Регистрация на командитно дружество (КД)
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08
Автор / Източник:
Невин Фети, д-р
Печатни издания: няма Визирани нормативни актове:
Търговски закон, Чл. 99
Търговски закон, Чл. 100
Търговски закон, Чл. 101
Търговски закон, Чл. 102
Търговски закон, Чл. 103

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.

 Протокол от учредително събрание за учредяване на командитно дружество
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

 Дружествен договор за командитно дружество
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

 Заявление за регистрация на командитно дружество
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

 Образец от подпис на неограничено отговорен съдружник
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

 Декларация от учредителите – физически лица
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

 Декларация по чл. 83 ТЗ
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08