Митници

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 297 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>
 Постановление № 256 на МС от 9.06.1997 г. за разрешаване на еднократен износ на слънчогледово олио от Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 259 на МС от 3.10.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-06

 Постановление № 260 на МС от 14.10.1996 г. за разрешаване на еднократен внос за потребление на хлортрифлуорметан (фреон-13) от "Нефтохим" - ЕАД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 260 на МС от 2.12.2005 г. за въвеждане на автономна мярка за суспендиране на митата за внос на замразени обезкостени свински меса и сланина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-09

 Постановление № 262 на МС от 29.12.1995 г. за освобождаване вноса на оборудване, техника и материали по линия на българското участие в програмите на ЮНЕСКО от заплащане на мита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 266 на МС от 9.12.2005 г. за въвеждане на автономни мерки за суспендиране на митата от 1 януари 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-20

 Постановление № 270 на МС от 10.12.1998 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за митниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 271 на МС от 9.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена врем
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Постановление № 281 на МС от 18.10.2004 г. за приемане на Наредба за износ и временен износ на движими паметници на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Постановление № 287 на МС от 4.12.1996 г. за защита срещу дъмпингов и субсидиран внос на стоки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 289 на МС от 20.12.2001 г. за приемане на комбинираната номенклатура и въвеждане на Интегрираната митническа тарифа на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Постановление № 291 на МС от 7.11.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Постановление № 292 на МС от 9.12.1996 г. за освобождаване от митни сборове вноса на безвъзмездно доставени стоки в рамките на Протокола за сътрудничество през 1996 г. между Федералното министерство на труда и социалния ред на Федерална република Германия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 293 на МС от 8.12.1994 г. за освобождаване от митни сборове вноса на апаратура, инструменти, машини, материали и медикаменти, получавани като безвъзмездна помощ по линия на Програмата на японските доброволци за сътрудничество с чужбина (от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 294 на МС от 16.07.1997 г. за освобождаване от митни сборове на вноса на зърнокомбайни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 296 на МС от 3.11.2006 г. за налагане на забрана за продажба и доставки на оръжия, военна техника и оборудване в Ливан в изпълнение на Резолюция 1701 на Съвета за сигурност на ООН от 11 август 2006 г. и в съответствие с Обща позиция 2006/6
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-14

 Постановление № 307 на МС от 21.12.2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеде
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Постановление № 311 на МС от 31.07.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на цифрова телефонна централа, безвъзмездно предоставена от правителството на Китайската народна република (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 311 на МС от 17.11.2004 г. за приемане на Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Постановление № 330 на МС от 10.12.2004 г. за изпълнение на резолюции на Съвета за сигурност на ООН 1552 (2004 г.) от 27.07.2004 г. и 1556 (2004 г.) от 30.07.2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Постановление № 332 на МС от 10.12.2004 г. за въвеждане на автономни мерки за суспендиране на митата от 1 януари 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Постановление № 387 на МС от 16.10.1997 г. за освобождаване от митни сборове на стоки, предназначени за водоснабдяване, пречистване на води и топлофициране, доставени в изпълнение на споразумението за заем между Република България и Международната банка з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 396 на МС от 24.11.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-30

 Постановление № 403 на МС от 29.10.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на 100 хил. т хлебна пшеница от Република Полша (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 409 на МС от 4.11.1997 г. за разрешаване целеви износ на пшенично брашно и трици
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 416 на МС от 6.11.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на стоките, получавани по договорите за предоставяне на безвъзмездна помощ в изпълнение на проектите по Инициативата за развитие на Южните Балкани (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 432 на МС от 19.11.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на пшеница, брашно и фураж, осъществен от " Нефтохим" - ЕАД, през 1996 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 477 на МС от 18.12.1997 г. за освобождаване от митни сборове и пристанищни такси вноса на дареното от правителството на Република Корея оборудване за изграждане и функциониране на Социален център за инвалиди в София (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Постановление № 481 на МС от 19.12.1997 г. за освобождаване от митни сборове вноса на соев шрот, осъществяван по програмата Джи-Ес-Ем-102 (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Правилник за митнишкия надзор по река Дунав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-21

 Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Правилник за прилагане на Закона за митниците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-09

 Правилник за прилагане на Указ № 2242 за свободни зони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-22

 Правилник за управлението и стопанисването на Свободната безмитна зона - Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за управлението и стопанисването на Свободната безмитна зона - Видин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за управлението и стопанисването на Свободната безмитна зона - Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за управлението и стопанисването на Свободната безмитна зона - Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за управлението и стопанисването на Свободната безмитна зона - Свиленград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Протокол за изменение на Международната конвенция за опростяване и уеднаквяване на митническите процедури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Разпореждане № 2 на МС от 7.03.1988 г. за създаване на свободни безмитни зони на територията на Русенската и Видинската община
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 година за създаване на Митнически кодекс на Съюза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Регламент за изпълнение (ЕС) 2020/1209 на Комисията от 13 август 2020 година за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1352/2013 за установяване на формулярите, предвидени в Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно защит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Решение № 7 на КС на РБ от 17.09.2019 г. по Конституционно дело № 7 от 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-24

 Решение № 103 на МС от 29.02.2000 г. за либерализиране вноса на някои стоки с произход от Европейския съюз и от страните - членки на Европейската асоциация за свободна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 260 на МС от 19.12.1990 г. за прехвърляне на Главното управление "Митници" към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Решение № 268 на МС от 22.08.1991 г. за закриване на Административното управление на Свободната безмитна зона - Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 1026 на МС от 16.12.1997 г. за реда за определяне на валутните курсове за митнически цели за периодите от 24 до 30 декември 1997 г., от 14 до 20 януари 1998 г. и от 11 до 17 март 1998 г. във връзка с промените на почивните дни съгласно Решение №
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение на НС от 11.04.2012 г. за отпускане на пенсия за особени заслуги към държавата и нацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-17

 Решение на НС от 13.07.2023 г. за избиране на ръководство на Комисията по туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-18

 Решение на НС от 21.05.2009 г. за избиране на управител на Националния осигурителен институт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Решение на НС от 4.03.2015 г. за спиране на износа и изпращанията на стоки с кодове 440110, 440320, 440391, 440392 и 440399 по Комбинираната номенклатура съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 1101/2014 на Комисията от 16.10.2014 година за изменение на п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-10

 Решение на НС от 4.04.2024 г. за създаване на Временна комисия за разследване на корупционните практики в Агенция "Митници" и евентуалната роля на Асен Василев в тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-09

 Списък на антинеопластични и имуномоделиращи средства, които са освободени от митни сборове по вноса от 1 януари до 31 декември 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Списък на биологически регистрираните пестициди, за които е определен контингент на безмитен внос от 1 януари 1997 г. до 31 декември 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Списък на готовите лекарствени форми за хуманната медицина, които не се облагат временно с мито от 1 януари 1997 г. до 31 декември 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Списък на изделията и технологиите с двойна употреба, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-11

 Списък на изделията и технологиите, които подлежат на контрол при внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-07

 Списък на медицински инструменти, апаратура и резервни части за тях, консумативи и фармацевтични продукти за безмитен внос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Списък на оръжията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-11

 Списък на препаратите за дизинсекция, използвани в хуманитарната медицина, които не се облагат с мито от 1 януари до 31 декември 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Списък на продуктите, свързани с отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

 Списък на продуктите, свързани с отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-07

 Спогодба за взаимна административна помощ за правилното прилагане на митническото законодателство и за предотвратяване, разследване и борба с митническите нарушения между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Спогодба между Народна република България и Република Австрия за предоставяне на облагоприятствувани митнически ставки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за взаимно сътрудничество в митническата област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Монголия за сътрудничество и взаимопомощ в митническата област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за взаимно сътрудничество в митническата област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Албания за взаимна административна помощ в митническата област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-16

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество и взаимна помощ в митническата дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за сътрудничество и взаимопомощ между митническите им администрации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за сътрудничество и взаимопомощ в митническата област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за взаимна административна помощ в митническата област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-24

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Полша за сътрудничество и взаимна помощ в митническата област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-12

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Словения за взаимна помощ в митническата област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Турция за сътрудничество и взаимопомощ в митническата дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Хърватия за взаимна помощ в митническата област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Румъния за сътрудничество и взаимопомощ в митническата дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество и взаимопомощ в митническата дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Словашката Република за взаимна административна помощ в митническата област
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Федерална Република Германия за техническо сътрудничество за 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-15

 Спогодба между правителството на Република България и Съюзното правителство на Съюзна република Югославия за митническо сътрудничество и взаимопомощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение за внос на предмети с образователен, научен или културен характер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Споразумение за присъединяване на Република Хърватия към Централноевропейското споразумение за свободна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение за свободна търговия между Република България и Република Латвия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Споразумение между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на СОТ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-16

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Монголия за сътрудничество в областта на карантината и защитата на растенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-11

 Споразумение, сключено чрез размяна на ноти на 20 септември 2018 г., за изменение на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ, подписано
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-05

 Тарифа за таксите, които се събират от Агенция "Митници" по чл. 12 от Закона за митниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Указ № 12 от 29.01.2014 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание Закона за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Указ № 327 от 15.10.2004 г. за преименуване на граничния контролно- пропускателен пункт "Ново село" в граничен контролно-пропускателен пункт "Капитан Петко войвода"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-02

 Указ № 2242 от 14.07.1987 г. за свободни зони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Устройствен правилник на Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Устройствен правилник на Агенция "Митници" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Устройствен правилник на Агенция "Митници" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Устройствен правилник на Агенция "Митници" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

Показани от 201 до 297 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>

Общо: 297 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА