Спогодби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 5)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  следваща> последна>>
 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Албания за сътрудничество във ветеринарномедицинската област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Албания за установяване на облекчен визов режим за гражданите на двете страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Аржентина за сътрудничество в областта на карантината и растителната защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Армения за международни автомобилни превози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Армения за международни комбинирани превози на товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Армения за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество и взаимна помощ в митническата дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Армения за установяване на безвизов режим по отношение на притежателите на дипломатически паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Беларус за международни автомобилни превози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Грузия за морско търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за използване водите на р. Места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за откриване на нов граничен контролно-пропускателен пункт и пътна връзка между двете страни, свързваща гр. Ивайловград, Република България, с гр. Кипринос, Република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-18

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за откриване на три нови гранични контролно-пропускателни пункта и пътни връзки между двете страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за сътрудничество и взаимопомощ между митническите им администрации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Естония за обратно приемане на лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Естония за премахване на изискването за визи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Естония за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-18

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Индия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на дохода и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Индия за сътрудничество в областта на науката и технологиите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Индонезия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци върху дохода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за безвизови пътувания на граждани - притежатели на дипломатически и служебни паспорти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Корея за морски транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Косово за международни автомобилни превози на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Куба за морско търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-14

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за взаимно премахване на изискванията за визи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за обратно приемане на лица, които влизат и пребивават незаконно на техните територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Латвия за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-30

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Ливан за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за взаимни пътувания на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-16

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за взаимно признаване на документите за образование и научни степени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за международни автомобилни превози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за мерките за предотвратяване и решаване на гранични инциденти по българо-македонската държавна граница
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за опазване, поддържане, обновяване и обозначаване на граничната линия и граничните знаци по българо-македонската държавна граница
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за откриване на нов международен пътен граничен контролно-пропускателен пункт между двете страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-12

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за свързване на железопътните мрежи на двете страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за създаването на Културно-информационен център на Република България в Скопие и на Културно-информационен център на Република Македония в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-22

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество в областта на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество в областта на стандартизацията, метрологията, акредитацията и оценка на съответствието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество и взаимопомощ в митническата област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за взаимна административна помощ в митническата област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-24

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за принципите на сътрудничество в областта на железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за регулиране на трудовата миграция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-05

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за сътрудничество в областта на стандартизацията, метрологията и сертификацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Полша за сътрудничество и взаимна помощ в митническата област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-12

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Сингапур за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Словения за взаимна помощ в митническата област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Словения за международни автомобилни превози на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Словения за сътрудничество в областта на морското търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за откриване на граничен контролно-пропускателен пункт Банкя (Република България) - Петачинци (Република Сърбия)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за откриване на граничен контролно-пропускателен пункт Салаш (Република България) - Ново корито (Република Сърбия)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция за изменение на Визовата спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция от 1993 г., сключена чрез размяна на ноти на 26 май
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-03

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция за морско търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-09

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция за работата на железопътния граничен преход Свиленград - Капъкуле и обслужването на граничната гара Капъкуле
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-20

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция за сътрудничество и взаимопомощ в митническата дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан за въздушни съобщения между и отвъд техните съответни територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан за международни автомобилни превози на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан за международни комбинирани превози на товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-16

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-23

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан за сътрудничество в областта на железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-16

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Унгария за международни комбинирани превози на товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Унгария за обратно приемане на държавната граница на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Финландия за обратно приемане на лица, които влизат в страните и пребивават в тях без разрешение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Хърватия за взаимна помощ в митническата област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Хърватия за международни комбинирани превози на товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Хърватия за морско търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Хърватия за обратно приемане на незаконно пребиваващи лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Хърватия за премахване на изискванията за визи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Румъния във връзка с режима на българо-румънската държавна граница, сътрудничеството и взаимопомощта по гранични въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-04

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Румъния за взаимно признаване на дипломи и свидетелства за образование, издавани от образователните институции на двете страни, и дипломи за научни степени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Румъния за обратно приемане на собствени граждани и на чужденци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Румъния за работата на железопътните гранични преходи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-25

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Румъния за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Румъния за сътрудничество и взаимопомощ в митническата дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за взаимна защита на правата върху резултатите от интелектуалната дейност, използвани и получени в хода на двустранното военно-техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за взаимни пътувания на граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-22

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за военнотехническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за международни автомобилни превози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за принципите на сътрудничеството в областта на въздушния, морския и автомобилния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество и взаимопомощ в митническата дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Сирийската арабска република за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Сирийската арабска република за международни автомобилни превози на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-13

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Словашката република за безвизови пътувания на граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Словашката Република за взаимна административна помощ в митническата област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Словашката република за международни автомобилни превози на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Словашката република за международни комбинирани превози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Словашката република за обратно приемане на лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-24

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за взаимно признаване на документите за образование и научни степени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за недвижимите имоти на дипломатическите представителства на двете страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-23

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за сътрудничество в областта на морското търговско корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Специален административен район Макао на Китайската народна република за премахване на изискванията за визи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-20

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Специален административен район Хонконг на Китайската народна република за премахване на изискванията за визи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-20

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 5)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  следваща> последна>>

Общо: 424 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА