Туризъм

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 237 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>
 Решение на НС от 7.09.2017 г. за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-12

 Решение на НС от 9.09.2020 г. за промяна в състава на Комисията по икономическа политика и туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

 Спогодба за сътрудничество в областта на туризма между Народна република България и Република Италия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Народна република България и правителството на Кралство Белгия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба за туристическо сътрудничество между Народна Република България и Република Ливан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Народна република България и Република Турция относно сътрудничеството в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Правителството на Народна република България и Правителството на Обединената Арабска република за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между Правителството на Народна република България и Правителството на Сирийската Арабска република за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Спогодба между правителството на Република България и Кабинета на министрите на Украйна за взаимни пътувания на гражданите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-15

 Спогодба между правителството на Република България и правителството на Република Македония за създаването на Културно-информационен център на Република България в Скопие и на Културно-информационен център на Република Македония в София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-22

 Спогодба между правителството на Република България и съюзното правителство на Съюзна република Югославия за сътрудничество в областта на туризма (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-20

 Споразумение за изменение и допълнение на Рамковото споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република България (Второ споразумение за изменение) между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Споразумение за изменение и допълнение на Финансовото споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република България (Второ споразумение за допълнение) между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, е
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Споразумение за икономическо и научно сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Ирак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-14

 Споразумение за икономическо и научно-техническо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-15

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Китайската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-06

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Корея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-07

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Македония
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-25

 Споразумение за икономическо сътрудничество между правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-26

 Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Сирийската арабска република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-27

 Споразумение за икономическо сътрудничество между Република България и Хашемитско кралство Йордания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-22

 Споразумение за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Споразумение за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Република България и правителството на Тунизийската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-19

 Споразумение между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Германското дружество за техническо сътрудничество ГмбХ във връзка с проект "Регионална програма за учредяване на "Дунавски компетентен център" за укрепване н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-17

 Споразумение между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм (СОТ) за провеждане на Международен конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-03

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-28

 Споразумение между правителството на Република България и правителството на Черна гора за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-20

 Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на енергетиката по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-08

 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Устройствен правилник на Държавната агенция по туризъм (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-09

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-20

 Устройствен правилник на Министерството на културата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-27

 Устройствен правилник на Министерството на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-29

 Устройствен правилник на почивна база "Русалка"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 201 до 237 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>

Общо: 237 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА