Местни данъци и такси

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 4)
<<първа <предишна  1 2 3  4  следваща> последна>>
 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Налагане на административнонаказателна санкция - глоба за неподаване в срок на декларация по чл. 54, ал. 4 ЗМДТ за придобито моторно превозно средство преди 01.01.2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Дължимост на данък за МПС, задържано от органи на съдебната власт - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Отказ от право на собственост върху МПС - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Подаване на декларация по чл. 54, ал. 4 ЗМДТ при липса на данни за МПС в регистъра на „Пътна полиция“ - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Облагане с данък върху превозните средства отделно на ремаркета и полуремаркета за превоз на тежки и извънгабаритни товари - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Облагане с данък на товарни автомобили с технически допустима максимална маса под 12 тона - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Доказателства, които могат да бъдат представени при премахване на сгради - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Орган, компетентен да установи и издаде документ за наличие на „лошо физическо състояние“ на сграда, необходим при изчисляване на данъчната оценка по Приложение № 2 към З
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Облагане с данък на сградите на студентски общежития, публична държавна собственост, предоставени за управление на държавни висши учебни заведения - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Облагане на имоти на земеделски производители - физически лица - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Облагане на сгради, принадлежащи на нотариуси и по- конкретно как следва да се облагат недвижимите имоти, собственост на нотариуси, като имущества на физически лица или н
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Постройки, които подлежат на облагане с данък върху недвижимите имоти - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Облагане с данък на земи, намиращи се в строителните граници на населените места, за които липсва ПУП - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Цени за ползване на зоните за паркиране в населените места - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Отлагане на действието на чл. 67, ал. 2 ЗМДТ - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Освобождаване от такса за битови отпадъци на поземлените имоти, върху които са построени храмове, молитвени домове и манастири - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Освобождаване от данък на превозните средства на Държавна агенция „Технически операции“ - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Срок за плащане на данъка за текущата година при придобиване на недвижим имот - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2016 г. - Освобождаване от данък на сгради, санирани с публични средства - 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-08

 Промените в Закона за местните данъци и такси,в сила от 1 януари 2016 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Задължения за собственика - наемодател, при извършени от наемател разходи за ремонт или подобрение на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златка Мицова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Какви данъци и такси се заплащат при придобиване на недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Един неизяснен или неразгледан проблем във връзка с опрощаването на задължения по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Тихолов
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Промените в Закона за местните данъци и такси относно ползване на зоните за паркиране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

 Определяне и дължимост на таксата за битови отпадъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-29

 Особености на облагането на недвижимите имоти и превозните средства по реда на ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-31

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г - Изготвяне на методика за разходите и основите за определяне на таксата за битови отпадъци – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г - Освобождаване от данък на електрически мотоциклети и мотопеди – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г - Отлагане на забраната за определяне размера на таксата върху данъчната оценка, балансовата стойност или пазарната цена на имота – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г - Определяне на лицата, които подават декларации за имущества, освободени от данък – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г - Промяна на началото на срока за плащане на данъка върху недвижимите имоти – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г - Задължение за съобщаване на данъка – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г - Подаване на декларации по електронен път – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г - Създаване на централизирана база данни по местни данъци и такси – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г. - Отпадане на декларирането на пътни превозни средства – 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Таксата за битови отпадъци - преглед на практиката на ВАС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Попълване на декларацията по чл. 14 ЗМДТ за недвижими имоти в режим на съсобственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златка Мицова
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Данък върху наследствата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Такса за битови отпадъци – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Принцип на компенсиране на общинските бюджети – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Освобождаване от данък на молитвени домове, храмове и манастири – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Данъчни облекчения за превозни средства – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Освобождаване от данък на електрически автомобили – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Туристически данък – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Въвеждане на административнонаказателна отговорност за едноличните търговци – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Облагане на сградите на студентските общежития – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Преференции за сгради, сертифицирани по реда на Закона за енергийната ефективност – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Коментар на промените в Закона за местните данъци и такси, извършени през 2013 г. - Въвеждане на необлагаем минимум за недвижими имоти с данъчна оценка до 1680 лв. – 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Новите данъчни преференции за превозни средства по Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 1 януари 2014 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Определяне на данъчната оценка на имотите на предприятията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Определяне на данъчна оценка на сервитут
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Промени в Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Данък при придобиване на имущества по ЗМДТ - Въпроси и отговори – 3/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Данък при придобиване на имущества по ЗМДТ - Въпроси и отговори – 4/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Данък при придобиване на имущества по ЗМДТ - Въпроси и отговори – 1/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Данък при придобиване на имущества по ЗМДТ - Въпроси и отговори – 2/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Данък при придобиване на имущества по ЗМДТ - Въпроси и отговори – 7/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Данък при придобиване на имущества по ЗМДТ - Въпроси и отговори – 8/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Данък при придобиване на имущества по ЗМДТ - Въпроси и отговори – 5/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Данък при придобиване на имущества по ЗМДТ - Въпроси и отговори – 6/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Финансово подпомагане на общините през 2013 година и определяне на техния кредитен потенциал
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Освобождаване от облагане по реда на ЗМДТ на електрическите автомобили
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ефтим Марев
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Местен данък върху недвижимите имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Туристическият данък - Същност и особености
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ефтим Марев
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси - 1/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси - 2/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси - 3/2013
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Как да оптимизираме задължението си за такса за битови отпадъци по ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Златка Мицова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси - 2/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси - 1/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси - 3/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси - 5/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Въпроси и отговори по прилагането на Закона за местните данъци и такси - 4/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Особености на облагането с патентен данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Финансово подпомагане на общините от Фонда за органите на местното самоуправление в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Въпроси и отговори по прилагането на ЗМДТ, отнасящи се до туристическия данък – 2/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Въпроси и отговори по прилагането на ЗМДТ, отнасящи се до туристическия данък – 1/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Въпроси и отговори по прилагането на ЗМДТ, отнасящи се до туристическия данък – 3/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Въпроси и отговори по прилагането на ЗМДТ, отнасящи се до туристическия данък – 5/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Въпроси и отговори по прилагането на ЗМДТ, отнасящи се до туристическия данък – 4/2012
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Облагане прехвърлянето на имущества с местни данъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2012 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 Облагане с данък на превозните средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Коментар по прилагането на Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци през новата година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Задължение за облагане с патентен данък и внасяне на последната вноска на данъка за 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Обжалване на акт за установяване на публично общинско вземане за такса за битови отпадъци, издаден от органите по приходите към общината
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Живка Юрукова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Местен данък при придобиване на имот по наследство и давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 2/2011
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 1/2011
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 4/2011
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Въпроси и отговори по Закона за местните данъци и такси – 3/2011
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Видове такси, събирани по реда на Закона за местните данъци и такси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Задължения, възникващи във връзка с имуществените периодични местни данъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Коментарна промените в Закона за местните данъци и такси - 2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-08

 Промените в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2011 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимира Узунова
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Въпроси и отговори по закона за местните данъци и такси - Данък върху наследствата – 1/2010
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ганета Минкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 4)
<<първа <предишна  1 2 3  4  следваща> последна>>

Общо: 333 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА