Спорт. Младежка дейност

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 232 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>
 Решение на НС от 14.09.2006 г. за приемане на Годишния доклад за младежта за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Решение на НС от 18.10.2007 г. за приемане на Годишния доклад за младежта за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 Решение на НС от 19.02.2009 г. за създаване на Временна анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентския град в гр. София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Решение на НС от 20.02.2008 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Решение на НС от 20.02.2013 г. за налагане мораториум върху всички действия на разпореждане и строителни дейности относно поземлени имоти, необходими за осъществяване на дейността на "Водна учебна спортна база на Национална спортна академия "Васил Левски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Решение на НС от 20.02.2019 г. за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Решение на НС от 20.02.2019 г. за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Решение на НС от 22.01.2009 г. за приемане на Годишния доклад за младежта за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-27

 Решение на НС от 24.11.2011 г. за приемане на Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 - 2022
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Решение на НС от 30.09.2009 г. за попълване състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-06

 Решение на НС от 4.09.2019 г. за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Решение на НС от 5.10.2005 г. за попълване състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-14

 Решение на НС от 7.09.2017 г. за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-12

 Споразумение в областта на младежката политика и спорта между Държавната агенция за младежта и спорта на Република България и Министерството на младежта и спорта на Република Азербайджан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Споразумение за сътрудничество в областта на младежта и спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на младежта и спорта на Румъния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Споразумение за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Генералната администрация на спорта на Китайската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-19

 Споразумение за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на културата и спорта на Република Казахстан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-06

 Споразумение за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта на Словашката република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-19

 Споразумение за сътрудничество в областта на спорта между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-12

 Споразумение за сътрудничество в областта на физическата култура и спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на спорта и туризма на Република Беларус
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-19

 Указ № 157 от 17.06.2010 г. за награждавана на Валентин Йорданов Димитров с орден "Стара планина" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-25

 Указ № 158 от 17.06.2010 г. за награждаване на Валери Христов Григоров с орден "Стара планина" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-25

 Указ № 159 от 17.06.2010 г. за награждаване на Мария Здравкова Гроздева - Григорова с орден "Стара планина" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-25

 Указ № 160 от 17.06.2010 г. за награждаване на Артеник Агоп Арабаджиан с орден "Стара планина" втора степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-25

 Устройствен правилник на Държавно предприятие "Български спортен тотализатор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Устройствен правилник на Държавната агенция за младежта и спорта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-11

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Международни младежки програми" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-13

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Академика"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Устройствен правилник на Министерството на младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-19

 Устройствен правилник на Министерството на младежта и спорта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-13

 Устройствен правилник на Министерството на физическото възпитание и спорта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Устройствен правилник на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

Показани от 201 до 232 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>

Общо: 232 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА