Автори / източници
Невин Фети, д-р

Намерени 100 документа
подредени по дата на публикуване

Нов правилник за дейността на Комисията за защита на личните данни и на нейната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Определяне на длъжностно лице по защита на данните – 1/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Определяне на длъжностно лице по защита на данните – 2/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Определяне на длъжностно лице по защита на данните – 3/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Определяне на длъжностно лице по защита на данните – 4/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Определяне на длъжностно лице по защита на данните – 5/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Определяне на длъжностно лице по защита на данните – 6/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Изтриване и унищожаване на лични данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение - 14/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение - 15/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение - 16/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение - 17/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение - 18/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Задължения на администратора при нарушение на сигурността на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение – 11/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение – 12/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение – 13/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Принципите за обработване на лични данни в преддоговорните отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение – 6/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение – 7/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение – 8/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение – 9/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение – 10/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение - 1/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение – 2/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение – 3/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение – 4/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Обработване на лични данни, в контекста на трудовото и служебното правоотношение – 5/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Идентифициране на търговската тайна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Приложно поле на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) – 1/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Приложно поле на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) – 2/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Приложно поле на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) – 3/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Приложно поле на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) – 4/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Въпроси и отговори по защитата на личните данни - Приложно поле на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент относно защитата на данните) – 5/2019
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Промените в Закона за защита на личните данни, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Понятие за лични данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Промените в Закона за защита на личните данни, свързани с прилагането на Регламент (ЕС) 2016/679
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Въпроси и отговори по защитата на личните данни - На вниманието на администраторите и обработващите лични данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

Поддържане на регистър на дейностите по обработване на лични данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

Връзката между понятията „администратор“, „обработващ лични данни“, „трета страна“ и „получател“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

Видеонаблюдението на работното място, в контекста на защитата на личните данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

Легалните дефиниции в българското законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

Определяне, статут и задачи на длъжностното лице по защита на данните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Длъжностно лице по защита на данните
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

Предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

Повторното използване на информация от обществения сектор за търговски и нетърговски цели - начин на употреба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Промени в Закона за признаване на професионални квалификации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22

Обработване на лични данни в преддоговорните и договорните отношения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Правна уредба на банковата тайна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Правна уредба на банковата тайна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

Обществени поръчки, изпълнявани при специални мерки за сигурност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

Оттегляне на иска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

Изпълнение на нотариални функции от лица, които не са нотариуси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

Водене на преговори и сключване на договори, свързани с достъп до класифицирана информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

Класифициране на съдебни дела
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Ликвидация на юридически лица
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-25

Регистрация на едноличен търговец
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Регистрация на събирателно дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Регистрация на командитно дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Регистрация на дружество с ограничена отговорност и еднолично дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Извършване на непарична вноска (апорт) в търговско дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Регистрация на кооперация
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Регистрация на сдружение с нестопанска цел
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Регистрация по БУЛСТАТ
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Вписване на промени в подлежащите на регистрация обстоятелства за кооперация
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Вписване на промени в подлежащите на регистрация обстоятелства за юридически лица с нестопанска цел
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Заличаване на едноличен търговец
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Прекратяване на събирателно дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Прекратяване на командитно дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Прекратяване на дружество с ограничена отговорност и еднолично дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Прекратяване на кооперация
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Прекратяване на юридически лица с нестопанска цел
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

Регистрация на едноличен търговец (ЕТ)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

Регистрация на командитно дружество (КД)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

Регистрация на кооперация
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

Регистрация на дружество с ограничена отговорност (ООД) и еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

Регистрация на събирателно дружество (СД)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

Регистрация на сдружение с нестопанска цел
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

Промените в регистъра БУЛСТАТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Прекратяване на участие в дружество с ограничена отговорност с писмено предизвестие от съдружник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Практически въпроси на продажбата на движими вещи на изплащане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Регистрация на командитно дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Индустриалната сигурност на класифицираната информация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

Регистрация на дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-09

Регистрация на събирателно дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-09

Избор на контрольор в дружество с ограничена отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

Неупражняването на правото на собственост води ли до изгубването му?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

Ограничен ли е размерът на лихвата по договора за заем съгласно действащото право?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Регистрация на едноличен търговец
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Продажба на недвижими имоти с недостатъци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Възможно ли е да се дарят неизплатени акции на акционерно дружество от негов акционер?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Служебни изобретения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

Придобиване право на собственост върху изгубени вещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Вреди от продукта и възможности за защитана потребителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Лихвата за забава в гражданския процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2002-06-01

Задължението за издръжка при договора за дарение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Задължението на контрольора за пазене на мостра при договора за стоков контрол
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2001-02-01

Зависимост между правното качество на подобрителя и обезщетението за извършените подобрения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Някаи аспекти в отношенията между подобрителя и собственика на вещта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Въпроси на публичното обезщание за награда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01