Правилници

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 145 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>
 Правилник за устройството и дейността на приютите за безнадзорни деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на районните центрове по здравеопазване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-08

 Правилник за устройството и дейността на Санаторно-курортното управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Правилник за устройството и дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Правилник за устройството и дейността на Фонда за компенсиране на инвеститорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

 Правилник за устройството и дейността на центровете за трансфузионна хематология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Правилник за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-04

 Правилник за устройството, организацията и дейността на Националния съвет по равнопоставеността на жените и мъжете към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за устройството, функциите и дейността на Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Правилник на Фонд "Научни изследвания" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-31

 Устройствен правилник на Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Устройствен правилник на Агенция "Митници" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Устройствен правилник на Агенция "Митници" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-18

 Устройствен правилник на Агенция "Митници" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-18

 Устройствен правилник на Агенцията за държавен вътрешен финансов контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-11

 Устройствен правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-14

 Устройствен правилник на Агенцията за държавни вземания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-05

 Устройствен правилник на Агенцията за икономически анализи и прогнози към министъра на финансите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-18

 Устройствен правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Устройствен правилник на Агенцията за финансово разузнаване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Устройствен правилник на Българската агенция за инвестиции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-05

 Устройствен правилник на Държавната агенция за закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-02

 Устройствен правилник на Държавната агенция за осигурителен надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Устройствен правилник на Държавната агенция по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-03

 Устройствен правилник на Звеното за изпълнение на проекти по програма ФАР
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-31

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" към министъра на финансите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-18

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-31

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Социални дейности на Министерството на отбраната" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-09

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лекарствата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-13

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по трансплантация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Устройствен правилник на Института за анализи и прогнози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-25

 Устройствен правилник на Института за стратегически анализи и прогнози (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-30

 Устройствен правилник на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-19

 Устройствен правилник на Министерството на електронното управление (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-20

 Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-13

 Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-06

 Устройствен правилник на Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Устройствен правилник на Министерството на правосъдието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Устройствен правилник на Министерството на финансите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-11

 Устройствен правилник на Министерството на финансите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Устройствен правилник на Министерството на финансите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-27

 Устройствен правилник на Патентното ведомство на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Устройствен правилник на Центъра на промишлеността на Република България в Москва, Руска Федерация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-09

Показани от 101 до 145 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>

Общо: 145 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА