Туризъм

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>
 Договор за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Република България и правителството на Република Литва
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-04

 Договор за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Република България и правителството на Чешката република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-15

 Договор за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-08

 Договор между правителството на Република България и правителството на Арабска република Египет за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между правителството на Република България и правителството на Боливарска република Венецуела за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Договор между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между правителството на Република България и правителството на Кралство Мароко за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-09

 Договор между правителството на Република България и правителството на Ливанската република за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Договор между правителството на Република България и правителството на Португалската република за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между правителството на Република България и правителството на Република Армения за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между правителството на Република България и правителството на Република Гърция за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между правителството на Република България и правителството на Република Казахстан за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между правителството на Република България и правителството на Република Молдова за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между правителството на Република България и правителството на Република Сан Марино за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-16

 Договор между правителството на Република България и правителството на Република Тунис за сътрудничество в областта на туризма (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-19

 Договор между правителството на Република България и правителството на Република Турция за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между правителството на Република България и правителството на Република Узбекистан за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между правителството на Република България и правителството на Румъния за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Договор между правителството на Република България и правителството на Сирийската арабска република за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-16

 Договор между правителството на Република България и правителството на Словашката република за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Закон за приемане на декларация по смисъла на чл. ХI, Раздел 43 от Конвенцията на ООН за привилегиите и имунитетите на специализираните организации за разширяване прилагането на Конвенцията по отношение на Световната организация по туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-22

 Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм (COT) за провеждането на Международен конгрес на световните цивилизации и модерния туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на туризма на Република България и Световната организация по туризъм към ООН за провеждането на Втория Международен конгрес на световните цивилизации и историческите маршрути на СОТ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-12

 Закон за туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Закон за туризма (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-26

 Заповед № РД-09-1049 относно утвърждаване охранителни зони на Националния балнеолечебен курорт - Банкя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-378 от 15.09.1994 г. за установяване охранителни зони на черноморската крайбрежна плажна ивица (морските плажове)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-09-532 относно утвърждаване охранителни зони на балнеолечебния курорт Овча купел - гр. София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Заповед № РД-14-110 от 29.12.1998 г. за преобразуване на Националния център за ученически отдих и туризъм в Национален център за ученически отдих, туризъм и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Изменения и допълнения на приложения "А" и "В" на Eвропейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-15

 Изменения и допълнения на приложения "А" и "В" на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-15

 Меморандум за разбирателство в областта на туризма между Държавната агенция по туризъм на Република България и Министерството на културата, спорта и туризма на Република Корея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-15

 Меморандум за разбирателство в областта на туризма между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на туризма и историческото наследство на Палестинската власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-27

 Меморандум за разбирателство в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на енергетиката, търговията, индустрията и туризма на Република Кипър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-18

 Меморандум за разбирателство в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Националната администрация по туризъм на Китайската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Комисията по търговия на Шанхай, Китайска народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Меморандум за разбирателство за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на търговията на Китайската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-10

 Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Саудитската комисия за туризъм и национално наследство на Кралство Саудитска Арабия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-23

 Меморандум за разбирателство между Министерството на туризма на Република България и Министерството на туризма на Арабска република Египет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-21

 Меморандум за разбирателство между Министерството на туризма на Република България и Министерството на търговията, туризма и телекомуникациите на Република Сърбия за сътрудничество в областта на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-12

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Негово Височество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Меморандум за разбирателство относно двустранно сътрудничество в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на туризма на Кралство Камбоджа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Меморандум за сътрудничество в областта на туризма между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-15

 Методика за определяне размера на концесионното плащане при предоставяне на концесия за услуга за морските плажове - обекти на концесия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-27

 Наредба № Н-7 от 12.06.2008 г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-18

 Наредба № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

 Наредба № 1 от 5.06.2007 г. за категоризиране на туристическите хижи и прилежащите към тях заведения за хранене (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-22

 Наредба № 1 от 29.04.2015 г. за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им к
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-22

 Наредба № 2 за организиране, планиране и финансиране развитието на масовата физическа култура, спорта и туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 2 от 6.11.1997 г. за условията и реда за предоставяне на спешна социална помощ на лица и семейства с ниски доходи и на социално-образователни заведения на бюджетна издръжка по Програма В7-5000 на Европейския съюз за спешно социално подпомагане н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 7.07.2005 г. за категоризиране на туристическите хижи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-30

 Наредба № 2 от 26.10.2015 г. за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и Националната мрежа на туристическите информационни центрове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-03

 Наредба № 3 от 5.05.1998 г. за условията и реда за предоставянето и осъществяването на дейностите и услугите на морските плажове на Република България през курортния сезон на 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 3 от 14.08.1998 г. за изискванията за представителност и условията и реда за водене и съхраняване на регистъра на представителните регионални, местни и браншови туристически организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 19.08.1998 г. за настаняване в жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Наредба № 3 от 07.03.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-11

 Наредба № 04-14 от 9.10.2019 г. за условията и реда за сертифициране на "Балнеолечебен (медикъл СПА) център", "СПА център", "Уелнес център" и "Таласотерапевтичен център"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-22

 Наредба № 8 от 4.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Планински водач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-06

 Наредба № 11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Наредба № 13 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Камериер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-16

 Наредба № 14 от 3.08.1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-10

 Наредба № 14 от 15.10.2012 г. за летищата и летищното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-07

 Наредба № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който щ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-08

 Наредба № 32 от 12.09.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 38 от 31.10.2003 г. за общите правила за въвеждане и използване на компютъризирани системи за резервация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-03

 Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за гости и апартаменти за гости
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-03

 Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-03

 Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туропе- раторска или туристическа агентс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Наредба за категоризиране на плажовете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-21

 Наредба за категоризиране на ски пистите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Наредба за категоризиране на туристическите обекти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-07

 Наредба за категоризиране на туристическите хижи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-19

 Наредба за лицензиране на туроператорската и туристическата агентска дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-07

 Наредба за Националния туристически регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацията на работата на ски патрулите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Наредба за условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка "Отговорност на туроператора"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-17

 Постановление № 13 на МС от 26.01.2015 г. за приемане на Наредба за обезопасяването и информационната обезпеченост на ски пистите в Република България и за определяне правилата за безопасност върху територията на ски пистите и ски зоните и за организацият
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Постановление № 23 на МС от 9.02.2015 г. за приемане на Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Постановление № 26 на МС от 3.08.1988 г. за ускорено развитие на община Банкя и изграждането й като национален център за санаториално-курортно лечение и за кардиологична рехабилитация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 30 на МС от 28.02.2005 г. за приемане на Наредба за категоризиране на ски пистите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Постановление № 35 на МС от 10.04.1990 г. за развитие на туризма като приоритетен отрасъл на националната икономика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 39 на МС от 27.02.2008 г. за приемане на Методика за определяне размера на концесионното плащане при предоставяне на концесия за услуга за морските плажове - обекти на концесия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-27

 Постановление № 44 на МС от 2.03.2006 г. за преобразуване на Агенцията по туризъм към министъра на културата и дирекция "Национална туристическа политика" на Министерството на културата в Държавна агенция по туризъм и за приемане на Устройствен правилник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 53 на МС от 8.03.2007 г. за приемане на Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-16

 Постановление № 54 на МС от 13.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Постановление № 62 на МС от 17.04.1992 г. за функциониране и субсидиране на социалния отдих
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 71 на МС от 26.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката и Министерството на туризма за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Постановление № 78 на МС от 2.04.1998 г. за закриване на санаторно-курортни комплекси и санаториуми в системата на Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 88 на МС от 7.08.1990 г. за възстановяване правото на стопанисване и управление на база за социален отдих и курортно лечение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 104 на МС от 12.06.1992 г. за образуване на Балнеологичен център "Камена" към Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 139 на МС от 26.06.2020 г. за приемане на Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за го
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-03

 Постановление № 143 на МС от 13.07.2017 г. за откриване на Институт за анализи и прогнози на информационната среда в туризма в структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Постановление № 145 на МС от 18.07.2018 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. от Министерството на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 3)
<<първа <предишна 1 2  3  следваща> последна>>

Общо: 237 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА