Пазар на труда, заетост

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 4)
<<първа <предишна 1 2  3  4  следваща> последна>>
 Създаване на единен електронен централизиран регистър на лицата, осъществяващи посредническа дейност и/или осигуряващи временна работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-19

 Преглед на промените в Закона за насърчаване на заетостта, които влизат в сила от 1 януари 2024 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Преглед на последните промени в Закона за насърчаване на заетостта, приети в края на септември 2023 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Какъв вид договор трябва да бъде сключен с лице, което още не е завършило висше образование - трудов, или граждански договор?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Регистрацията на търсещите работа лица в бюрата по труда - задължително условие за ползване на предоставяните услуги от Агенцията по заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

 Ваучерите за обучение - шанс за нови и по-добри умения на работната сила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Промени в условията и реда за финансиране на процедури по валидиране на професионални знания, умения и компетентности на търсещите работа лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

 Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Какво предвиждат последните промени в Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

 Националният план за действие по заетостта през 2022 година - основни приоритети, програми и мерки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Мярката „60 на 40“ продължава своето действие и ще се прилага до 30 юни 2022 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Насърчаване на заетостта – Коментар - Операцията „Запази ме +“ - подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия и на самоосигуряващи се лица, които директно са преустановили дейността си поради налагането на противоепидемични мерки - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

 Насърчаване на заетостта – Коментар - Програма „Старт в кариерата“ - възможност за придобиване на трудов стаж от безработни младежи, завършили висше образование - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

 Насърчаване на заетостта – Коментар - Единно разрешение за пребиваване и работа на чужденци - обслужване на „едно гише“ - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

 Насърчаване на заетостта – Коментар - Прекратяване и възстановяване на регистрацията на търсещите работа лица - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

 Прекратяване и възстановяване на регистрацията на търсещите работа лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Отпускане на еднократна парична сума за одобрен бизнес проект, вместо периодично изплащане на обезщетението за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Развитие на Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Разлика между предприятие, което осигурява временна работа и лице, предоставящо посреднически услуги по заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Новата мярка „Запази ме +“ в подкрепа за запазване заетостта на служителите в предприятия, които директно са преустановили стопанската си дейност при налагането на противоепидемични мерки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Законови възможности за съчетаване на работа и обучение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Василева
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Мярката „60 на 40“ се удължава за още два месеца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Актуални законодателни промени, свързани с въвеждането на обслужване на „едно гише“ за предоставяне на достъп до пазара на труда за чужденци в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Продължават мерките в подкрепа на заетостта и изплащане на компенсации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Насърчаване на заетостта - Трудова мобилност в Европейския съюз – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Насърчаване на заетостта - Сезонна заетост на чужденци - граждани на трета държава – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Насърчаване на заетостта - Разлика между предприятие, което осигурява временна работа, и лице, предоставящо посреднически услуги по заетостта – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Насърчаване на заетостта - Процедура по информиране и консултиране при масови уволнения – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Националният план за действие по заетостта - в подкрепа за запазване и възстановяване на заетостта през 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 За някои правни проблеми, свързани с професионалната квалификация според Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Нови девет професии са включени в Националната класификация на професиите и длъжностите през 2021 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Удължаване на мярката „60 на 40“ през 2021 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Удължаване на субсидиите за заплати по мярката 60/40 до края на 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 За някои въпроси, възникващи в практиката при прилагането на мярката 60 на 40
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Мярката 60 на 40 продължава да се прилага от 1 юли 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Практически аспекти на приложението на мярката 60 на 40
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

 Прилагане на ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение - Въпроси и отговори – 7/2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Прилагане на ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение - Въпроси и отговори – 6/2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Прилагане на ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение - Въпроси и отговори – 5/2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Прилагане на ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение - Въпроси и отговори – 4/2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Прилагане на ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение - Въпроси и отговори – 3/2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Прилагане на ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение - Въпроси и отговори – 2/2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Прилагане на ПМС № 55 от 30.03.2020 г. за изплащане на компенсации, с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредно положение - Въпроси и отговори – 1/2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Насърчаване на заетостта – Коментар - Алтернативни мерки на заетост по Закона за хората с увреждания - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Насърчаване на заетостта – Коментар - Критерии за освобождаване от прилагането на квоти по реда на Закона за хората с увреждания - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Насърчаване на заетостта – Коментар - Квотите по Закона за хората с увреждания - възможности за осигуряване на заетост на хора с трайни увреждания от страна на работодателите - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Насърчаване на заетостта – Коментар - Отговорност на работодателя при наемането на работа на незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци - граждани на трети държави - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Насърчаване на заетостта – Коментар - Регистрация на заетост на чужденци - граждани на трети държави, в Агенцията по заетостта - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Насърчаване на заетостта – Коментар - Достъп до пазара на труда в България на чужденци - граждани на трети държави, без да е необходимо разрешение или регистрация - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Насърчаване на заетостта – Коментар - Условия и ред за регистрация на предприятия, които осигуряват временна работа - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Насърчаване на заетостта – Коментар - Изисквания към лицата, осъществяващи посредническа дейност по наемане на работа в други държави - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Какви политики, програми и мерки предвижда Националният план за действие по заетостта за 2020 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Нови двадесет и девет професии са включени в Националната класификация на професиите и длъжностите от 1 януари 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Нова спогодба между България и Грузия за регулиране на трудовата миграция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанаска Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 За достъпа на чужденци от трети страни до пазара на труда в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 За трудовоправните проблеми на дуалното обучение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Андрей Александров
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Дуалното обучение - още една възможност за осигуряване на персонал
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Прилагане на Спогодбата за регулиране на трудовата миграция между правителствата на Република България и Република Молдова
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанаска Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Контрол за прилагането на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Специфичните процедури в ЗТМТМ за наемане на работници и служители от трети страни – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Изменения на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Осигуряване заетост на младежите – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Регистрация на лицата, които търсят работа – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Основни цели и приоритети на Националния план за действие по заетостта през 2019 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1 януари 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Действие и обхват на Спогодбата между Република България и Република Армения за регулиране на трудовата миграция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанаска Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Действие и обхват на Спогодбата между Република България и Република Молдова за регулиране на трудовата миграция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанаска Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Нови спогодби за регулиране на трудовата миграция и търсенето на работна сила у нас
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Още за промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанаска Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Преглед на промените в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, в сила от 23 май 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанаска Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Достъп до пазара на труда в Република България на чужденци - граждани на трети държави
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанаска Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Двустранно регулиране на заетостта в трети държави - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Трудова мобилност в Европейския съюз - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Програми и мерки за обучение - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта - Регионални органи по заетостта - 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

 Oсновни политики и приоритети в Националния план за действие по заетостта за 2018 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Какво представлява Европейската класификация на уменията, компетентностите, квалификациите и професиите, и приложението й в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1 януари 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Hовости в законодателството в сферата на пазара на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанаска Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Преглед на последните промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Oблекчаване на процедурата за достъп на чужди работници до българския трудов пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанаска Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Преглед на промените в Правилника за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Източници за финансиране на работодатели от национални програми и проекти за заетост през 2017 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанаска Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност - Контрол за прилагането на Закона за насърчаване на заетостта - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност - Информиране и консултиране при масово уволнение - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност - Обучение на възрастни - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност - Задължение на работодателите да обявяват свободни работни места в държавната администрация - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност - Промени в Закона за насърчаване на заетостта през 2016 г. - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Коментар по Закона за насърчаване на заетостта и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност - Закон за трудовата миграция и трудовата мобилност - 2017г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Националният план за действие по заетостта за 2017 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Промени в Националната класификация на професиите и длъжностите, в сила от 1 януари 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Новата уредба относно разрешението за работа и пребиваване на граждани на трети страни за целите на вътрешнокорпоративния трансфер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Агенцията по заетостта в подкрепа на продължително безработните хора
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Преглед на последните промени в Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Регионалните програми за заетост и обучение през 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Промените в Закона за насърчаване на заетостта за повишаване на мобилността на безработните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Новият Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Колчаков
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Новият Правилник за прилагане на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Колчаков
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Промени в Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елка Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 4)
<<първа <предишна 1 2  3  4  следваща> последна>>

Общо: 322 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА