Несъстоятелност

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 221 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>
 Проблеми при извънсъдебното споразумение по чл. 740 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Коларов
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Производството по несъстоятелност след влизане в сила на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелностна работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Синдикът, кредиторите и отношенията между тях в светлината на промените на Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Практически проблеми по прилагането на чл. 632 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 "Постановеното от съда" като правомощие на синдика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Същностна характеристика на производството по несъстоятелност в контекста на гражданскопроцесуалното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Относно рисковете при приложението на новите признаци на неплатежоспособността, въведени с изменението на Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Опит за дефиниране на неплатежоспособността според новата редакция на чл. 608 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Относно необходимостта от надзор върху изпълнението на утвърден от съда оздравителен план ­ законодателни решения и тенденции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Фондовата борса и Централният депозитар в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Георгиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Обезщетението, което кредиторът дължи на длъжника при отхвърляне на молбата му за откриване на производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Действие на закона за изменение и допълнение на търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Дискусионни моменти при превръщане на вземане в част от капитала на търговското дружество длъжник в оздравителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 За обезпеченото вземанe в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ангел Калайджиев
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Законови предели на разрешенията и одобренията, давани от съда на синдика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Маданска
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Дискусионни аспекти при законодателна регламентация на Фонд за гарантиране на вземанията на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 За страните в производството по установителния иск по чл. 694 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Запазване на правата на работниците при прехвърляне на предприятие в производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Пепа Лалева
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Одобряване от съда на списъка на приетите от синдика вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Марио Бобатинов
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Отхвърляне на молбата за откриване на производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Найденов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

 Прекратяване на производството по несъстоятелност ­ хипотези
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цвета Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Показани от 201 до 221 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>

Общо: 221 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА