Спогодби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 5)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  следваща> последна>>
 Спогодба между Народна република България и Република Австрия за предоставяне на облагоприятствувани митнически ставки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Народна република България и Република Зимбабве за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклоняването от облагане с данъци на дохода, имуществото и печалбата от продажбата на имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Народна република България и Република Италия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Народна република България и Република Малта за избягване на двойното облагане с данъци на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Народна република България и Република Турция относно сътрудничеството в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Народна република България и Република Финландия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Народна република България и Република Франция за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Народна република България и Сирийската Арабска република за научно и техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Народна република България и Социалистическа народна либийска арабска Джамахирия по социалното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Народна република България и Съюза на съветските социалистически републики за социално обезпечаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-15

 Спогодба между Народна република България и Унгарската народна република за сътрудничество в областта на социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Народна република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане на дохода и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Народна република България и Чехословашката република за сътрудничество в областта на социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Народна република България и Чехословашката социалистическа република за изменение на Спогодбата между Народна република България и Чехословашката република за сътрудничество в областта на социалната политика от 25.01.1957 г., изменена с те
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Народна република България и Чехословашката социалистическа република за изменение на Спогодбата между Народна република България и Чехословашката република за сътрудничество в областта на социалната политика от 25.01.1957 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Националния статистически институт на Република България и Държавния комитет по статистика на Република Азербайджан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Националния статистически институт на Република България и Държавния статистически комитет на Украйна за сътрудничество в областта на статистиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Националния статистически институт на Република България и Министерството на статистиката, държавния регистър и анализа на Република Армения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Германската демократична република за сътрудничество в областта на социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Китайската народна република за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Правителството на Народна република България и Правителството на Кралство Гърция за установяване на директен въздушен път (AIRWAY), свързващ София и Атина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Кралство Норвегия за премахване на визите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Кралство Холандия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-02

 Спогодба между Правителството на Народна република България и Правителството на Обединената Арабска република за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Република Кипър за редовни търговски въздушни линии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Република Молдова за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между Правителството на Народна република България и Правителството на Сирийската Арабска република за създаването на Българо-сирийски комитет за икономическо, научно и техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Правителството на Народна република България и Правителството на Сирийската Арабска република за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Социалистическа федеративна република Югославия за уреждане движението на крайграничното население в граничната зона
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Унгарската народна република за сътрудничество в областта на ветеринарното дело
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Хашемитското кралство Йордания за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Чехословашката република за сътрудничество в областта на ветеринарното дело
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Народна република България и правителството на Чехословашката социалистическа република за сътрудничество в областта на защитата и карантината на растенията от неприятели, болести и плевели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и Австрийското федерално правителство за обратно приемане на лица, влезли без разрешение на територията на другата страна (Спогодба за обратно приемане)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за взаимни пътувания на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-15

 Спогодба между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за взаимно признаване на документи за образование, научни степени и научни звания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за взаимно сътрудничество в митническата област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за военнотехническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Спогодба между правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за взаимни пътувания на гражданите от 15 ноември 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Спогодба между правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за морско търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за приемане и предаване на лица, които пребивават нелегално на териториите на двете държави
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество в областта на защитата на авторското право и сродните права
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-04

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-15

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Спогодба между правителството на Република България, от една страна, и Международната организация на Франкофонията и Университетската агенция на Франкофонията, от друга страна, относно дейността на Специализирания институт на Франкофонията по администраци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-28

 Спогодба между правителството на Република България и Министерския съвет на Република Албания за създаване на Културно-информационен център на Република България в Тирана и Културно-информационен център на Република Албания в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-10

 Спогодба между правителството на Република България и Организацията за образование, наука и култура на ООН - ЮНЕСКО, за проект "Консервация на паметници в резервата "Старинен Пловдив"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Спогодба между правителството на Република България и правителствата на държавите от Бенелюкс (Кралство Белгия, Кралство Нидерландия и Великото херцогство Люксембург) за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица (Спогодба за реадмисия)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-10

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Азербайджанската република за международни комбинирани превози на товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-19

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Азербайджанската република за облекчен визов режим
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Азербайджанската република за търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-23

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Алжирскатa демократична и народна република за морско търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Босна и Херцеговина за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Грузия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Грузия за регулиране на трудовата миграция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-21

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за морско търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-20

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за сътрудничество в областта на защитата на растенията от карантинни вредители и болести
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за въздушни съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-02

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-21

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Държавата Кувейт за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-23

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Източна република Уругвай относно взаимното премахване на изискването за визи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-10

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Ирландия относно обратното приемане на собствени граждани и граждани на трети държави, които пребивават незаконно на териториите на държавите на съответните договарящи страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-03

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на дохода и на протокола към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран за морско търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Италианската република за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Италианската република за създаването и дейността на Български културен институт в Рим и Италиански културен институт в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Канада за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за взаимно създаване на културни центрове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-16

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република за морски транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-16

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за обмен на стажанти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-11

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Корейската народнодемократична република за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-14

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Кралство Дания за международни автомобилни превози на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Кралство Испания за сътрудничество в борбата с престъпността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за морско търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-26

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за премахване на визите за притежатели на дипломатически и служебни паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Кралство Норвегия за обратно приемане на лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Кралство Швеция за обратно приемане на граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за международни автомобилни превози на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-21

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за международни комбинирани превози на товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Литовската република за международни автомобилни превози на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Литовската република за реда на безвизово преминаване на границата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Монголия за сътрудничество и взаимопомощ в митническата област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-05

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-06

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за обратно приемане на лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-06

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Португалската република за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Австрия за сътрудничество в областта на културата, образованието, науката и младежта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-11

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за взаимно сътрудничество в митническата област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-09

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Албания за взаимна административна помощ в митническата област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-16

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Албания за взаимно признаване на документите за образование и научните степени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-04

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Албания за международни автомобилни превози на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Албания за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Албания за сътрудничество във ветеринарномедицинската област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Албания за установяване на облекчен визов режим за гражданите на двете страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-01

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 5)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  следваща> последна>>

Общо: 422 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА