превозни средства, и на условия за взаимно признаване на одобрения, издавани на основата на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Държавната агенция за метрологичен и технически надзор на Република България и Държавния комитет по стандартизация на Република Беларус за обмен на информация и сътрудничество в областта на оценяване на съответствието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-21

 Спогодба между Държавната агенция за метрология и технически надзор на Република България и Бюрото за мерки и ценни метали на Сърбия и Черна гора за сътрудничество в областта на метрологията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Държавната агенция по стандартизация и метрология на Република България и Държавната служба за стандартизация и метрология на Република Хърватска за сътрудничество в областта на стандартизацията, метрологията, сертификацията и акредитацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-28

 Спогодба между Държавната агенция по стандартизация и метрология на Република България и Министерството на икономиката на Словашката република за сътрудничество в областта на взаимното признаване на резултатите от изпитванията и сертификатите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-16

 Спогодба между Държавната агенция по стандартизация и метрология на Република България и Съюзния институт по стандартизация на Съюзна република Югославия за сътрудничество в областта на стандартизацията и сертификацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за сътрудничество в областта на стандартизацията, метрологията и сертификацията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-28

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на стандартизацията, метрологията и сертификацията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-28

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за сътрудничество в областта на стандартизацията, метрологията и сертификацията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-28

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество в областта на стандартизацията, метрологията, акредитацията и оценка на съответствието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за сътрудничество в областта на стандартизацията, метрологията и сертификацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрология и технически надзор по Закона за държавните такси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Тарифа за таксите, които се събират от Българската агенция по безопасност на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-20

 Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по метрология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Тарифа за таксите, които се събират от Българския институт по стандартизация по Закона за националната стандартизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-12

 Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по Закона за посевния и посадъчния материал (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-24

 Тарифа за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-02

 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за медицинските изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-16

 Тарифа за таксите, събирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" за дейностите по оценка, надзор и повторна оценка на технически служби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Технически изисквания за работа на електронните съобщителни мрежи от подвижна радиослужба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-23

 Устройствен правилник на Българския институт по метрология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-28

 Устройствен правилник на Българския институт по метрология (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-14

 Устройствен правилник на Българския институт по стандартизация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-16

 Устройствен правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-12

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Българска служба за акредитация" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-16

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-22

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Сертификация и изпитване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

Показани от 401 до 455 (стр. 5 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 следваща> последна>>

Общо: 455 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА