Качество, стандартизация, метрология

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 5)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  следваща> последна>>
 Наредба № 31 от 27.12.1996 г. за изискванията към устройството и безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-25

 Наредба № 31 от 29.07.2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Наредба № 32 от 30.12.2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и гинекология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Наредба № 33 от 17.02.1987 г. за държавно изпитване на продукцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 33 от 2.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нервни болести" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-21

 Наредба № 34 от 3.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Неонатология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Наредба № 36 от 18.08.2004 г. за условията и реда за биологично изпитване, регистрация, използване и контрол на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Наредба № 37 от 20.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Неврохирургия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Наредба № 38 от 4.10.2002 г. за изискванията за Добра производствена практика при производството на ветеринарномедицински препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-16

 Наредба № 38 от 20.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Медицинска генетика"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-27

 Наредба № 39 от 15.09.2003 г. за условията и реда за контрол за съответствие на зърнените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Наредба № 39 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт по профилактика и контрол на вътреболничните инфекции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Наредба № 40 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична токсикология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-19

 Наредба № 41 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Медицинска паразитология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 42 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Професионални болести"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Наредба № 43 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-22

 Наредба № 44 от 9.12.2004 г. за условията и реда за пускане на пазара на биоцидни препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 44 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична имунология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 45 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-15

 Наредба № 46 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична алергология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 47 от 28.12.2004 г. за изискванията към добавките към храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Наредба № 48 от 4.11.2002 г. за задължителните данни върху опаковките и упътванията за употреба на ветеринарномедицински препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-01

 Наредба № 49 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез статично изпитване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез статично изпит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 50 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на спирачните системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 51 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на мерките срещу емисиите на замърсители от дизелови двигатели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 52 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 53 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на седалка на водача и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на седалката на водача (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 54 от 2.06.2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 54 от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-13

 Наредба № 55 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори по отношение на монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация и за одобрение на типа като компонент на устройства за осветяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 58 от 10.12.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез динамично изпитване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез динамично изп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 60 от 30.12.2003 г. за производство и търговия на посевен материал от цвекло (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-15

 Наредба № 61 от 30.12.2003 г. за производство и търговия на посевен материал от картофи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-13

 Наредба № 62 от 26.08.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на страничната защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 63 от 26.08.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 64 от 26.08.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройствата за измерване на скоростта и на оборудването за заден ход (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 65 от 26.08.2003 г. за одобряване типа на устройства за звуков сигнал на моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 66 от 26.08.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства с дизелови двигатели по отношение на емисиите от отработили газове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Наредба № 67 от 26.08.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на резервоарите за течно гориво и на задната нискоразположена защита и за одобряване типа на задна нискоразположена защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 68 от 26.08.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория М1 по отношение на масите и размерите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 69 от 26.08.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на безопасните стъкла и за одобряване типа на безопасни стъкла (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 69 от 16.05.2006 г. за изискванията за Добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Наредба № 70 от 26.08.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на устройства за ограничаване на скоростта или на бордови системи за ограничаване на скоростта и за одобряване типа на устройствата за ограничаване на скоростт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 71 от 7.10.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на спирачните уредби и за одобряване типа на резервни комплекти спирачни накладки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 72 от 7.10.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на механичните теглително-прикачни устройства и за одобряване типа на механични теглително-прикачни устройства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 73 от 7.10.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение замърсяването на въздуха от емисии от двигателите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-23

 Наредба № 74 от 7.10.2003 г. за одобряване типа на гуми, одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-14

 Наредба № 75 от 7.10.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категориите М2, М3, N и техните ремаркета от категория О по отношение на масите и размерите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 76 от 7.10.2003 г. за ЕО одобряване типа на пътепоказатели за моторни превозни средства и техните ремаркета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 77 от 7.10.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение на емисии на въглероден двуокис и разхода на гориво (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Наредба № 78 от 7.10.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства, работещи с двигатели със запалване чрез сгъстяване по отношение на емисии замърсяващи газове и частици, и на нови моторни превозни средства, работещи с двигатели с принудит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-05

 Наредба № 79 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета, предназначени за превоз на опасни товари по пътищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 80 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на предни фарове против мъгла на моторни превозни средства и техните ремаркета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 81 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на осветители на задния регистрационен номер на моторни превозни средства и техните ремаркета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 83 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на отоплителните системи и за одобряване типа на отоплител (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 84 от 8.01.2004 г. за одобряване на типа на нови моторни превозни средства по отношение на външните изпъкнали части (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 85 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на фарове за заден ход на моторни превозни средства и техните ремаркета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 86 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на габаритни светлини, стоп-сигнали и дневни светлини на моторни превозни средства и техните ремаркета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 87 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на задни фарове против мъгла на моторни превозни средства и техните ремаркета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 88 от 8.01.2004 г. за одобряване на типа на светлинни устройства за паркиране на нови моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 89 от 8.01.2004 г. за изискванията към задължителните табели и надписи за целите на одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 91 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на електромагнитната съвместимост и за одобряване типа на електрически/електронен монтажен възел по отношение на електромагнитната съвместим
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 92 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на вратите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 93 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на кормилната уредба и нейното оборудване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 94 от 8.01.2004 г. за ЕО одобряване типа на облегалки за глава на седалките на моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 95 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на огледалата за виждане назад и за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение монтирането на огледалата за виждане назад (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-14

 Наредба № 96 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категории M1 и N1 по отношение защитата на пътниците при страничен удар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 117 от 10.01.2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба № 128 от 22.07.2005 г. за одобряване на типа на нови дву- и триколесни моторни превозни средства по отношение на максималната конструктивна скорост и на типа двигател по отношение на максималния въртящ момент и максималната мощност нето (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-16

 Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-16

 Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-20

 Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на въжени линии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-20

 Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6.07.2005 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките пр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към продукт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-12

 Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" по специалности от регулираната професия "Инженер в геодезията, картографията и кадастъра" в професионално направление "Архитектура, ст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

 Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-19

 Наредба за енергийното етикетиране на продукти, свързани с енергопотреблението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба за етикетиране на продукти от кристални стъкла (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Наредба за изискванията за безопасност на магнитните детски играчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-18

 Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-11

 Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-11

 Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-26

 Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Наредба за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-02

 Наредба за изискванията към бързо замразените храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Наредба за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Наредба за изискванията за етикетиране, обозначаване и оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване оценка на съответствието на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в тютюневите изделия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Наредба за изискванията към някои млечни белтъци - казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-13

 Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-28

 Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-13

 Наредба за изискванията към стоките, имитиращи храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-24

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 5)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  следваща> последна>>

Общо: 455 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА