Спорт. Младежка дейност

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>
 Постановление № 50 на МС от 15.02.2021 г. за приемане на Наредба за условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на данни за организираните онлайн залагания на територията на Република България и за подаване на информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-17

 Постановление № 52 на МС от 30.08.1985 г. за приемане на нормативни актове по развитието на българския футбол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 52 на МС от 17.02.1997 г. за преобразуване на Комитета за физическо възпитание и спорт и закриване на Комитета за младежта и децата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 63 на МС от 25.02.2021 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

 Постановление № 70 на МС от 1.04.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Постановление № 71 на МС от 12.03.2013 г. за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет по бюджета на Министерството на физическото възпитание и спорта за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Постановление № 74 на МС от 7.04.1993 г. за създаване на извънбюджетно звено "Административно-стопанско обслужване на Спортната палата" (бул. Васил Левски 75 - София) към Комитетаза физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 77 на МС от 9.04.2019 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Постановление № 85 на МС от 23.05.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Постановление № 86 на МС от 23.05.2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

 Постановление № 88 на МС от 18.04.1995 г. за преобразуване на Комитета за спорта, младежта и децата в Комитет за младежта и децата и в Комитет за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 90 на МС от 29.04.1994 г. за откриване на извънбюджетна приходно-разходна сметка на Комитета за физическо възпитание и спорт за издръжка на националните специализирани спортни бази (Загл. изм. -ДВ, бр. 76 и 95 от 1994 г., бр. 38 от 1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 97 на МС от 30.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Постановление № 105 на МС от 20.04.2011 г. за приемане на Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Постановление № 107 на МС от 17.06.1992 г. за създаване на Комитет по въпросите на младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 113 на МС от 26.05.2008 г. за приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти на национално и регионално ниво (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-13

 Постановление № 114 на МС от 28.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Постановление № 117 на МС от 2.06.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Академика"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 119 на МС от 29.06.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Постановление № 123 на МС от 7.07.2000 г. за преобразуване на Комитета за младежта, физическото възпитание и спорта в Държавна агенция за младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 126 на МС от 24.06.2005 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Международни младежки програми" към министъра на младежта и спорта и за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Международни младежки програми"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-05

 Постановление № 127 на МС от 18.06.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Постановление № 128 на МС от 4.06.2008 г. за приемане на Нарeдба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-13

 Постановление № 129 на МС от 11.07.2000 г. за определяне на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт, които се осигуряват от държавния бюджет и от бюджетите на общините (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-22

 Постановление № 135 на МС от 8.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2023 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-12

 Постановление № 139 на МС от 8.09.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-12

 Постановление № 142 от 13.07.1995 г. на МС за приемане на Наредба за допинговия контрол при спортносъзтезателна и тренировъчна дейност в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 142 на МС от 8.07.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Постановление № 146 на МС от 3.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Постановление № 147 на МС от 12.06.2019 г. за приемане на Наредба за антидопинговата дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-14

 Постановление № 151 на МС от 11.07.2003 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Постановление № 152 на МС от 11.07.2005 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2005 г. за подготовка на българските спортисти за Зимната олимпиада през 2006 г. в Торино, Република Италия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-08

 Постановление № 154 на МС от 26.07.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Постановление № 157 на МС от 12.06.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински учил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Постановление № 161 на МС от 18.08.1992 г. за определяне на основните функции и задачи на Комитета по въпросите на младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 163 на МС от 2.08.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Българския спортен тотализатор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 165 на МС от 8.07.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Постановление № 166 на МС от 30.07.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Постановление № 167 на МС от 12.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Постановление № 169 на МС от 4.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-09

 Постановление № 169 на МС от 23.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на отбраната за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Постановление № 169 на МС от 14.07.2022 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-30

 Постановление № 170 на МС от 14.08.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за младежта и спорта към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 173 на МС от 31.08.2000 г. за приемане на Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали (от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Постановление № 173 на МС от 14.07.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Постановление № 174 на МС от 17.08.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Постановление № 176 на МС от 10.09.1992 г. за преминаване на някои стопански организации и дейности към Комитета за физическо възпитание и спорт (Загл. изм. - ДВ, бр. 76 от 1994 г., бр. 95 от 1994 г., бр. 38 от 25.04.1995 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 180 на МС от 21.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2017 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-25

 Постановление № 181 на МС от 25.09.1995 г. за утвърждаване на бюджетните сметки за разходите на Комитета за физическо възпитание и спорт и на Комитета за младежта и децата за 1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 181 на МС от 4.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Постановление № 183 на МС от 16.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-24

 Постановление № 184 на МС от 21.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Постановление № 186 на МС от 28.08.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-10

 Постановление № 191 на МС от 28.07.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Държавната агенция за младежта и спорта за 2006 г. за подготовката на кандидатурата на София за ХХII Олимпийски зимни игри през 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-08

 Постановление № 193 на МС от 15.09.1994 г. за преобразуване на Комитета за младежта и спорта в Комитет за младежта и Комитет за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 195 на МС от 6.08.2009 г. за закриване на Държавната агенция за младежта и спорта и за приемане на Устройствен правилник на Министерството на физическото възпитание и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Постановление № 197 на МС от 10.09.2005 г. за създаване на Държавна агенция за младежта и спорта към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Постановление № 199 на МС от 4.08.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-12

 Постановление № 201 на МС от 23.06.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Постановление № 202 на МС от 23.06.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Постановление № 205 на МС от 15.08.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-23

 Постановление № 207 на МС от 12.08.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-19

 Постановление № 208 на МС от 12.08.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-04

 Постановление № 209 на МС от 25.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2023 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-31

 Постановление № 211 на МС от 29.08.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Постановление № 214 на МС от 14.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Постановление № 220 на МС от 20.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Постановление № 220 на МС от 5.10.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-10

 Постановление № 220 на МС от 8.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта", приета с Решение № 408 на Министерския съвет от 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-14

 Постановление № 221 на МС от 5.09.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Постановление № 222 на МС от 19.09.1960 г. за уреждане на някои взаимоотношения между спортния тотализатор при Българския съюз за физическа култура и спорт и участниците в тиражите му
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 223 на МС от 20.08.2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-06

 Постановление № 223 на МС от 29.07.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 226 на МС от 18.10.2018 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2018 г. във връзка с увеличаване на капитала на търговско дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 227 на МС от 20.05.1997 г. за приемане на Наредба за набиране и разходване на средствата от Държавния фонд за подпомагане на физическото възпитание и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 230 на МС от 15.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Постановление № 230 на МС от 20.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-24

 Постановление № 231 на МС от 31.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-04

 Постановление № 232 на МС от 11.10.2010 г. за създаване на Антидопингов център, приемане на правилник за устройството и дейността му и целево предоставяне на средства по бюджета на Министерството на физическото възпитание и спорта за неговото финансиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-19

 Постановление № 232 на МС от 1.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на общините, на Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата, на Министерството на младежта и спорта и на Техническия униве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 233 на МС от 3.11.2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-08

 Постановление № 235 на МС от 15.10.2010 г. за приемане на Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-22

 Постановление № 237 на МС от 26.09.2008 г. за приемане на Наредба за реда за лицензиране на спортните организации в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-07

 Постановление № 239 на МС от 22.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-07

 Постановление № 240 на МС от 22.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Отново заедно", одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-27

 Постановление № 242 на МС от 27.11.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2023 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Постановление № 250 на МС от 7.11.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2017 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-10

 Постановление № 254 на МС от 7.11.2002 г. за закриване на Държавната агенция за младежта и спорта и приемане на Устройствен правилник на Министерството на младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-13

 Постановление № 255 на МС от 15.09.2006 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Държавната агенция за младежта и спорта за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Постановление № 257 на МС от 19.10.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на образованието, младежта и науката за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Постановление № 257 на МС от 10.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Постановление № 258 на МС от 30.12.1993 г. за създаване на Национален център "Спорт и здраве" към Комитета за физическо възпитание и спорт и за откриване на извънбюджетна сметка (Загл. изм. - ДВ, бр. 76 от 1994 г., бр. 95 от 1994 г., бр. 38 от 1995 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 261 на МС от 16.06.1997 г. за финансово подпомагане на подготовката на българските спортисти през 1997 г. за Олимпийските игри в НАГАНО'98 и в СИДНЕЙ'2000
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 261 на МС от 29.07.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Отново заедно", одобрена с Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 261 на МС от 7.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери по бюджетите на Министерството на образованието и науката, на Министерството на културата, на Министерството на младежта и спорта и на общините за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Постановление № 264 на МС от 14.11.1994 г. за преобразуване на Комитета за младежта и Комитета за физическо възпитание и спорт в Комитет за спорта, младежта и децата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 264 на МС от 9.11.2010 г. за приемане на Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-16

 Постановление № 266 на МС от 22.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-25

 Постановление № 268 на МС от 7.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-13

 Постановление № 273 на МС от 6.10.2006 г. за за приемане на Наредба за специфичните изисквания към храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, особено при спортисти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 3)
<<първа <предишна  1 2 3  следваща> последна>>

Общо: 300 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА