Закони за ратифициране, денонсиране, оттегляне на резерви и приемане на декларации

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 190 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>
 Закон за ратифициране на Протокола за изменение на Споразумението за многостранните разплащания в преводни рубли и организацията на Международната банка за икономическо сътрудничество, както и на Устава на тази Банка и на Протокола за изменение на Споразу
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Закон за ратифициране на Протокола между Република България и Република Армения за изменение на Спогодбата между Република България и Република Армения за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-05

 Закон за ратифициране на Рамково споразумение за заем между Банката за развитие на Съвета на Европа и Република България, механизъм за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структу
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-11

 Закон за ратифициране на Рамковото споразумение между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката и енергетиката, и Европейския инвестиционен фонд за прилагане на Инициативата JEREMIE в България и на Финансовото спораз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-12

 Закон за ратифициране на Спогодбата за социално осигуряване между Република България и Кралство Белгия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-18

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Държавата Катар за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-05

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на дохода и на протокола към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Кралство Бахрейн за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Обединените арабски емирства за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-03

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Република Азербайджан за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-24

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-20

 Закон за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Хашемитско кралство Йордания за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Ислямска република Пакистан за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-04

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Конфедерация Швейцария за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-08

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Нидерландия за избягване на двойното данъчно облагане с данъци на доходите и предотвратяване на отклонението и заобикалянето на данъчно облагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-26

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Норвегия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и печалбите от прехвърляне на и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-20

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-14

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за избягване на двойното данъчно облагане на доходите и имуществото и на протокола към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-25

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Австрия за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-29

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Естония за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-19

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Литва за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Полша за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Словения за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на дохода и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-27

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Унгария за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Република Южна Африка за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване отклонението от облагане с данъци на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Румъния за избягване на двойното данъчно облагане и предотвратяване на отклонението от облагане с данъци на доходите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-20

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Румъния за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Сърбия и Черна гора за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-05

 Закон за ратифициране на Спогодбата между Република България и Федерална република Германия за избягване на двойното данъчно облагане и на отклонението от облагане с данъци на доходите и имуществото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-01

 Закон за ратифициране на Споразумение за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Република България, представлявана от министъра на иновациите и растежа, и Европейския инвестиционен фонд за прилагане и управление на подкрепяните по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-25

 Закон за ратифициране на Споразумението за безвъзмездна финансова помощ между правителството на Република България и Международната асоциация за развитие относно деветнадесетото захранване на ресурсите на МАР, сключено чрез размяна на писма от 1 и 2 ноемв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-08

 Закон за ратифициране на споразумението за безвъзмездно финансиране от Доверителния фонд (Проект за енергийна ефективност) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие в качеството й на изпълнителна агенция на Глобалния еко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-20

 Закон за ратифициране на Споразумението за възмездни консултантски услуги за подпомагане на Агенция "Пътна инфраструктура" при въвеждането на Националната система за електронно събиране на пътни такси в България между Агенция "Пътна инфраструктура" и Межд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-17

 Закон за ратифициране на Споразумението за заем между Европейския съюз като заемодател и Република България като заемополучател
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Закон за ратифициране на Споразумението за заем между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн (KfW), проект "Техническа инфраструктура 2010 - 2013"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-07

 Закон за ратифициране на Споразумението за извършване на Икономически преглед на Република България между Република България, от една страна, и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), от друга страна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение № 1 към Финансово споразумение от 29.07.2010 г. между правителството на Република България, представлявано от министъра на регионалното развитие, и Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение във връзка с Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България - регионално и общинско водоснабдяване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-07

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение и допълнение на Рамковото споразумение относно изпълнението на Инициатива JEREMIE в Република България (Второ споразумение за изменение) между правителството на Република България, представлявано от мин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-02

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на Договора за заем (проект "Развитие на летище София") между Република България и Кувейтския фонд за арабско икономическо развитие и на приложенията към него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-28

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението за заем (Проект за реформа в сектора на здравеопазването) между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-27

 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране между Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална републ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-28

 Закон за ратифициране на Споразумението за кредитна линия между Република България като кредитор и Единния съвет за преструктуриране като кредитополучател
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-18

 Закон за ратифициране на Споразумението за обезщетяване между правителството на Република България и Консорциум RWE NUKEM - GNB (DSF Kozloduy)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-03

 Закон за ратифициране на Споразумението за подпомагане на препродажбата от и между Република България и Кралство Швеция и Janssen Pharmaceutica NV за целите на закупуването и доставката на ваксина срещу COVID-19 за България и на Споразумението между Кралс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между администрацията на Министерския съвет на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на образованието и науката и Изпълнителна агенция "Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (Република България), от една страна,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-09

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписано на 8 април 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Закон за ратифициране на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги, засилващи устойчивостта към рискове от бедствия, между Министерството на вътрешните работи на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие, подписан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Закон за ратифициране на Споразумението за принос между Република България и Европейската инвестиционна банка по отношение на Пан- европейския гаранционен фонд в отговор на COVID-19 и Споразумението за гаранция при първо поискване между първоначалните гар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Закон за ратифициране на Споразумението за съвместно финансиране на Постоянния секретариат на Междуправителствената комисия ТРАСЕКА (ПС на МПК ТРАСЕКА) между правителствата на страните по Основната многостранна спогодба за международен транспорт за развит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-20

 Закон за ратифициране на Споразумението за създаване на Център за високи постижения в областта на финансите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Закон за ратифициране на Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Конфедерация Швейцария, от друга страна, за борба с измамите и друга незаконна дейност, засягаща техните финансови интереси и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-03

 Закон за ратифициране на Споразумението за удължаване срока на действие на Рамковото споразумение за прилагането на компенсационен механизъм за изплащане на дълга на Минералбанк посредством конвертирането му в участие на инвеститори в приватизацията на бъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Закон за ратифициране на Споразумението за услуги за подпомагане изпълнението на проекти между Министерството на околната среда и водите на Република България и Европейската банка за възстановяване и развитие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

 Закон за ратифициране на Споразумението за установяване на правила за приложение на Доверителния фонд между Европейската комисия от името на Европейската общност и Република България, Чешката република, Федерална република Германия, Република Естония, Реп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-16

 Закон за ратифициране на Споразумението за участие на Република Хърватия в Европейското икономическо пространство (ЕИП), на трите свързани с него допълнителни протокола и на заключителния акт към споразумението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Закон за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-05

 Закон за ратифициране на Споразумението за финансиране между Република България и Европейския инвестиционен фонд, на Споразумението между кредиторите относно Инициативата за малки и средни предприятия (МСП) между Република България, Европейския съюз, Евро
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Закон за ратифициране на Споразумението за финансиране по Механизма за възстановяване и устойчивост между Комисията и Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-22

 Закон за ратифициране на Споразумението за финансов принос между Република България и Европейската комисия съгласно член 7 от Регламент (ЕС) 2022/2463 на Европейския парламент и на Съвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Закон за ратифициране на Споразумението за финансов принос между Република България и Европейския съюз по отношение на Раздел "Държава членка" по програма InvestEU
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-13

 Закон за ратифициране на Споразумението между държавите - членки на Европейския съюз, участващи в програма "ИНТЕРАКТ 2007 - 2013", и Братиславския Самоуправляващ се район, изпълняващ ролята на Управляващ орган, и Министерството на финансите на Словашката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-01

 Закон за ратифициране на Споразумението между Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (ЕВРОКОНТРОЛ) и Република България относно таксите за аеронавигационно обслужване в зоните и районите на летищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-07

 Закон за ратифициране на Споразумението между Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност и Република България по програма САПАРД (Специалната присъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-27

 Закон за ратифициране на Споразумението между Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие за предоставяне на целева финансова помощ в подкрепа на Инвестиционната харта на стр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-03

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие ("Световна банка") за предоставяне на подкрепа за офис на Световната банка в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-10

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Гърнси за обмен на информация по данъчни въпроси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-20

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Монголия относно безвъзмездно предоставяне на средства за свръзка и резервни части
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Руската федерация за сътрудничество и обмен на информация по въпросите, свързани със спазване на данъчното законодателство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-24

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за подобряване спазването на данъчното законодателство в международен аспект и въвеждането в действие на FATCA
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-26

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за ф
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за ф
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за изменение на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за ф
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Закон за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България, представлявано от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и Европейския инвестиционен фонд за изменение и допълнение на Рамковото споразумение относно изпълнение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-08

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност, изменящо Годишното финансово споразумение 2006 г. по програма САПАРД (Специална присъединителна програма за развитие на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за безвъзмездно финансиране от Фонда за институционално развитие на Световната банка за укрепване на капацитета на Националния дове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за изменения на заемните споразумения на Република България с Международната банка за възстановяване и развитие, свързани с оттеглянето на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-08

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на отпусната безвъзмездна помощ в размер на 381 000 щ. д. по проект "Правни и регулаторни реформи в инфраструктурата"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България и Международната банка за възстановяване и развитие за предоставяне на отпусната безвъзмездна помощ от японското правителство за подготовка на проект "Втори заем за развитие на политиките" (
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Закон за ратифициране на Споразумението между Република България, Република Хърватия, Унгария и Република Австрия относно улесняване на трансграничното изпълнение на финансови санкции във връзка с нарушения на правилата за движение по пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-12

 Закон за ратифициране на Споразумението от Париж към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата и за приемане на декларация по чл. 9, параграф 1 от споразумението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Закон за ратифициране на Споразумението относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Закон за ратифициране на Учредителния договор на Международната банка за възстановяване и развитие (с измененията, в сила към 16 февруари 1989 г.) заедно с неговото изменение, прието с Решение № 596 на Управителния съвет на банката от 30 януари 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-16

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект " България - Транзитни пътища V")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-20

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка (проект "България - съфинансиране по Фондовете на ЕС 2014 - 2020 г. (СПЗ)")
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-13

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка за финансиране на проект "България - регионално и общинско водоснабдяване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-13

 Закон за ратифициране на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка и Национална компания "Български държавни железници" (България - железопътен проект на Трансевропейската мрежа - проект Б), на Споразумението между Реп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-05

Показани от 101 до 190 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>

Общо: 190 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА