Пазар на труда, заетост

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 289 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>
 Какво представлява EURES-мрежата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Зина Андреева
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Кръстев
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Програма “Старт на кариерата” - финансово подпомагане на работодателите, наемащи на работа младежи, завършили висше образование
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Свободно движение на хора - Законови изисквания по отношение движението на гражданите на трети страни към държавите членки на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Кратък обзор на Кралство Испания и българската общност в страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Раймонд Сапарев
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 В дирекциите “Бюро по труда” се предлагат услуги на работодатели, желаещи да наемат на работа учащи се, които искат да работят през свободното си от учение време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Последните изменения и допълнения в Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България (приета с ПМС № 77 от 2002 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Милева
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Евроинтеграция - свободно движение на хора - 22/2007
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Евроинтеграция - свободно движение на хора - 21/2007
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Осигуряване на трудова заетост на освободените от армията военнослужещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Предложение за Директива на Европейския парламент и на Съвета относно санкции срещу работодатели на нелегално пребиваващи граждани на трети страни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Заетост и безработица при младежите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Евроинтеграция - свободно движение на хора - 20/2007
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Евроинтеграция - свободно движение на хора - 19/2007
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Национална програма "В подкрепа на майчинството"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 План за политиката на държавите-членки на ЕС ­ по легалната миграция (СОМ(2005) 669 final)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Евроинтеграция - свободно движение на хора - 18/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Евроинтеграция - свободно движение на хора - 17/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Обучение на безработни по актуални професии в туристическия бранш
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Избор на обучаваща институция за придобиване на професионална квалификация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Евроинтеграция - свободно движение на хора - 16/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Евроинтеграция - свободно движение на хора - 15/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Обявяване на свободни работни места от работодателите от Европейското икономическо пространство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Регламент № 1612/68/ЕИО за свободата на движение на работници в Общността вече е директно приложим и в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весела Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Режимът на работа на български граждани в Европейския съюз след 1 януари 2007 г. - Част II
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Осъществяване на трудова дейност в РБългария от граждани на страните извън Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поли Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Основни приоритети и предизвикателства, заложени в Националния план за действие по заетостта през 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Националният план за действие по заетостта през 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Програми и мерки за трудова заетост на рискови групи – 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-23

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Програми за преход от пасивни към активни мерки – 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-23

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Програми и мерки за откриване на нови работни места – 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-23

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Насърчаване на заетостта на младежи – 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-23

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Посреднически услуги – 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-23

 Режимът на работа на български граждани в Европейския съюз след 1 януари 2007 г. - Част I
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Какви са основните права на гражданите на ЕС, свързани с пребиваването в друга държава-член, с цел работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Евроинтеграция - свободно движение на хора - 14/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Евроинтеграция - свободно движение на хора - 13/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Как ще работим в ЕС от 1 януари 2007 г.?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Капитал"
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Евроинтеграция - свободно движение на хора - 12/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Нова методика за професионална квалификация на безработните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Задължения на работодателите при извършване на масови уволнения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Представяне на изследването на “Галъп Интернешънъл” за нагласите на населението на България на възраст от 15 до 60 години за потенциална емиграция от страната (септември 2006 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Нови мерки за подобряване пригодността за заетост на работната сила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Диалог на високо равнище по миграция и развитие - Ню Йорк, ООН, 14-15 септември 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Евроинтеграция - свободно движение на хора - 11/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Ред за издаване и обжалване на решенията на директора на дирекция “Бюро по труда”, след влизането в сила на новия АПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Нови проекти за повишаване пригодността за заетост на безработните - Проект “Обучение за съвместяване на професионалния и личния живот на жените”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Акценти от международния симпозиум “Миграция и развитие” - Торино, Италия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 10/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Съдействие на работодателите при набиране на персонал чрез дирекциите “Бюро по труда”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Нови проекти за повишаване пригодността за заетост на безработните - Проект “Обучение по предприемачество”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Промените в наредбата за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Конвенция № 181 на МОТ за частните бюра по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Разширяването на Европейския съюз и миграцията от България и Румъния към Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 09/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Нов ред за допускане на командировани чужденци в РБългария в рамките на свободното предоставяне на услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Митева
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Националният център за професионално развитие - обучаваща и учеща организация - настояще и бъдеще
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Катански
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 08/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Как да кандидатстваме по програмата "Активни услуги на пазара на труда"?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Услуги, които предлага дирекция "Бюро по труда" за устройване на безработен на подходящо работно място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Условия за регистрация на безработни, когато участват в курсове за квалификация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Условия за включване в Националната програма "Помощ за пенсиониране"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 07/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Право на регистрация в дирекциите "Бюро по труда" като безработни, на лица със заболявания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Силвия Цветанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 На какви условия трябва да отговарят работодателите, желаещи да кандидатстват за ползване на насърчителни мерки и участие в програми за заетост и обучение?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Промените в Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Комуникационна стратегия за подготовката на членството на България в Европейския съюз и работна програма за 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Чолашка
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Европейска година на трудовата мобилност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Катански
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Общи и специални правила за изпълнение на проекти по компонент "Инициатива за развитие на обществената инфраструктура", подкомпонент "Развитие на социален капитал в малки общности"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 06/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Насърчаване на предприемачеството на хората с увреждания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Промени в Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Средкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Административнонаказателна отговорност за нарушаване на Закона за насърчаване на заетостта - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Контрол за спазване на Закона за насърчаване на заетостта - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Насърчаване на работодателите при запазване на заетостта - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Обучение за придобиване на професионална квалификация на възрастни, организирано от Агенцията по заетостта - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Процедура по информиране за масови уволнения по Закона за насърчаване на заетостта - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Проект "Социални инвестиции и насърчаване на заетостта". Микропроекти за развитие на общинска инфраструктура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 05/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 04/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 03/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 02/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Националният план за действие по заетостта през 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Евроинтеграция ­ свободно движение на хора - 01/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Професионално ориентиране и консултиране на търсещите работа лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Показани от 201 до 289 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>

Общо: 289 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА