Разпоредителни действия по разплащателна сметка от неоправомощени лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Камелия Касабова
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-27
Автор / Източник:
Камелия Касабова, проф. д-р
Дайджест "Търговско и облигационно право", 2014 г., кн. 06, стр. 5
Визирани нормативни актове:
Закон за задълженията и договорите, Член 75
Търговски закон, Чл. 422
Закон за платежните услуги и платежните системи (отм.), Чл. 55
Закон за платежните услуги и платежните системи (отм.), Чл. 57
Наредба № 3 от 16.07.2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (отм.), Чл. 5

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.