Пазар на труда, заетост

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>
 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Услуги, които могат да ползват по Закона за насърчаване на заетостта лицата, които търсят работа - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Национален план за действие по заетостта за 2015 г. - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Изменения и допълнения на Закона за насърчаване на заетостта през 2014 г. - 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

 Пилотен старт на Национална програма “Клио”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивета Михайлова-Джекова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Националният план за действие по заетостта през 2015 г. в подкрепа на стопанското оживление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от началото на 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Свободното движение на български работници след 1 януари 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Татяна Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Дуалната система за професионално образование и обучение в Конфедерация Швейцария - Пример за добра професионална подготовка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Проблеми на българските студенти във Великобритания във връзка с достъпа им до британския пазар на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Татяна Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Нова Тарифа за таксите, събирани за регистрация за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Стажантските договори - Възможно решение на проблемите с младежката заетост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Таня Стивасарева
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Агенцията по заетостта набира нови проектни предложения по схемата "Безопасен труд"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Делибашева
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Актуализация на Националната класификация на професиите и длъжностите - юли 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Обмяна на добри практики в областта на доходите от труд в условия на криза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите от юли 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 преоДоляване на ранното отпадане от училищната система и образователни постижения - Партньорска проверка на шест държави-членки на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Открита е процедура за приемане на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност - Компонент II
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Задължения на работодателя за информиране на поделенията на Агенцията по заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 За повече и по-добри работни места, с грижа за младите хора, за икономически растеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ася Чолашка
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Условия и ред за регистрация на предприятия за временна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите за 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Националният план за действие по заетостта през 2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Модерни работни места - Предложения на Британското правителство за подобряване на гъвкавостта и сигурността на пазара на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Кръстев
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Германия прие значителни облекчения за наемането на български работници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Промените на пазара на труда през 2011 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Как се праща жалба до съда в Страсбург
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йорданка Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите от 1 юни 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Права и задължения на лицата, ползващи услугите на бюрата по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деница Тенчева-Фока
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Националният план за действие по заетостта през 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Практически аспекти по прилагането на Националната класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Новата национална класификация на професиите и длъжностите, 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светлана Ганева
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Условия за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Последните промени в Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Гъвкавата сигурност на пазара на труда като приоритет на стратегията “Европа 2020”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жулиян Гочев
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Регистрация на търсещите работа лица в бюрата по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Стартират два нови проекта, насочени към осигуряване на заетост за младежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Майа Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Промени в изискванията за предоставяне на посреднически услуги по заетост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Милева
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Основания за прекратяване на регистрацията на безработните лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 2010 - година за усъвършенстване на професионалните умения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Попов
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Стартира ваучерна система за обучение на безработни и заети лица по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Каменов
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Основни приоритети на политиката по заетостта, заложени в Националния план за действие по заетостта за 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Нови възможности за съвместяване на семейния живот със служебните задължения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Финансиране на действия за реинтеграция на пазара на труда на съкратени работници и служители със средства от Европейския фонд за приспособяване към глобализацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Вашите права в Европейския съюз - Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ” център - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Вашите права в Европейския съюз - Казуси от практиката на българския “СОЛВИТ” център - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Какви възможности за работодателите предлага Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Делибашева
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 29
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 28
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 27
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Българската “пътека” за постигане на по-голяма гъвкавост и сигурност на пазара на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Анти-кризисни мерки на пазара на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 26
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 25
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 24
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 23
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Закон за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Допълнения в Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 22
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 21
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Какви мерки в подкрепа на работодателите предвижда Националният план за действие по заетостта през 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 21
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 20
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Кои държави от ЕС “отвориха” трудовите си пазари за български работници от началото на 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Нови промени в нормативната уредба на пазара на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 19
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 18
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Временната заетост - проблеми и предизвикателства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 17
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 16
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 15
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 14
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Концепцията за гъвкавост и сигурност на пазара на труда - европейски измерения и задачи пред България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 13
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 12
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Промените в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 11
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 10
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Актуализираната стратегия по заетостта за периода 2008-2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Условия и ред за участие в Програмата “Старт на кариерата” през 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Национална стратегия по миграция и интеграция на Република България за периода 2008-2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Свободно движение на хора – 9
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Свободно движение на хора – 8
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Промените в Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 7
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 6
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Ратификацията на Конвенция № 181 на МОТ и прилагането й в България - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-05

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Национална програма “В подкрепа на майчинството” - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-05

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Мотивационно обучение - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-05

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - “Подходяща работа” и “дейности от обществен интерес” по Закона за насърчаване на заетостта - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-05

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Безработният по Закона за насърчаване на заетостта - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-05

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Лица, които активно търсят работа, и техните права - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-05

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 5
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Свободно движение на хора - въпроси и отговори – 4
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Националният план за действие по заетостта през 2008 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Социалната справедливост и солидарността са два от най-важните принципи на Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лазар Лазаров
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Свободно движение на хора - Общностна политика спрямо съседните на Европейския съюз страни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Свободно движение на хора - Издаване на единно разрешение за работа и пребиваване на гражданите на трети държави, предвижда предложение за нова Европейска директива
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Какви документи, удостоверяващи образованието и квалификацията са необходими за работа или образование в страните от ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Свободно движение на хора - Предложение за нова европейска директива в отговор на недостига от квалифицирана работна сила в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Станкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>

Общо: 289 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА