Индустриална собственост

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 193 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>
 Недобросъвестността при заявяване на търговска марка в практиката на ведомството за хармонизиране на вътрешния пазар
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Престъпления против интелектуалната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Шентова
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Въвеждане на нова система на експертиза на заявки за регистрация на марки в Закона за марките и географските означения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Цвяткова
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Тълкуване на термина агент и представител на притежателя на марката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Дунчев
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Промишлени дизайни ­ особености
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Шентова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Възможен ли е конфликт между авторското право и правото на търговска марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Обемни марки и промишлени дизайни в Европа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Шентова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Изисквания за оформяне на заявки съгласно Наредбата за оформяне, подаване и експертиза на заявките за патенти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Таушанова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Допустимост на граждански иск при престъпления против интелектуалната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Петров
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Нови моменти в закрилата на промишления дизайн по реда на Хагската спогодба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Обезщетения при спорове за нарушения на патенти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Шентова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Марката - начин на употреба - Иде ново поколение марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бинка Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Марката - начин на употреба - “In memorium”... или на пазара
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бинка Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Марката - начин на употреба - Шифърът на марката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бинка Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Марката - начин на употреба - Познахте ли ги... - като марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бинка Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Марката - начин на употреба - Марката като отражение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бинка Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Марката - начин на употреба - "Тъмната страна на Луната" или как думи с "негативен" заряд стават успешни търговски марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бинка Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Съдебен контрол на административните решения по Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Правни проблеми относно регламентацията на фирмените наименования и търговските марки - Колизия на права, законодателни решения и практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Полезният модел - заличаване на регистрацията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Собственост и интелектуална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владя Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Съществени и несъществени различия във вида на марката при използване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Шентова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Шифърът на марката
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бинка Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Защита на промишления дизайн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Нарушения на права върху промишлен дизайн ­ същност и способи на защита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Спорове за правото на изобретател или съизобретател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Шентова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Марката като отражение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бинка Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Иде ново поколение марки (chatmarks)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Бинка Кирова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Полезният модел ­ искова защита при нарушения на изключителното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Как да запазим регистрацията на своята марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Производство за определяне на общоизвестната марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Таушанова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Дизайн на общността - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Дизайн на общността – 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Дизайн на общността – 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Марката и дизайнът на общността и способите за защита при нарушаването им – 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Цвяткова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Марката и дизайнът на Oбщността и способите за защита при нарушаването им - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Цвяткова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Марката и дизайнът на Oбщността и способите за защита при нарушаването им - 1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Цвяткова
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Проект “Популяризиране на марката и дизайна на Европейската общност в България”. Възможности и предимства на системата на марката на Общността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Изчерпване на марки в обединена Европа ­ 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Изчерпване на марки в обединена Европа ­ 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Изчерпване на марки в обединена Европа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Подаване на заявки и издаване на сертификати за допълнителна закрила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Таушанова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Полезният модел – принудителни лицензии за упражняване на права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Полезният модел ­ съдържание и упражняване на изключителното право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Новата правна регламентация на промишления дизайн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Новата правна регламентация на промишления дизайн като обект на индустриална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Полезният модел - регистрация в Патентното ведомство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Полезният модел - обект на правна закрила, критерии за оценка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Новите разпоредби в Закона за патентите и регистрацията на полезните модели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Таушанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Закрила на географската идентичност на продуктите - 2/2006
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Брестничка
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Закрила на географската идентичност на продуктите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Брестничка
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Нови предизвикателства за представителите по индустриална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вася Германова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Практически проблеми във връзка със защитата на интелектуалната собственост и тяхното решаване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лилия Илиева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Правни способи за защита на обектите на индустриална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Моника Копчева
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Административнонаказателна отговорност по Закона за марките и географските означения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Издаване на патенти за изобретения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Митко Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Общоизвестна марка и марка, която се ползва с известност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Таушанова
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Възможности за използване на търговската марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Фани Колева
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Информация за обектите на индустриална собственост в Интернет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Анна Ненова
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Съдебна практика по чл. 26, ал. 3, т. 4 ЗМГО за установяване на недобросъвестност при заявяване на търговски марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Дунчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Новите положения в правната регламентация на промишления дизайн в РБългария
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Българските фирми-маркопритежатели в контекста на присъединяването на България към ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Брестничка
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Вписването на залога на интелектуална собственост гарантира интересите на страните по кредитната сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Фани Колева
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Новите положения в Закона за марките и географските означения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Дунчев
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Закрила и патентоспособност на програмни продукти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Патенти за компютърните програми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Марков
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Тълкуване на патентните претенции при спор за патентно нарушение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселина Манева
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Съдебен контрол на решенията на Патентното ведомство по заявките за изобретения и полезни модели
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Ролята на лицензионните споразумения в електронната търговия с обекти на интелектуална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Молхова
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Правото на авторство при създаване и използване на индустриалната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весел Пендичев
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Европейска марка се заявява във Ведомството по хармонизация в Аликанте
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Добринка Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Някои особености при заявяване на международни регистрации на търговски марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Брестничка
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Практика на Патентното ведомство при регистрация на географските означения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Искра Йоцова
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Приоритет на заявката за патент за изобретение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Искове за нарушение, предявени на основание чл. 76, ал. 1, т. 1 ЗМГО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весел Пендичев
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Конфликти между правата върху търговските марки и географските означения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Брестничка
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Закрила на триизмерните обекти по Закона за промишления дизайн и Закона за маркитеи географските означения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вася Германова
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Анализ на стратегиите, прилагани при сключване на лицензионни договори за отстъпване на права върху индустриална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жеко Фетваджиев
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Отменяне и заличаване на регистрацията на марка ­ способи за прекратяване на правото върху марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Правна закрила на географските означения в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Полезният модел като форма на закрила на изобретенията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефан Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Оценката на индустриалната собственост като актив и нейното използване
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весел Пендичев
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Определяне стойността на интелектуалната собственост за апортна вноска в търговско дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Весел Пендичев
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Полезният модел ­ пропусната възможност за малкия и среден бизнес в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Вася Германова
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Същност и правно значение на патентните претенции за определяне обхвата на правна закрила на патентите за изобретения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселина Манева
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Правната фигура на представителя по индустриална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Временна закрила на заявено изобретение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Използване на информацията за индустриалната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Бояджиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Сертификатните марки и тяхната закрила в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Цвяткова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Служебни изобретения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Невин Фети
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Срок на действие на регистрацията на марки за стоки и услуги и възможности за неговото продължаване по Закона за марките и географските означения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Цвяткова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Мотиви за изменение и допълнение на тарифата за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Людмил Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Дизайнът на общността ­ цели и основни положения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Костадин Кукушев
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Показани от 101 до 193 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>

Общо: 193 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА