Регистрация на командитно дружество
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21
Автор / Източник:
Невин Фети, д-р
Печатни издания: няма Визирани нормативни актове:
Граждански процесуален кодекс (отм.), Чл. 489
Граждански процесуален кодекс (отм.), Чл. 490
Граждански процесуален кодекс (отм.), Чл. 491
Граждански процесуален кодекс (отм.), Чл. 492
Граждански процесуален кодекс (отм.), Чл. 493
Граждански процесуален кодекс (отм.), Чл. 494
Граждански процесуален кодекс (отм.), Чл. 496
Граждански процесуален кодекс (отм.), Чл. 497
Граждански процесуален кодекс (отм.), Чл. 498
Граждански процесуален кодекс (отм.), Чл. 499
Граждански процесуален кодекс (отм.), Чл. 500
Граждански процесуален кодекс (отм.), Чл. 501
Търговски закон, Чл. 99
Търговски закон, Чл. 100
Търговски закон, Чл. 101
Търговски закон, Чл. 102
Търговски закон, Чл. 103

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.

 Протокол за учредяване на командитно дружество
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Дружествен договор за командитно дружество
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Заявление за регистрация на командитно дружество
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Образец от подпис на неограничено отговорен съдружник
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Декларации от учредителите - физически лица
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21

 Декларация по чл. 83 ТЗ
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-21