Митници

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>
 Европейска конвенция за митническия режим на палетите, използвани в международния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за генетично модифицирани организми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за денонсиране на Конвенцията от 5.07.1890 г. за създаването на Международен съюз за публикуване на митнически тарифи и на Протокола от 16 декември 1949 г. за изменение на конвенцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за лекарствените продукти в хуманната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Закон за митниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Закон за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-10

 Закон за ратифициране на Договора между правителството на Република България и "Ди Краун Ейджънтс фор Оувърсий Гавърмънтс енд Администрейшънс" Лтд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на измененията на Списъка на тарифните отстъпки и задължения на Република България - приложение към Общото споразумение по митата и търговията ГАТТ 1994
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията за временен внос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Закон за ратифициране на Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за използване на информационните технологии за митнически цели и протоколите към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Закон за ратифициране на Международната конвенция за хармонизиране на граничния контрол на стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Меморандума за разбирателство между Европейската общност и Република България за участието на Република България в програмата на Европейската общност "Митници 2002"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Международната конвенция за опростяване и уеднаквяване на митническите процедури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за ратифициране на Споразумението за внос на предмети с образователен, научен и културен характер и на Протокола към Споразумението за внос на предмети с образователен, научен и културен характер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № I-1050 от 22.09.1994 г. за временна забрана вноса и транзита през Република България на живи двукопитни животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № I-1183 от 9.12.1994 г. за временна забрана на износа на живи двукопитни животни и месо от тях от България в Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № I-4637 от 4.08.1995 г. относно временна забрана за внос на живи двукопитни животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № I-4818 от 23.10.1995 г. относно опазване страната от спонгиформна енцефалопатия при внос на говеда и продукти от тях от страните на ЕС (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № PД 16-146 от 12.08.1997 г. относно изискванията за заверка на опростени митнически декларации за предоставянето на количества от безмитни контингенти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № ЗАМ-1495/32-561632 от 19.09.2023 г. за определяне на изискванията за обмена и съхранението на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Заповед № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-17

 Заповед № ЗАМ-1125/32-309807 от 4.11.2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-16

 Заповед № ЗАМ-1126/32-309808 от 4.11.2016 г. за определяне на кодовете и компетентността на митническите учреждения на територията на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-04

 Заповед № ЗАМ-1127/32-309809 от 4.11.2016 г. за определяне на изискванията за обмена и съхранението на информация посредством използването на средства за електронна обработка на данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-25

 Заповед № ЗАМ-171 от 1.08.2006 г. за засилване на на митническия контрол върху външнотърговската дейност с оръжие и със стоки и технологии с възможна двойна употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-11

 Заповед № ЗАМ-1758 от 27.12.2018 г. за определяне кодовете и компетентността на митническите учреждения на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-31

 Заповед № ЗАМ-1766/32-376427 от 28.12.2018 г. за определяне на компетентността на териториалните управления към териториалните дирекции на Агенция "Митници" при осъществяване на дейности по Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Заповед № РД 09-248 на МЗГ от 1.03.2000 г. за опазване страната от заболяването Спонгиформна енцефалопатия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 09-91 от 25.02.2004 г. за забрана на вноса и транзита от щат Тексас на Съединените американски щати на живи птици (домашни и диви); стокови и разплодни яйца; суровини и продукти от птици с изключение на тези, претърпели термична обработка, га
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД 09-531 от 26.10.2006 г. за предприемане на спешни мерки относно неразрешен генетично модифициран организъм LL RICE 601 в ориз и продукти от ориз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-07

 Заповед № РД 09-986 от 9.11.2006 г. за определяне на конкретните земеделски и захарни продукти, които подлежат на инвентаризация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-28

 Заповед № РД-07-202 от 17.10.2006 г. за определяне на праговете за деклариране по системата Интрастат за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-03

 Заповед № РД-09-1366 от 22.11.1999 г. относно вноса в РБ на живи животни, суровини и продукти от животински произход, адитиви, фуражи и фуражни добавки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-150 от 24.03.2004 г. за забрана на вноса и транзита от Канада на живи птици, стокови и разплодни яйца, суровини и продукти от птици с изключение на тези, претърпели термична обработка, гарантираща обезвреждането на вируса на инфлуенцата (г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-249 на МЗГ от 1.04.2002 г. за забрана вноса от Република Уругвай на живи двукопитни животни, продукти и суровини от тях, непретърпели термична обработка, гарантираща унищожаването на вируса на шапа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-25 от 16.01.2004 г. за временна забрана вноса и транзита на живи птици (домашни и диви), стокови и разплодни яйца, суровини и продукти от птици с изключение на тези, претърпели термична обработка, гарантираща обезвреждане на вируса на Инфл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-256 от 28.04.2006 г. за забрана на вноса от 3-километровата предпазна и 10-километровата надзорна зона около възникналите огнища на инфлуенца по птиците в Република Италия, Република Словения, Република Австрия, Федерална република Германи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-267 на МЗГ от 23.02.2001 г. относно изискването за оригинален ветеринарен сертификат при внос на живи животни, суровини и продукти от животински произход, адитиви, фуражи и фуражни добавки в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-338 на МЗГ от 14.05.2002 г. за внос на месо, месни и рибни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-24

 Заповед № РД-09-375 от 27.03.2000 г. относно отмяна на Заповед № РД-09-228 от 28.II.2000 г. (ДВ, бр. 19 от 2000 г.).
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-377 от 27.03.2000 г. относно забраната за производство, внос и употреба на препарати, предназначени за продуктивни животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-377 на МЗГ от 14.03.2001 г. относно забрана внос и транзит от Република Аржентина във връзка с констатиране на заболяването шап по двукопитните животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-540 от 25.04.2000 г. относно забрана на внос от Република Китай, Република Корея и Япония на живи двукопитни животни (домашни и диви) и продукти от тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-551 на МЗГ от 3.05.2000 г. за отмяна на забраната за внос от Кралство Белгия на свинско и птиче месо, свински и птичи субпродукти, месни продукти с участие на свинско и птиче месо, непреработени суровини, предназначени за производство на ф
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-647 от 27.08.2003 г. за забрана вноса на двукопитни животни, продукти и суровини от тях, които не са претърпели термична или химична обработка, гарантираща унищожаването на вируса на шапа, от провинциите Формоса и Салта на Република Аржент
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-667 от 13.12.2005 г. за забрана на вноса и транзита от Република Украйна на живи птици и продукти от тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-702 от 13.11.2002 г. за забрана вноса и транзита от провинция Ломбардия на Република Италия на живи птици, суровини и продукти от тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-716 от 27.12.2004 г. за забрана на износа на живи птици, пернат дивеч, отглеждан във ферми, диви пернати, птиче месо, месни продукти, съдържащи птиче месо, и яйца за люпене, с изключение на преработени птичи меса и продукти от птици, по на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Заповед № РД-09-731 от 17.10.2003 г. за забрана на вноса от Федеративна република Бразилия на двукопитни животни, суровини и продукти от тях, които не са претърпели термична и химична обработка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-823 от 6.06.1999 г. относно забрана за внос на животни, хранителни продукти от животински произход и фуражи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-828 от 3.12.2003 г. за забраняване вноса на живи свине, месо, месни продукти и субпродукти от тях с произход от Република Словакия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-839 от 21.08.2001 г. за забрана на износа на живи преживни животни с произход от области Бургас, Хасково, Ямбол и Кърджали за страните от Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-856 от 15.08.2000 г. относно забрана за внос на живи свине, месо, месни продукти и субпродукти от тях с произход Англия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-09-894 на МЗГ от 30.08.2000 г. за забрана вноса и транзита през територията на Република България на животни от Република Италия - остров Сардиния, поради възникване на заболяването син език по преживните животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Заповед № РД-16-06 от 13.07.1992 г. за регистрация или разрешение за износ или внос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-16-105 от 1.07.1997 г. относно определянето на експортна такса за пшеница, царевица и ечемик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № 41 на ЦМУ от 11.02.2002 г. за подобряване ефективността на митническия контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-10

 Заповед № 51 от 15.04.2003 г. за митнически контрол на оръжия, стоки и технологии с възможна двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-11

 Заповед № 116 от 25.05.1995 г. за осигуряване своевременното събиране на приходите от мита и данъци върху вноса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № І-4 от 28.07.2016 г. за методиката за определяне от Агенция "Митници" към министъра на финансите на предварително определени критерии за съпоставяне с получените и обработвани резервационни данни за пътниците от Националното звено за получава
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Инструкция № І-7 от 26.10.2018 г. за достъпа на Държавна агенция "Национална сигурност" до информационните фондове на Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-25

 Инструкция № И-1 от 12.04.2016 г. за условията и реда за обмен на информация между органите на Министерството на вътрешните работи и Агенция "Митници" чрез достъп до автоматизирани информационни системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Инструкция № И-1 от 24.08.2018 г. относно реда и показателите за предоставяне на информация за разследванията, провеждани от разследващи митнически инспектори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-07

 Инструкция № И-2 от 13.07.2017 г. за взаимодействие между митническите органи и органите на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-21

 Инструкция № И-2 от 30.10.2018 г. за взаимодействие между Държавна агенция "Национална сигурност" и Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-06

 Инструкция № РД-02-21-1 от 16.04.2020 г. за обмена на информация, условията и реда за достъп до информационни системи за целите на осъществяване на контрол, установяване и санкциониране на нарушения, свързани със събиране на пътни такси, между Агенция "Пъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Инструкция № 2 от 5.07.2000 г. за определяне на митнически учреждения, през които се въвеждат на територията на Република България, изнасят, реекспортират и транзитират прекурсори, както и учрежденията, в които се извършва митническото им оформяне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 2 от 27.10.2015 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от митническите органи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Инструкция № 16 от 3.11.2016 г. за реда и начина за обмен на информация между Министерството на земеделието и храните и Агенция "Митници" във връзка с прилагане на схема за държавна помощ "Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-08

 Инструкция № 92-00-111 от 8.08.1997 г. за организация на дейността по граничния контрол на качеството на продуктите от внос и за износ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за временен внос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Конвенция за създаване на Съвет за митническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-07

 Конвенция относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Международна конвенция за опростяване и уеднаквяване на митническите процедури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Международна конвенция за опростяване на митническите формалности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция за хармонизиране на граничния контрол на стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Международна конвенция по Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия за взаимна помощ между техните митнически администрации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Митническа конвенция за временен внос на амбалаж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Митническа конвенция за улесненията, които се дават за внос на стоки, предназначени да бъдат показани или използвани на изложение, панаир, конгрес или на други подобни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Митническа конвенция относно контейнерите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Митническа конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-27

 Митническа конвенция относно международния превоз на стоки под покритието на карнети ТИР (Конвенция ТИР от 1975 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Митническа конвенция по карнета ата за временен внос на стоки (Конвенция ата)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № H-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Наредба № Н-17 от 13.12.2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-27

 Наредба № Н-2 от 30.05.2007 г. за техническите и функционалните изисквания към автоматизираните системи за водене на материалната отчетност в търговските обекти за безмитна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-08

 Наредба № Н-4 от 3.06.2009 г. за условията и реда за създаване и функциониране на Национална система за регистрация и идентификация (EORI-BG регистър) за митнически цели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-13

 Наредба № Н-9 от 7.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-15

 Наредба № 1 от 1.06.2000 г. за условията и реда за разпределение на квотите за износ и реекспорт на текстилни изделия и облекла с български произход за Канада и САЩ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Наредба № 1 от 19.01.2007 г. за условията и реда за провеждане на контрол на вноса и износа на разплодни животни и биологични продукти - сперма, яйцеклетки и ембриони, получени от разплодни животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-02

 Наредба № 2 от 25.02.2014 г. за реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното наследство за изнасяне и временно изнасяне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба № 2 от 19.03.2018 г. за условията и реда за подаване на документи по Закона за акцизите и данъчните складове по електронен път
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Наредба № 3 от 7.06.1993 г. за митническо оформяне на стоки в съответствие с приетите на 26.04.1993 г. Правила за контрол на Комитета по санкциите на ООН
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 3 от 19.02.2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-28

 Наредба № 5 от 29.06.2006 г. за условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-23

 Наредба № 6 от 17.09.2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-12

 Наредба № 11 от 23.12.1998 г. за реда за писмено деклариране на стоки пред митническите учреждения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 297 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА