Трудови отношения

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 2901 до 3000 (стр. 30 от 31)
<<първа <предишна  25  26  27  28  29 30 31  следваща> последна>>
 Ползване на отпуск за майчинство при смърт и тежко заболяване на майката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Обезщетение при пенсиониране на работещи в здравеопазването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Допустими удръжки от трудовото възнаграждение на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Имуществената отговорност на работодателя в практиката на Върховния съд и на Върховния касационен съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надя Зяпкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Трудов стаж по основен и допълнителен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Може ли кметът да командирова служители в чужбина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Ползване на отпуск от майка с дете до 7-годишна възраст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надя Зяпкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Предписанието за трудоустрояване е задължително за работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Платеният годишен отпуск се прекъсва при представяне на болничен лист за гледане на болен член от семейството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Работа при същия работодател с няколко трудови правоотношения и обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Правна закрила на непълнолетните работници и служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Обезщетението по чл. 331 КТ ­ осигурителни вноски, данъчно облагане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Изисквания за заемане на длъжността “счетоводител”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Срочният трудов договор може да бъде прекратен и през време на отпуск по болест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Йордан Даскалов
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Дължимият размер на платения годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Срочен трудов договор. Трудов договор със срок за изпитване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Съкращението в щата трябва да е реално
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Омбудсман-нова форма за защита правата на гражданите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Съдът връща на работа дори ако длъжността е закрита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Годишен отпуск се обезщетнява само при уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Запазване на трудовото правоотношение при смяна на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Правоприемство на страната на работодателя и обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Отпуск се полага и за времето на майчинството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Прекъсване на платения годишен отпуск при ползване на друг отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Размер на платения годишен отпуск и на възнаграждението за него на лице на 4-часов работен ден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Отпуските на учащите се без откъсване от производството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Уволнение поради липса на необходимото образование и професионална квалификация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Отново за обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Вписвания в трудовата книжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Работникът има право сам да определи кога ще ползва отложен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Майки с деца до 7 години ползват платен отпуск през лятото
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Забраната за работа в сродни предприятия след прекратяване на трудовия договор е недействителна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Представителите на работниците и служителите ­ правен статут
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Правна същност и действие на предизвестието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Всеки може да се присъедини към колективния трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Чавдар Христов
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Предизвестието може да се замени с обезщетение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Трябва ли да има в предприятието Правилник за вътрешния трудов ред
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Неплатен отпуск и работа при друг работодател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Пенсионерите имат право да работят на трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 При прекратяване на граждански договор не се дължи обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Работа по основен и допълнителен трудов договор по чл. 111 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Постъпване на работа по трудово правоотношение от пенсионер
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Посредничеството ­ мирно средство за уреждане на колективните трудови спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Командироване на работници в страната
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаела Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ се дължи ако са спазени изискванията на закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Влезлите в сила решения на съда и по трудови дела подлежат на изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Закрилата при уволнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ценка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Срочен трудов договор ­ докога
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Вътрешно заместване по чл. 259 КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Анчев
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Право на отпуск за ненормиран работен ден
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Работа при непълно работно време се договаря
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Работа при условията на непълно работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 При възражение спорът се решава от съда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Прекратяването на трудовия договор от работника или служителя с предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антония Орешкова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Служител не може да бъде глобяван
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Павлов
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Правен режим на удълженото работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Петков
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Увеличен размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ се изплаща при 10 години работа при един и същ работодател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Имам ли право на 6 брутни заплати при работа през последните 10 години от трудовия ми стаж само в организации на бюджетна издръжка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Доброволен арбитраж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Уреждане на колективните трудови спорове чрез посредничество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Уволнение поради липса на необходимото образование или професионална квалификация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Уволнение поради спиране на работата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Уволнение поради закриване на предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Намалено работно време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Наредбата за работното време, почивките и отпуските след решение № 9353 от 21.11.2002 г. на Върховния административен съд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Междудневна и междуседмична почивка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Наказанието може да се заличи предсрочно
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Пази ли се работното място на лице, докато се намира в неплатен отпуск по чл. 160 КТ?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Забрана на локаута по българското стачно законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Не може да се уволни едно лице поради факта, че многократно ползва отпуск по болест
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ина Ахмедова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Недействителност на трудовите договори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Предварителната закрила при уволнение, установена с колективния трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Предварителна закрила при уволнение от Инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Изслушване на обясненията от провинилия се работник или служител при налагане на дисциплинарно наказание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Предмет на колективните трудови спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Европейската социална харта предвижда по-силна закрила за бременните при уволнение, отколкото Кодексът на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Критерии за определяне на дисциплинарните наказания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Предварителна закрила при уволнение на синдикални дейци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Превръщане на срочния в безсрочен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Неплатен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Осъществяване на ограничената имуществена отговорност на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Основен и допълнителен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Обезщетение за неползван отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Обезщетение за неспазено предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Обезщетения при уволнение (чл. 222, ал. 1 и 3 КТ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Обезщетения при прекратяване на трудовия договор на възстановен работник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Величка Микова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Определяне на конкурсните длъжности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Обявяване съществуването на трудовото правоотношение по чл. 405а КТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Непосредствени преговори за доброволно уреждане на колективните трудови спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Задължение на работодателя за уведомяване на представителите на работниците и служителите при промяна настъпила в него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Отпуск на синдикални дейци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Задължение на работодателя за уведомяване на Националния осигурителен институт за сключения трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 От кой момент следва да бъде прекратен трудовият договор?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Заличаване на дисциплинарните наказания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Отлагане ползването на платения годишен отпуск
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Новото в правната уредба на тристранното сътрудничество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Промени в реда за съдебното разглеждане на трудовите спорове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Сключване на срочен трудов договор за заместване на отсъстващ работник или служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Смела Нинева
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Промени в административнонаказателната отговорност за нарушения на трудовото законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Искове при неизпълнение на колективния трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Показани от 2901 до 3000 (стр. 30 от 31)
<<първа <предишна  25  26  27  28  29 30 31  следваща> последна>>

Общо: 3041 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА