Спогодби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>
 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Тунизийската република за премахване на визите за притежателите на дипломатически, специални или служебни паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-26

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Украйна за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за изпращане на германски преподаватели в български училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за културно сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за Немското училище София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за обратно приемане и транзитиране на лица (Спогодба за реадмисия)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за обратното приемане на български и германски граждани (Спогодба за обратно приемане)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за презграничните шосейни превози на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална Република Германия за техническо сътрудничество за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-15

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество за 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-23

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за техническо сътрудничество за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-11

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за училищно сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (1998 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (1999 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2000 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2001 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество (2006 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-27

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за финансово сътрудничество за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-24

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия относно заетост на работници за разширяване на техните професионални и езикови познания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-11

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Френската република за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Френската република относно Френското училище "Виктор Юго" в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-21

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-19

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за международни автомобилни превози на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-11

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за морско търговско корабоплаване и пристанищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Хашемитското кралство Йордания за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Чешката република за взаимно наемане на работа на граждани на Република България и граждани на Чешката република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Чешката република за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Чешката република за премахване на визовия режим, подписана на 28 април 199
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-16

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Чешката република за предаване и обратно приемане на лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Чешката република за сътрудничество в международния комбиниран транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-11

 Спогодба между правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина за безвизово пътуване на притежателите на дипломатически и служебни или официални паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-22

 Спогодба между правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина за международни автомобилни превози на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Спогодба между правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина за обратно приемане на незаконно пребиваващи собствени граждани и чужденци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Спогодба между правителството на Република България и Съюзното правителство на Съюзна република Югославия за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и Съюзното правителство на Съюзна република Югославия за международни автомобилни превози на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и съюзното правителство на Съюзна република Югославия за международни комбинирани превози на товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и Съюзното правителство на Съюзна република Югославия за митническо сътрудничество и взаимопомощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и съюзното правителство на Съюзна република Югославия за обратно приемане на лица, незаконно пребиваващи на териториите на двете държави
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и съюзното правителство на Съюзна република Югославия за сътрудничество в морския транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и Швейцарския федерален съвет за взаимно премахване на задължението за виза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и Швейцарския федерален съвет за редовни въздушни съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-22

 Спогодба между правителството на Република България, Изпълнителната власт на Грузия и Кабинета на министрите на Украйна за съвместна експлоатация на железопътната фериботна връзка между пристанищата Варна (Република България), Поти/Батуми (Грузия) и Иличо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България, правителството на Република Молдова, правителството на Руската федерация и Кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество в областта на транспортирането на ядрени материали между Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България, правителството на Руската федерация и Кабинета на министрите на Украйна в областта на превозите на ядрени материали между Руската федерация и Република България и през територията на Украйна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Спогодба между правителството на Република Казахстан и правителството на Република България за международни автомобилни превози на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Република България и Алжирската демократична и народна република за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Спогодба между Република България и Арабска република Египет за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-09

 Спогодба между Република България и Великото херцогство Люксембург за избягване на двойното данъчно облагане върху дохода и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Република България и Великото херцогство Люксембург за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-10

 Спогодба между Република България и Грузия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Република България и Държавата Израел за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-14

 Спогодба между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-14

 Спогодба между Република България и Конфедерация Швейцария за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-22

 Спогодба между Република България и Конфедерация Швейцария за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-20

 Спогодба между Република България и Кралство Испания за международни автомобилни превози на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-15

 Спогодба между Република България и Кралство Испания за обратно приемане на лица с неуредено положение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Република България и Кралство Испания за регулиране на трудовата миграция между двете държави
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-15

 Спогодба между Република България и Кралство Мароко за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-02

 Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за износ на социалноосигурителни обезщетения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-23

 Спогодба между Република България и Кралство Нидерландия за международни автомобилни превози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

 Спогодба между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-11

 Спогодба между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-18

 Спогодба между Република България и Кралство Тайланд за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Република България и Монголия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-15

 Спогодба между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Спогодба между Република България и Португалската република за взаимно наемане на работа на техните граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-29

 Спогодба между Република България и Португалската република за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и протокола към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-08

 Спогодба между Република България и Република Австрия за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Спогодба между Република България и Република Албания за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Република България и Република Армения за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-14

 Спогодба между Република България и Република Армения за регулиране на трудовата миграция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Спогодба между Република България и Република Гърция за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Република България и Република Естония за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-13

 Спогодба между Република България и Република Кипър за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Република България и Република Кипър за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-09

 Спогодба между Република България и Република Корея за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци върху дохода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Република България и Република Латвия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-19

 Спогодба между Република България и Република Ливан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-21

 Спогодба между Република България и Република Литва за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-09

 Спогодба между Република България и Република Македония за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Република България и Република Молдова за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Република България и Република Полша за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Република България и Република Полша за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 Спогодба между Република България и Република Словения за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на дохода и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-09

 Спогодба между Република България и Република Сърбия за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Спогодба между Република България и Република Турция за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Република България и Република Унгария за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Република България и Република Унгария за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-18

 Спогодба между Република България и Република Хърватия за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-12

 Спогодба между Република България и Република Хърватска за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Република България и Република Южна Африка за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Спогодба между Република България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-16

 Спогодба между Република България и Румъния за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-13

 Спогодба между Република България и Словашката република за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Република България и Словашката република за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-18

 Спогодба между Република България и Федерална република Германия за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 5)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  следваща> последна>>

Общо: 423 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА