Правилници

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>
 Правилник за администрацията в съдилищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-21

 Правилник за администрацията на Върховния административен съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-30

 Правилник за администрацията на Върховния административен съд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Правилник за администрацията на Върховния касационен съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Правилник за дейността и организацията на работа на Център "Фонд за лечение на деца" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Правилник за дейността и организацията на работа на Център "Фонд за лечение на деца" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-18

 Правилник за дейността и устройството на НИСМ "Н. И. Пирогов"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за дейността на Висшия медицински съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за дейността на Висшия съвет по фармация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-27

 Правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-10

 Правилник за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Правилник за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-17

 Правилник за дейността на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Правилник за дейността на Междуведомствения съвет по експортно застраховане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за дейността на Научно-практическия център по здравноосигурителна система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за дейността на Националната служба за социално подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за дейността на Националния съвет по застраховане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-28

 Правилник за дейността на Помирителната комисия за платежни спорове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29

 Правилник за дейността на Помирителната комисия за платежни спорове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

 Правилник за дейността на Помирителната комисия за платежни спорове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-05

 Правилник за дейността на социалните учебно-професионални заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за дейността на Съвета по аптечно дело
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за дейността на Съвета по допълнително социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за дейността на Съвета по международни осиновявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-16

 Правилник за дейността на Съвета по осиновяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-11

 Правилник за дейността, структурата и организацията на Държавна агенция "Електронно управление" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-20

 Правилник за митнишкия надзор по река Дунав
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Правилник за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Правилник за организацията и дейността на омбудсмана (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-02

 Правилник за организацията на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и за дейността на администрацията и на експертите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Правилник за организацията на работа и дейността на Център за асистирана репродукция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-20

 Правилник за прилагане на Закона за акцизите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-07-12

 Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-25

 Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-15

 Правилник за прилагане на Закона за държавната финансова инспекция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Правилник за прилагане на Закона за държавните помощи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Правилник за прилагане на Закона за Държавния архивен фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-19

 Правилник за прилагане на Закона за Държавния вътрешен финансов контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-18

 Правилник за прилагане на Закона за експортния контрол на оръжия и изделия и технологии с двойна употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Правилник за прилагане на Закона за електронната идентификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-18

 Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-01

 Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-08

 Правилник за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-11

 Правилник за прилагане на Закона за митниците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-09

 Правилник за прилагане на Закона за народната просвета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-05

 Правилник за прилагане на Закона за народното здраве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-07

 Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-26

 Правилник за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-14

 Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-20

 Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Правилник за прилагане на Закона за публичните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-02

 Правилник за прилагане на Указ № 2242 за свободни зони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-22

 Правилник за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика на хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-22

 Правилник за структурата, дейността и организацията на работа на Фонд "Републиканска пътна инфраструктура" и на неговата администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-09

 Правилник за структурата, организацията и дейността на Националния съвет за закрила на детето (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-09

 Правилник за управлението и стопанисването на Свободната безмитна зона - Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за управлението и стопанисването на Свободната безмитна зона - Видин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за управлението и стопанисването на Свободната безмитна зона - Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за управлението и стопанисването на Свободната безмитна зона - Русе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за управлението и стопанисването на Свободната безмитна зона - Свиленград
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за условията и реда за работа на Етичната комисия по трансплантация към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Правилник за условията и реда за работа на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-14

 Правилник за устройството и дейността на Агенцията за застрахователен надзор (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-28

 Правилник за устройството и дейността на болница "Лозенец"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-03

 Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-27

 Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-27

 Правилник за устройството и дейността на Гаранционния фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-08

 Правилник за устройството и дейността на диализните центрове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-11

 Правилник за устройството и дейността на домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-12

 Правилник за устройството и дейността на държавните факултетски болници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-03

 Правилник за устройството и дейността на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-26

 Правилник за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-28

 Правилник за устройството и дейността на Комисията за финансов надзор и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Правилник за устройството и дейността на лечебните заведения за стационарна психиатрична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Правилник за устройството и дейността на лечебните заведения към Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-14

 Правилник за устройството и дейността на Медицинския институт на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Правилник за устройството и дейността на Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-03

 Правилник за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-09

 Правилник за устройството и дейността на Националния онкологичен център
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по заразни и паразитни болести (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-26

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по здравна информация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по здравна информация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по обществено здравеопазване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-10

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по радиобиология и радиационна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по спортна медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по сърдечно-съдови заболявания и рехабилитация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по физикално лечение и рехабилитация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Националния център по хигиена, медицинска екология и хранене (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-12

 Правилник за устройството и дейността на Националното бюро за правна помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-27

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 2)
<<първа <предишна 1 2  следваща> последна>>

Общо: 145 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА