Несъстоятелност

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>
 Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Искове за установяване вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Одобряване на списъците на приетите вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Оспорване на списъците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Списъци на предявените вземания - правна характеристика и съдържание. Видове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Срокове за предявяване на вземанията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Молба за предявяване на вземането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Предявяване, приемане и оспорване на вземанията - Правна характеристика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Органи на производството по несъстоятелност - Комитет на кредиторите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Органи на производството по несъстоятелност - Събрание на кредиторите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Органи на производството по несъстоятелност - Синдик
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Органи на производството по несъстоятелност - Съд по несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Проблеми на откриването на производството по несъстоятелност - Начална дата на неплатежоспособността или свръхзадължеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Проблеми на откриването на производството по несъстоятелност - Свръхзадълженост на капиталови търговски дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Проблеми на откриването на производството по несъстоятелност - Неплатежоспособност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Проблеми на откриването на производството по несъстоятелност - Активна легитимация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Проблеми на откриването на производството по несъстоятелност - Пасивна легитимация - изисквания спрямо длъжника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Проблеми на откриването на производството по несъстоятелност - Обща характеристика на производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

 Производството по несъстоятелност спрямо банкова институция - материални и процесуалноправни предпоставки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-28

 Действие на възобновяването на спряно производство по несъстоятелност спрямо решителни срокове за упражняване на права на кредиторите на масата на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Незаявяване на неплатежоспособност от управителя на търговско дружество като основание за носене на наказателна отговорност – практически проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Енчо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 За и против държавните таксови марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-30

 Изключване от списъка на синдиците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Осребряване на имуществото на длъжника в производството по несъстоятелност - принципи, предпоставки и способи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Атанасова
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 За съотношението между принудителното изпълнение и производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Един въпрос, свързан с органното представителство на юридическите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Методи Марков
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Разпоредителни действия по разплащателна сметка от неоправомощени лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27

 Прекратяване на производството по несъстоятелност в хипотезата на чл. 740, ал. 2 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-30

 Права на кредиторите на несъстоятелния длъжник в процедурата по чл. 717н от Търговския закон – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Права на кредиторите на несъстоятелния длъжник в процедурата по чл. 717н от Търговския закон - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Удовлетворяване на вземанията на кредиторите в производството по Закона за банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Продажба чрез пряко договаряне в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-31

 Нови моменти в недействителността на търговските сделки след промените в уредбата на несъстоятелността – 3
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Узунов
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Нови моменти в недействителността на търговските сделки след промените в уредбата на несъстоятелността - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Узунов
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-29

 Възлагане на имуществени права в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

 Нови моменти в недействителността на търговските сделки след промените в уредбата на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Узунов
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

 Предявяване и удовлетворяване на вземанията при несъстоятелност на застрахователното дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Предявяване и установяване на вземанията в производството по Закона за банковата несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-30

 Действие на обезпечителната мярка обща възбрана и запор, наложена в производството по несъстоятелност - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-28

 Действие на обезпечителната мярка обща възбрана и запор, наложена в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Диана Митева
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-31

 Критичен анализ на промените в чл. 645 - 649 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Извънсъдебното споразумение и оздравителният план в производството по несъстоятелност - Кратък сравнителен анализ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-29

 Дейност на синдика по установяване на кредиторите на длъжника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Дейност на синдика по установяване на кредиторите на длъжника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Топчиева
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Удовлетворяване вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 По въпроса за участието на синдика в производствата по чл. 694 от Tърговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Предявяване и приемане на вземания в производството по несъстоятелност - Процесуални проблеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Регламент ЕО 1346/2000 г. на Съвета относно производството по несъстоятелност - Приложим закон, признаване и изпълнение на съдебни решения, обезпечителни мерки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-28

 Регламент ЕО №1346/2000 г. на Съвета относно производството по несъстоятелност - компетентен съд, вторично и частично производство, "център на основните интереси на длъжника"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Оттегляне и отказ от молба за откриване на производство по несъстоятелност от длъжника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Узунов
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Критични бележки по някои проблеми на търговската несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Особени хипотези на предявяване на вземания в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Още веднъж за Павловия иск в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 За правомощията на синдика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-30

 За някои нови моменти в съдебната практика по чл. 646, ал. 2, т. 1 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Необходимост от промяна в правното регламентиране на извънсъдебното споразумение в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Конкуренция между правата на кредиторите на наследодателя и на наследника при послесмъртна несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Ставру
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-30

 Разглеждане на молбата за откриване на производство по несъстоятелност - Проблеми и тенденции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Особени случаи на продажба в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Делян Маринов
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-28

 Искове за установяване вземанията на кредиторите в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 За някои процесуални и материалноправни проблеми на исковете по чл. 646, ал. 2 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-30

 Разпределение на осребреното имущество в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бистра Николова
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 За някои важни разграничения при исковете по чл. 646, ал. 2, т. 1 и 3 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Възстановяване в правата по чл. 474 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Система на исковете за попълване на масата на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Някои процесуални аспекти на производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Подозрителният период при исковете по чл. 645, ал. 4 и чл. 646, ал. 2 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Предварителни обезпечителни мерки в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Приложение на производството по несъстоятелност за юридическите лица с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Подозрителният период при исковете по чл. 645, ал. 4 и чл. 646, ал. 2 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Правна същност и особености на относителната нищожност по чл. 646, ал. 2 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Има ли място потребителската несъстоятелност в България?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Съвременни тенденции на обособяване на доброволна и принудителна несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Измененията в правната уредба на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Новите моменти в правното положение на синдика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Правото на жалба от неучаствали в производството по несъстоятелност кредитори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венелин Гачев
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Недействителност спрямо кредиторите на действия и сделки на търговското дружество в производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Относно доказването на предявените държавни вземания в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Отразява ли се подаването на молба за откриване на производство по несъстоятелност върху погасителната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Някои аспекти на споразумението по чл. 740 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Олга Керелска
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Предявяване на вземанията и установителен иск ­ практически аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 За вземането от трудово правоотношение в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 За прекратяването на спрените по чл. 638 ТЗ изпълнителни производства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Предимства и недостатъци на специалния режим на осребряването при търговската несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Присъединяване на кредитори в производството по дело за обявяване в несъстоятелност и редът за това
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Граници на правомощията на синдика на обявеното в несъстоятелност дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Удовлетворяване на обезпечен кредитор в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Проблеми при извънсъдебното споразумение по чл. 740 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Коларов
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Производството по несъстоятелност след влизане в сила на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелностна работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Синдикът, кредиторите и отношенията между тях в светлината на промените на Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Практически проблеми по прилагането на чл. 632 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 "Постановеното от съда" като правомощие на синдика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Същностна характеристика на производството по несъстоятелност в контекста на гражданскопроцесуалното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Относно рисковете при приложението на новите признаци на неплатежоспособността, въведени с изменението на Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Опит за дефиниране на неплатежоспособността според новата редакция на чл. 608 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Относно необходимостта от надзор върху изпълнението на утвърден от съда оздравителен план ­ законодателни решения и тенденции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Фондовата борса и Централният депозитар в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Обезщетението, което кредиторът дължи на длъжника при отхвърляне на молбата му за откриване на производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Действие на закона за изменение и допълнение на търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Дискусионни моменти при превръщане на вземане в част от капитала на търговското дружество длъжник в оздравителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>

Общо: 208 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА