Местни данъци и такси

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 4)
<<първа <предишна  1  2 3 4  следваща> последна>>
 Вещите като обект на облагане и данъчна основа при недвижимите имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 13/2009
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 12/2009
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 14/2009
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 16/2009
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 15/2009
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Данък върху превозните средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 6/2009
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 7/2009
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 4/2009
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 5/2009
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 10/2009
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 11/2009
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 8/2009
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 9/2009
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Способи за изменение на определените задължения за данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Деклариране и облагане на превозните средства по реда на ЗМДТ - Въпроси и отговори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 1/2009
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 2/2009
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 3/2009
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Облагане по ЗМДТ на даренията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лиляна Панева
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Относно дължимостта на таксата за битови отпадъци и нейното оспорване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Покачват ли се данъците при прехвърляне на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Антонов
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Промени в ЗМДТ, свързани с данъчното третиране на превозните средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Последните изменения в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Данък върху наследствата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Въпроси и отговори по облагането с патентен данък по реда на ЗМДТ – 3/2008
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Въпроси и отговори по облагането с патентен данък по реда на ЗМДТ – 2/2008
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Въпроси и отговори по облагането с патентен данък по реда на ЗМДТ – 1/2008
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Въпроси и отговори по облагането с патентен данък по реда на ЗМДТ – 6/2008
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Въпроси и отговори по облагането с патентен данък по реда на ЗМДТ – 5/2008
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Въпроси и отговори по облагането с патентен данък по реда на ЗМДТ – 4/2008
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Освобождаване от данък по ЗМДТ за откраднати, унищожени или предадени за разкомплектоване превозни средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златка Мицова
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Облагане на даренията по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Отказ за възстановяване на недължимо платена такса за битови отпадъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Такса за битови отпадъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Деклариране по ЗМДТ на непродадени жилища от завършени и приети строежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златка Мицова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Новата правна уредба на патентния данък в Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси – 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-29

 Измененията в Закона за местните данъци и такси завишават не само правата, но и отговорностите на общините
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 2/2007
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 1/2007
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 4/2007
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 3/2007
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Местни данъци върху прехвърлителни сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Данъчни облекчения по ЗМДТ за сградите, сертифицирани от Агенцията по енергийна ефективност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Изпращане на съобщения, подаване на някои декларации и прилагане на документи по ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Облагане с данък на превозни средства, спрени от движение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Такса за притежаване на куче
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Промени в данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 База за определяне на данъка по ЗМДТ при прехвърляне на право на строеж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елеонора Билбилева
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Предстоящи промени в Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: административна практика
Aвтор/Източник: МС
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Ред за деклариране на превозните средства и определяне на дължимия данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Данъчна оценка на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Данъчно третиране при придобиване на собственост върху недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Данъчно облагане при продажба на лично недвижимо имущество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмила Мермерска
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Промени в ЗМДТ, направени с Административно-процесуалния кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Издаване и обжалване на актове за местни такси по ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анелия Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Начин на определяне и заплащане на таксата за битови отпадъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Актуални размери на данъка върху превозните средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Хармонизиране на нормативната уредба, свързана с облагането на превозните средства, с директивите на ЕС в областта на транспорта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Промени в режима на облагане с данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Изменения в ЗМДТ, направени с Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и Закона за меценатството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Правомощия на местните органи за самоуправление в областта на местните финанси - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Хармонизиране на разпоредбите, свързани с облагането на превозните средства, с поетите ангажименти на България по глава 9 “Транспортна политика” и европейските директиви в областта на транспорта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Данъчни оценки на недвижимите имоти - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-13

 Новите изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Данъчната декларация по чл. 17, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Данъчно задължение за недвижим имот, построен през време на брака върху имот, лична собственост на единия от съпрузите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Подаване на данъчна декларация по чл. 54 от Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Недекларираният инвестиционен имот носи последствия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Райчева
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Данъчна оценка на недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Основание за освобождаване от данък дарение по ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Правомощия на местните органи в областта на местните такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Данъчно облагане на недвижимите имоти според направените промени в ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Промените в нормативната уредба на данъка върху наследствата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Местни данъци - 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Местни такси - 2005 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Последните изменения и допълнения в ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Срок за освобождаване от данъци и такси по чл. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Дължи ли се такса смет при неспазване срока по чл. 63, ал. 2 ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Вписването в счетоводните книги и вещните права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Парично уравняване на дял от недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Срокът за деклариране на недвижим имот по чл. 14 ЗМДТ в случаите по чл. 16 и чл. 201, ал. 3 ЗУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси - 5/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Общинските съвети имат право да определят цена на всички услуги, предоставяни от общината
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Йорданова
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Промените в Закона за местните данъци и такси ­ стъпка към постигане на финансова децентрализация на общините
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Данъчни основи при различните видове данъци и такси по ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси - 4/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси - 2/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси - 3/2003
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николинка Георгиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Местен данък при прехвърлителни сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Промените в данъка върху превозните средства и пътния данък през 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Такса за битови отпадъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Промените в Закона за местните данъци и такси през 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Местни данъци - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Местни такси - 2004 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Аксения Монова
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 4)
<<първа <предишна  1  2 3 4  следваща> последна>>

Общо: 313 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА