Спорт. Младежка дейност

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>
 Постановление № 283 на МС от 13.12.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2023 г. за популяризиране на дейностите, изпълнявани по Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта", одобрена с Решение № 408 на Минист
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Постановление № 291 на МС от 28.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-04

 Постановление № 298 на МС от 28.09.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2022 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма "Заедно в изкуствата и в спорта", одобрена с Решение № 302 на Министерския съвет от 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-04

 Постановление № 300 на МС от 13.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2023 г. за финансово осигуряване на дейности по Програмата за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските учил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-19

 Постановление № 302 на МС от 28.11.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Постановление № 317 на МС от 3.10.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински учили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-10

 Постановление № 321 на МС от 10.10.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-17

 Постановление № 326 на МС от 30.11.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2015 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински учил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Постановление № 338 на МС от 3.12.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-08

 Постановление № 349 на МС от 20.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-26

 Постановление № 349 на МС от 28.12.2023 г. за одобряване на допълнителни трансфери за покриване на неизпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-02

 Постановление № 350 на МС от 28.12.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-02

 Постановление № 363 на МС от 6.11.2014 Г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Постановление № 366 на МС от 28.10.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Постановление № 396 на МС от 22.12.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Постановление № 425 на МС от 13.11.1997 г. за финансово подпомагане на българските спортисти през 1998 г. за подготовка и участие в олимпийските игри в Нагано '98 и подготовка за олимпийските игри в Сидней '2000
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 432 на МС от 18.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2014 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 433 на МС от 9.12.2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-12

 Постановление № 453 на МС от 30.12.2014 г. за приемане на Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-09

 Постановление № 465 на МС от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на спорта за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-24

 Постановление № 466 на МС от 21.12.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2022 г. във връзка с увеличаване капитала на търговски дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Постановление № 471 на МС от 21.12.2022 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Правилник за дейността на Националния консултативен съвет за младежта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-09

 Правилник за дейността на Националния консултативен съвет за младежта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-09

 Правилник за игралните условия на Българския спортен тотализатор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Правилник за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Правилник за статута на футболистите в системата на Българския футболен съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Правилник за състава, финансирането, функциите, задачите и реда за осъществяване на дейността на Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на безопасността на движението по пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Правилник за устройството и дейността на Антидопинговия център
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-07

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по спортна медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Програма за обмен в областта на културата, науката, образованието, спорта и туризма между Република България и Ислямска република Иран за периода 2007 - 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието, културата и спорта между правителството на Република България и правителството на Федеративна република Бразилия за периода 2000 - 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на човешките ресурси на Унгария за периода 2013 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, културата и спорта между правителството на Република България и правителството на Мексиканските съединени щати за периода 2008 - 2011 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-09

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, културата, младежта и спорта между правителството на Република България и правителството на Мексиканските съединени щати за периода 2002 - 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Програма за сътрудничество в областта на образованието, науката, културата, младежта и спорта между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел за периода 2022 - 2025 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Програма за сътрудничество за периода 2009 - 2011 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Програма за сътрудничество между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на науката, образованието и спорта на Република Хърватия в областта на науката и образованието за периода от 2014 до 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-20

 Програма за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Република Полша в областта на културата, образованието и спорта за периода 2022 - 2025 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-17

 Протокол за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на физическото възпитание и спорта на Република България и Министерството на образованието, религиозните въпроси, културата и спорта на Република Гърция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-08

 Протокол от 1988 г. към Международната конвенция за товарните водолинии - 1966 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Решение № 581 на МС от 4.08.2006 г. за обявяване на 17 май за ден на българския спорт и за професионален празник на работещите в сферата на спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-15

 Решение № 661 на МС от 7.11.2019 г. за признаване на Сдружение "Българска асоциация за рекреация, интеграция и спорт" (БАРИС) за национално представителна организация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Решение № 8472 от 13.06.2012 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-09

 Решение № 9508 от 17.08.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-14

 Решение № 11014 от 22.07.2013 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-15

 Решение на НС от 10.05.2017 г. за избиране на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-16

 Решение на НС от 10.07.2019 г. за промяна в ръководството на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Решение на НС от 11.01.2024 г. за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-16

 Решение на НС от 11.03.2005 г. за промени в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-22

 Решение на НС от 11.09.2013 г. за попълване на състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-17

 Решение на НС от 13.07.2023 г. за избиране на ръководство на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-18

 Решение на НС от 13.07.2023 г. за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-18

 Решение на НС от 14.02.2008 г. за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Решение на НС от 14.09.2006 г. за приемане на Годишния доклад за младежта за 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Решение на НС от 16.11.2023 г. за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-21

 Решение на НС от 16.12.2020 г. за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Решение на НС от 18.08.2021 г. за избиране на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Решение на НС от 18.10.2007 г. за приемане на Годишния доклад за младежта за 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-26

 Решение на НС от 18.12.2023 г. за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-29

 Решение на НС от 19.02.2009 г. за създаване на Временна анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентския град в гр. София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Решение на НС от 20.02.2008 г. за промени в състава и ръководството на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Решение на НС от 20.02.2013 г. за налагане мораториум върху всички действия на разпореждане и строителни дейности относно поземлени имоти, необходими за осъществяване на дейността на "Водна учебна спортна база на Национална спортна академия "Васил Левски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Решение на НС от 20.02.2019 г. за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Решение на НС от 20.02.2019 г. за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Решение на НС от 22.01.2009 г. за приемане на Годишния доклад за младежта за 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-27

 Решение на НС от 22.12.2021 г. за избиране на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-31

 Решение на НС от 23.03.2022 г. за попълване състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Решение на НС от 24.11.2011 г. за приемане на Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 - 2022
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Решение на НС от 27.10.2022 г. за избиране на Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-01

 Решение на НС от 28.10.2020 г. за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-03

 Решение на НС от 29.11.2023 г. за попълване състава на Комисията по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-05

 Решение на НС от 3.11.2022 г. за избиране на председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-08

 Решение на НС от 30.09.2009 г. за попълване състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-06

 Решение на НС от 4.09.2019 г. за одобряване на Годишен доклад за младежта за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Решение на НС от 5.05.2023 г. за избиране на Комисия по въпросите на децата, семейството, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-12

 Решение на НС от 5.10.2005 г. за попълване състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-14

 Решение на НС от 7.09.2017 г. за промяна в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-12

 Решение на НС от 9.09.2020 г. за промени в състава на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

 Споразумение в областта на младежката политика и спорта между Държавната агенция за младежта и спорта на Република България и Министерството на младежта и спорта на Република Азербайджан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-29

 Споразумение за сътрудничество в областта на младежта и спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на младежта и спорта на Румъния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Споразумение за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Генералната администрация на спорта на Китайската народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-19

 Споразумение за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на културата и спорта на Република Казахстан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-06

 Споразумение за сътрудничество в областта на спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта на Словашката република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-19

 Споразумение за сътрудничество в областта на спорта между правителството на Република България и правителството на Алжирската демократична и народна република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-12

 Споразумение за сътрудничество в областта на физическата култура и спорта между Министерството на младежта и спорта на Република България и Министерството на спорта и туризма на Република Беларус
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-19

 Указ № 157 от 17.06.2010 г. за награждавана на Валентин Йорданов Димитров с орден "Стара планина" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-25

 Указ № 158 от 17.06.2010 г. за награждаване на Валери Христов Григоров с орден "Стара планина" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-25

 Указ № 159 от 17.06.2010 г. за награждаване на Мария Здравкова Гроздева - Григорова с орден "Стара планина" първа степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-25

 Указ № 160 от 17.06.2010 г. за награждаване на Артеник Агоп Арабаджиан с орден "Стара планина" втора степен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-25

 Устройствен правилник на Държавно предприятие "Български спортен тотализатор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Устройствен правилник на Държавната агенция за младежта и спорта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-11

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Международни младежки програми" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-13

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Академика"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Устройствен правилник на Министерството на младежта и спорта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-30

 Устройствен правилник на Министерството на младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-08

 Устройствен правилник на Министерството на младежта и спорта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-13

 Устройствен правилник на Министерството на физическото възпитание и спорта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Устройствен правилник на Националния център "Европейски младежки програми и инициативи" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 3)
<<първа <предишна  1  2 3 следваща> последна>>

Общо: 300 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА