Пазар на труда, заетост

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 321 (стр. 4 от 4)
<<първа <предишна  1  2  3 4 следваща> последна>>
 На какви условия трябва да отговарят работодателите, желаещи да кандидатстват за ползване на насърчителни мерки и участие в програми за заетост и обучение?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Промените в Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Комуникационна стратегия за подготовката на членството на България в Европейския съюз и работна програма за 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Чолашка
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Европейска година на трудовата мобилност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Катански
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Общи и специални правила за изпълнение на проекти по компонент "Инициатива за развитие на обществената инфраструктура", подкомпонент "Развитие на социален капитал в малки общности"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 06/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Насърчаване на предприемачеството на хората с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Промени в Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Административнонаказателна отговорност за нарушаване на Закона за насърчаване на заетостта - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Контрол за спазване на Закона за насърчаване на заетостта - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Насърчаване на работодателите при запазване на заетостта - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Обучение за придобиване на професионална квалификация на възрастни, организирано от Агенцията по заетостта - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Процедура по информиране за масови уволнения по Закона за насърчаване на заетостта - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Проект "Социални инвестиции и насърчаване на заетостта". Микропроекти за развитие на общинска инфраструктура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 05/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 04/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 03/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 02/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Националният план за действие по заетостта през 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 01/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Професионално ориентиране и консултиране на търсещите работа лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Показани от 301 до 321 (стр. 4 от 4)
<<първа <предишна  1  2  3 4 следваща> последна>>

Общо: 321 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА