Туризъм

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>
 Постановление № 62 на МС от 17.04.1992 г. за функциониране и субсидиране на социалния отдих
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 63 на МС от 26.04.2022 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-03

 Постановление № 71 на МС от 26.03.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на икономиката, Министерството на енергетиката и Министерството на туризма за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Постановление № 78 на МС от 2.04.1998 г. за закриване на санаторно-курортни комплекси и санаториуми в системата на Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 88 на МС от 7.08.1990 г. за възстановяване правото на стопанисване и управление на база за социален отдих и курортно лечение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 104 на МС от 12.06.1992 г. за образуване на Балнеологичен център "Камена" към Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 117 на МС от 9.06.2022 г. за откриване на Научно-внедрителски институт за иновации в туризма в структурата на Икономическия университет - Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Постановление № 118 на МС от 1.04.2021 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Постановление № 139 на МС от 26.06.2020 г. за приемане на Наредба за изискванията към категоризираните места за настаняване и заведения за хранене и развлечения, за реда за определяне на категория, както и за условията и реда за регистриране на стаи за го
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-03

 Постановление № 143 на МС от 13.07.2017 г. за откриване на Институт за анализи и прогнози на информационната среда в туризма в структурата на Университета по библиотекознание и информационни технологии - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Постановление № 145 на МС от 18.07.2018 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2018 г. от Министерството на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Постановление № 182 на МС от 16.07.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-24

 Постановление № 187 на МС от 24.08.2012 г. за предоставяне на средства от централния бюджет за 2012 г. по бюджета на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма за финансиране изпълнението на Мярка 1 от мерките за реализация на Иновационната стр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Постановление № 189 на МС от 14.08.1998 г. за приемане на Наредба за лицензиране на туристическите дейности и за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 216 на МС от 14.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Постановление № 217 на МС от 17.08.2015 г. за приемане на Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорият
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Постановление № 220 на МС от 25.09.2002 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 222 на МС от 27.09.2002 г. за приемане на Наредба за категоризиране на туристическите обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 223 на МС от 27.09.2002 г. за приемане на Наредба за лицензиране на туроператорската и туристическата агентска дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 235 на МС от 15.07.2021 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Постановление № 241 на МС от 26.05.1997 г. за закриване на Комитета по туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 241 на МС от 7.10.2008 г. за създаване на Държавно-обществена консултативна комисия по въпросите на туризма (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 247 на МС от 1.11.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Постановление № 247 на МС от 30.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-05

 Постановление № 251 на МС от 29.12.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Почивно дело и квалификация" към министъра на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 252 на МС от 8.10.2019 г. за приемане на Наредба за Националния туристически регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Постановление № 254 на МС от 10.10.1996 г. за откриване на извънбюджетна приходно-разходна сметка за дейността на почивната база "Трендафила" - Национален парк "Витоша", към Националната следствена служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 263 на МС от 8.12.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на почивна база "Русалка" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-26

 Постановление № 265 на МС от 1.10.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи за персонал по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-06

 Постановление № 266 на МС от 26.11.2002 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция за национална туристическа реклама и информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 278 на MС от 15.10.2004 г. за закриване на Почивна база "Русалка" - Варна, към министъра на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-26

 Постановление № 282 на МС от 16.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за авансово финансиране на разходи по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена вре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Постановление № 306 на МС от 21.12.2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за сключване на договор за задължителна застраховка "Отговорност на туроператора"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Постановление № 306 на МС от 11.11.2015 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-17

 Постановление № 319 на МС от 25.11.2004 г. за приемане на Наредба за изискванията към персонала на туроператорите или туристическите агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-07

 Постановление № 319 на МС от 6.10.2014 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики по бюджета на Министерството на икономиката и енергетиката за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-10

 Постановление № 331 на МС от 30.12.1994 г. за приемане на Наредба за лицензиране на туристическите дейности, Наредба за категоризиране на хотелите и другите средства за настаняване и Наредба за категоризиране на заведенията за хранене и развлечения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Постановление № 336 на МС от 3.12.2020 г. за одобряване на промени на утвърдените разходи за персонал по бюджета на Министерството на туризма за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Постановление № 339 на МС от 3.12.2020 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на Министе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Постановление № 346 на МС от 8.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Постановление № 355 на МС от 15.12.2016 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Постановление № 365 на МС от 21.12.2016 г. за приемане на Наредба за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Постановление № 368 на МС от 17.12.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 381 на МС от 18.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 393 на МС от 22.11.2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата, които се предоставят на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД-2008) на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Постановление № 405 на МС от 25.11.2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства за подпомагане на туристическия сектор за компенсиране на загуби, възникнали пряко и/или косв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-11

 Постановление № 426 на МС от 14.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г. за финансиране на разходи по Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна зак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Постановление № 427 на МС от 9.12.2021 г. за определяне на условията, критериите, реда и размера на средствата по схема за предоставяне на безвъзмездни средства на туроператорите за възстановяване на средства от клиенти по нереализирани пътувания вследств
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-11

 Постановление № 447 на МС от 23.12.2014 г. за приемане на Устройствени правилници на Министерството на икономиката, на Министерството на енергетиката и на Министерството на туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-01

 Постановление № 484 на МС от 21.12.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Правилник за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за вътрешния ред в туристическите и алпийските хижи, заслони, спални и домове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за вътрешния ред и експлоатация на хотелите на народните съвети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за дейността на общите и секторните помирителни комисии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Правилник за дейността на спасителните центрове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-20

 Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-05

 Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по туризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по туризъм (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-23

 Правилник за устройството и дейността на Балнеологичен център "Камена" - Велинград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за устройството и дейността на Санаторно-курортното управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Програма за обмен в областта на културата, науката, образованието, спорта и туризма между Република България и Ислямска република Иран за периода 2007 - 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Програма за сътрудничество за периода 2005 - 2007 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия относно изпълнението на Договора за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-11

 Протокол за намерение между Министерството на туризма на Република България и Министерството на икономиката, търговията и туризма на Румъния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Протокол за разширяване на сътрудничеството в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на културата и туризма на Република Азербайджан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-03

 Протокол за сътрудничество в областта на туризма между Министерството на икономиката, енергетиката и туризма на Република България и Министерството на културата и туризма на Република Гърция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-01

 Протокол за сътрудничество в областта на туризма между Министерството на туризма на Република България и Министерството на икономиката на Португалската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-09

 Разпореждане № 9 на Бюрото на МС от 27.02.1990 г. за предоставяне на резиденции и ловни стопанства за нуждите на здравеопазването, образованието, почивното дело и туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Регламент (ЕС) № 608/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 година относно защитата на правата върху интелектуалната собственост, осъществявана от митническите органи, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1383/2003 на Съвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Решение № 14 на МС от 13.01.2009 г. за определяне на концесионер за морски плаж "Албена", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Решение № 15 на МС от 13.01.2009 г. за определяне на концесионер за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - север", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Решение № 16 на МС от 13.01.2009 г. за определяне на концесионер за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - голям плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Решение № 17 на МС от 13.01.2009 г. за определяне на концесионер за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - юг", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Решение № 18 на МС от 13.01.2009 г. за определяне на концесионер за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - малък плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Решение № 183 на МС от 14.03.2005 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Приморско - централен", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение № 184 на МС от 14.03.2005 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бургас-север", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение № 185 на МС от 14.03.2005 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Арапя", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение № 186 на МС от 14.03.2005 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Кранево-централен", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение № 187 на МС от 26.03.2003 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Свети Илия", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 187 на МС от 14.03.2005 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бургас-централен", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Решение № 188 на МС от 14.03.2005 г. за неопределяне на спечелил неприсъствения конкурс участник за част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Иканталъка I", община Каварна, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Решение № 189 на МС от 14.03.2005 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - мрамори, от находище "Крепост", участък "Запад", община Димитровград, област Хасково,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-14

 Решение № 204 на МС от 6.04.1999 г. за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Шкорпиловци-централен", община Долни чифлик, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Решение № 382 на МС от 19.06.2008 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - малък плаж", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Решение № 383 на МС от 19.06.2008 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - юг", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Решение № 384 на МС от 19.06.2008 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Св. св. Константин и Елена - север", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Решение № 385 на МС от 19.06.2008 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Златни пясъци", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Решение № 386 на МС от 19.06.2008 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Албена", община Балчик, област Добрич
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Решение № 387 на МС от 7.06.2007 г. за отказ за предоставяне на "Св. св. Константин и Елена холдинг" - АД, Варна, на концесия по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 53
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-19

 Решение № 387 на МС от 19.06.2008 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "Елените", община Несебър, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Решение № 388 на МС от 7.06.2007 г. за отказ за предоставяне на "Св. св. Константин и Елена холдинг" - АД, Варна, на концесия по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 53
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-19

 Решение № 389 на МС от 7.06.2007 г. за отказ за предоставяне на "Св. св. Константин и Елена холдинг" - АД, Варна, на концесия по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите (обн., ДВ, бр. 36 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 53
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-19

 Решение № 407 на МС от 14.06.2007 г. за предоставяне на концесия за услуга върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Къмпинг "Веселие", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-22

 Решение № 414 на МС от 1.06.2006 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - Морски плаж "Равда - Академика", с правоприемника на концесионера "Академика 2000" - ЕООД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Решение № 445 на МС от 3.07.2007 г. за отказ от даване на съгласие за продължаване на договора за предоставяне на концесия върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Река Вая", община Несебър, област Бургас, с правоприемника на концесионера "Г
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-13

 Решение № 449 на МС от 5.07.2007 г. за предоставяне на концесия за услуга върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Стамополу - Перла", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-13

 Решение № 450 на МС от 5.07.2007 г. за предоставяне на концесия за услуга върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Къмпинг "Златна рибка", община Созопол, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-13

 Решение № 451 на МС от 5.07.2007 г. за предоставяне на концесия за услуга върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Къмпинг "Нестинарка", община Царево, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-13

 Решение № 477 на МС от 18.06.2009 г. за предоставяне на концесия за услуга върху част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Стамополу-Перла", община Приморско, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-26

 Решение № 489 на МС от 22.06.2009 г. за определяне на концесионер за морски плаж "Златни пясъци", община Варна, област Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-03

 Решение № 751 на МС от 12.09.2005 г. за определяне на спечелилия неприсъствен конкурс кандидат за концесионер на част от крайбрежната плажна ивица - морски плаж "Бургас-централен", община Бургас, област Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-20

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>

Общо: 269 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА