Местни данъци и такси

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 4)
<<първа <предишна 1 2  3  4  следваща> последна>>
 Данъчно облагане при възмездно придобиване на недвижим имот, когато продавачът по сделката е регистриран по реда на ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бойко Костов
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Деклариране и плащане на имуществени данъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2022 година - Промени, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 8 от 2022 г. и бр. 104 от 2022 г. – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2022 година - Плащания за ползване на общинско имущество – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2022 година - Промени, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 17 от 2022 г. – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2022 година - Такса за битови отпадъци – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2022 година - Характерни черти на местните такси – 2023 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

 Преглед на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени в края на 2022 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 Преглед на последните промени в местните такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2021 година и в началото на 2022 година - Последни изменения и допълнения на ЗМДТ - Промени, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 17 от 01.03.2022 г. - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2021 година и в началото на 2022 година - Последни изменения и допълнения на ЗМДТ - Промени, обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 8 от 28.01.2022 г. - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2021 година и в началото на 2022 година - Последни изменения и допълнения на ЗМДТ - Промени, направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (З
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2021 година и в началото на 2022 година - Последни изменения и допълнения на ЗМДТ - Промени, направени със Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по врем
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2021 година и в началото на 2022 година - По-подробно за таксата за битови отпадъци - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2021 година и в началото на 2022 година - Проблеми при регламентирането на местните такси - 2022 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, обнародвани на 28.01.2022 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 Особености на облагането с патентен данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Местни такси, събирани по реда на ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Особености на таксата за битови отпадъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Облагане с данък върху прехвърлителните сделки по реда на ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през февруари 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2020 година - Промени в Допълнителните разпоредби на ЗМДТ – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2020 година - Промени в таксата за битови отпадъци – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2020 година - Промени в туристическия данък – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2020 година - Промени в данъка върху превозните средства – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2020 година - Промени в данъка върху прехвърлителните сделки – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2020 година - Промени в данъка върху недвижимите имоти – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Преглед на последните промени в Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Особености на облагането с патентен данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Местни имуществени данъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2019 година - Нови образци на данъчни декларации по ЗМДТ – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2019 година - Промени, обнародвани в ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г. – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2019 година - Промени, обнародвани в ДВ, бр. 96 от 06.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г. – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2019 година - Промени, обнародвани в ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от 01.07.2020 г. или 2021 г. – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2019 година - Промени, обнародвани в ДВ, бр. 1 от 03.01.2019 г., в сила от 01.01.2019 г. – 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 За промените в ЗМДТ, извършени в края на 2019 г., и новите образци на данъчни декларации по закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси, в сила от 1 януари 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Някои дискусионни въпроси, свързани с Конституционно дело № 9 от 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Дължи ли се данък за недвижим имот - нива, възстановена в строителните граници на населеното място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойка Куртева
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Нови изменения в данъка върху недвижимите имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Какво предвиждат новите образци на декларации за данъка върху недвижимите имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси за 2019 година - Други промени в ЗМДТ – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси за 2019 година - Такса за битови отпадъци – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси за 2019 година - Патентен данък – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси за 2019 година - Данък върху превозните средства – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси за 2019 година - Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси за 2019 година - Данък върху наследствата – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси за 2019 година - Данък върху недвижимите имоти – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Още за промените в Закона за местните данъци и такси за 2019 година, свързани с данъка върху превозните средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милена Кирилова
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Преглед на промените в Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

 Какво предвиждат последните промени в Закона за пътищата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Последни изменения и допълнения в ЗМДТ при данъка върху превозните средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Преглед на промените в правната уредба на таксата за битови отпадъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Формиране на отчетна стойност на сгради – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Такса за предоставяне на данни по чл. 87, ал. 11 ДОПК – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Изменение на формулата за определяне на данъка върху таксиметров превоз на пътници – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Автоматична проверка за платен данък върху превозните средства – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Освобождаване от данък на електрически превозни средства от категории L5е, L6е и L7е – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Облагане на четириколесни превозни средства, определени с Регламент (ЕС) № 168/2013 – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Отпадане на облагането на специализирани ремаркета – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Данъчно облагане при кражба на превозно средство – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Данъчно облагане след служебно прекратяване на регистрацията за движение – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Други промени в Закона за местните данъци и такси - Събиране на такси от концесионера – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Нова уредба на таксата за битови отпадъци - Момент на влизане в сила на новата уредба – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Нова уредба на таксата за битови отпадъци - Отлагане на забраната по чл. 67, ал. 2 от закона – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Нова уредба на таксата за битови отпадъци - Административнонаказателни разпоредби – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Нова уредба на таксата за битови отпадъци - Хипотези, при които не се дължи такса – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Нова уредба на таксата за битови отпадъци - Определяне броя на ползвателите на услугите в имота – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Нова уредба на таксата за битови отпадъци - Основи за определяне на таксата – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Нова уредба на таксата за битови отпадъци - План-сметка за разходите по предоставяне на услугите – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Нова уредба на таксата за битови отпадъци - Дейности, включени във всяка услуга по чл. 62 ЗМДТ – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси - Нова уредба на таксата за битови отпадъци - Видове услуги, за които се дължи такса – 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Преглед на промените в Закона за местните данъци и такси, влизащи в сила от началото на 2018 г., предприети с други закони
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Нова уредба на таксата за битови отпадъци в Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси – 4/2017
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси – 3/2017
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси – 2/2017
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси – 1/2017
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Статут на местата за паркиране според промените в Закона за устройство на територията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 година - Актуални въпроси по прилагането на ЗМДТ, пораждащи нееднородна практика – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 година - Санкция за непредоставяне на информация по чл. 5а ЗМДТ – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 година - Отлагане на забраната по чл. 67, ал. 2 ЗМДТ – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 година - Съкращаване на срока за издаване на удостоверение за данъчна оценка – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 година - Ограничаване на административните разходи при формиране на размера на таксите за административни услуги – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 година - Промяна в данъчно задължените лица - чл. 11, ал. 4 ЗМДТ – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 година - Данък върху таксиметров превоз на пътници – 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Обзор на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси – 4/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунува
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси – 3/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунува
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси – 2/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунува
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси – 1/2016
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунува
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Нов административно-наказателен състав в Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

 Данъчни последици на гражданската нищожност при данъка върху недвижимите имоти и данъка при придобиване на имущества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Последните промени в Закона за местните данъци и такси и новият данък върху таксиметровия превоз на пътници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26

 Данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Лихви при прихващане на задължение и вземане на едно лице в хипотезата, в която задълженията на лицето са възникнали след вземането му - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Процесуални действия при смърт на лице, настъпила в хода на изпълнително производство - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Издаване на удостоверение за данъчна оценка по Приложение № 2 към ЗМДТ за недвижим имот, получен от наследник по завещание и необходимите за това документи - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Представяне на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот по чл. 264, ал. 1 ДОПК при апорт на такива имоти в капитала на търговско дружество и момент, от който собс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Задължения, които следва да отразява документът за платен данък върху превозните средства по чл. 264, ал. 2 ДОПК, изискван при прехвърляне на моторно превозно средство -
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 4)
<<първа <предишна 1 2  3  4  следваща> последна>>

Общо: 333 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА