Регистрация по БУЛСТАТ
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21
Автор / Източник:
Невин Фети, д-р
Печатни издания: няма Визирани нормативни актове:
Тарифа за таксите, събирани от Националния статистически институт по Закона за статистиката
Закон за регистър БУЛСТАТ

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.

 Искане по чл. 20, ал. 1 ЗРБ
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Заявление за регистрация за физическо лице по чл. 3, ал. 1, т. 9 или осигурител по чл. 3, ал. 1, т. 11 от Закона за регистър БУЛСТАТ
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Заявление за регистрация за лицата по чл. 3, ал. 1, т. 10 от Закона за регистър БУЛСТАТ от чуждестранно физическо лице, което не притежава ЕГН/ЛНЧ
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Искане по чл. 22, ал. 2 ЗРБ
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Искане по чл. 22, ал. 3 ЗРБ
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21