Несъстоятелност

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 245 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>
 Система на исковете за попълване на масата на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Някои процесуални аспекти на производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Подозрителният период при исковете по чл. 645, ал. 4 и чл. 646, ал. 2 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-25

 Предварителни обезпечителни мерки в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Приложение на производството по несъстоятелност за юридическите лица с нестопанска цел
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-28

 Подозрителният период при исковете по чл. 645, ал. 4 и чл. 646, ал. 2 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-30

 Правна същност и особености на относителната нищожност по чл. 646, ал. 2 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-29

 Има ли място потребителската несъстоятелност в България?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Съвременни тенденции на обособяване на доброволна и принудителна несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Янка Тянкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Измененията в правната уредба на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Новите моменти в правното положение на синдика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Правото на жалба от неучаствали в производството по несъстоятелност кредитори
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венелин Гачев
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Недействителност спрямо кредиторите на действия и сделки на търговското дружество в производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Александър Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Относно доказването на предявените държавни вземания в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Отразява ли се подаването на молба за откриване на производство по несъстоятелност върху погасителната давност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Някои аспекти на споразумението по чл. 740 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Олга Керелска
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Предявяване на вземанията и установителен иск ­ практически аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 За вземането от трудово правоотношение в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 За прекратяването на спрените по чл. 638 ТЗ изпълнителни производства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Предимства и недостатъци на специалния режим на осребряването при търговската несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Присъединяване на кредитори в производството по дело за обявяване в несъстоятелност и редът за това
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Граници на правомощията на синдика на обявеното в несъстоятелност дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Удовлетворяване на обезпечен кредитор в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Проблеми при извънсъдебното споразумение по чл. 740 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Коларов
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Производството по несъстоятелност след влизане в сила на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелностна работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Синдикът, кредиторите и отношенията между тях в светлината на промените на Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Практически проблеми по прилагането на чл. 632 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 "Постановеното от съда" като правомощие на синдика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Същностна характеристика на производството по несъстоятелност в контекста на гражданскопроцесуалното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Относно рисковете при приложението на новите признаци на неплатежоспособността, въведени с изменението на Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Опит за дефиниране на неплатежоспособността според новата редакция на чл. 608 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Относно необходимостта от надзор върху изпълнението на утвърден от съда оздравителен план ­ законодателни решения и тенденции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Фондовата борса и Централният депозитар в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Обезщетението, което кредиторът дължи на длъжника при отхвърляне на молбата му за откриване на производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Действие на закона за изменение и допълнение на търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Дискусионни моменти при превръщане на вземане в част от капитала на търговското дружество длъжник в оздравителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 За обезпеченото вземанe в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Законови предели на разрешенията и одобренията, давани от съда на синдика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Дискусионни аспекти при законодателна регламентация на Фонд за гарантиране на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 За страните в производството по установителния иск по чл. 694 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Запазване на правата на работниците при прехвърляне на предприятие в производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Одобряване от съда на списъка на приетите от синдика вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Отхвърляне на молбата за откриване на производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Прекратяване на производството по несъстоятелност ­ хипотези
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Показани от 201 до 245 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>

Общо: 245 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА