Авторско право

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 194 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>
 Международни означения на публикувани авторски произведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Цакова
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Авторскоправен режим и закрила на наименованията на артистични групи и артистичните псевдоними
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Надзорът на медийния регулатор върху предприятията, разпространяващи радио-и телевизионни програми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Договори за създаване на произведения на кавалетната живопис и монументалната скулптура
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Авторското право и новите тенденции в режима на телевизионната реклама
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Основни бизнес-модели и практики, свързани с търговското използване на музика в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Същност и значение на знака ©
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Цакова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Авторскоправни отношения между автори на мемоари и лица, които са им оказали помощ с литературна обработка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Създаване и използване на произведения на изобразителното изкуство в театъра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Осигуряване на доказателства по искови производства, касаещи авторскоправни дела
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Установителни и осъдителни авторскоправни искове, касаещи производството по заличаване на търговска марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Произведения на изобразителното изкуство, създадени по трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Има ли авторскоправна закрила върху телевизионните формати?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Офелия Киркорян-Цонкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Обезпечителни мерки по отношение на авторскоправните искове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Академичната лекция като обект на авторско право и лекторът като носител на авторски права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 От кого, как и какви авторски и сродни на тях права се управляват в България чрез организации за колективно управление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Доказване на авторскоправните искове. Проблематика. Писмени доказателства. Свидетелски показания. Оглед
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Писмата като обект на авторски права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Лицензиране на музиката в интернет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Христов
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Архитектурни проекти. Авторскоправен режим по ЗАПСП.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

 Специфични въпроси на наследяването на авторското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Цакова
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Наследяване на авторското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Цакова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Авторското право при преработки на литературни произведения в драматични или в сценарии за филми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Авторскоправен режим на фотографските произведения и произведенията, създадени по начин, аналогиченна фотографския
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Авторскоправни проблеми при използване на музика в хотелите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Свободно използване на произведения и преработка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 За същността на публикуването на авторски произведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Цакова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Интернет пиратството - проблемът с незаконното съдържание в мрежата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Плагиатство на авторскоправни произведения. Защита срещу плагиатство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Момчил Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Съавторството като творческа дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Проблеми, свързани с времетраенето на неимуществените права на артистите изпълнители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Цакова
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Времетраене на правата на артистите изпълнители върху техните изпълнения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Цакова
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Преработката като обект на авторско право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Същност на разгласяването на авторски произведения и последиците от него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Цакова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Авторскоправен режим на “Oупън сорс” системите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Кой носи отговорност при нарушаване на авторски и сродни на тях права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Графично оформление на печатно издание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Торентите ­ новото предизвикателство пред авторското право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нели Босакова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Закрила на компютърните програми като обект на интелектуална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Молхова
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Имуществени права на изпълнителите върху записани изпълнения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Гранични мерки срещу нарушения на интелектуалната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Установяване на нарушенията, налагане на наказанията, обжалване по ЗАПСП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Административнонаказателна отговорност по Закона за авторското право и сродните му права – нарушения и наказания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Правата върху интелектуална собственост в информационните мрежи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Молхова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Портретите и малките произведения като обекти на авторски права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Някои неимуществени права на изпълнителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Обезпечения и информация в исковата защита по Закона за авторското право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Авторскоправният режим на колажа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Изпълнения, реализирани по трудово правоотношение и по поръчка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Има ли авторско право върху официални документи?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Искове за защита при нарушения по Закона за авторското право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Иск за обезщетение по Закона за авторското право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Най-важните промени в Закона за авторското право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Най-важното в последните изменения и допълнения на Закона за авторското право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

 Авторско право върху дизайна
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

 Авторски и вещни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Съавторство ­ материалноправни и процесуалноправни аспекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Най-важното от новия Закон за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Аналогии между изпълнителски и авторски права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Договор за публикуване в периодично издание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Колизия между авторски и сродни права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Договори за възпроизвеждане и разпространение на звукозаписи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Използване на авторско произведение - издателски договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Особени режими на авторските права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Лозев
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Коментар на новите тенденции в режима на договора за публично изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Използване на авторско произведение ­ възпроизвеждане и разпространение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

 Излъчване, предаване и препредаване на произведения, защитени по ЗАПСП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Палаурова
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-24

 Особености на въззивното и касационно обжалване на авторско-правните искове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

 Авторскоправен режим на произведенията, създадени в рамките на трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

 Авторскоправен режим на произведенията, създадени по поръчка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

 Неимуществени авторски и сродни на авторските права и тяхната прехвърлимост (отчуждимост)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Каналева-Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Установяване на нарушенията и санкции по Закона за авторското право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Авторски правомощия и нарушения по Закона за авторското право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Дейността на организациите за колективно управление на авторски и сродни на тях права в контекста на Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-31

 Допустимо от закона цитиране в телевизионни програми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Телевизионните реклами в контекста на авторското право и сродните на него права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ефросина Саракинова
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Дали авторските права са предмет на съпружеска имуществена общност?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

 Използване на драматични и музикално-драматични произведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Лазарова
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

 Искова защита на авторските права ­ установителният иск по чл. 83 и осъдителният иск по чл. 94 ЗАПСП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

 Обекти на авторското право ­ разграничителни критерии
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

 Производните произведения като обект на авторско право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

 Има ли нарушение на българското законодателство, когато фотографски произведения се използват без съгласието на заснетите лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Момчил Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Правни въпроси, свързани с функционирането на организациите за колективно управление на авторски права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Саракинов
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-19

 Съвременна проблематика и тенденции в авторскоправния режим на видеоигрите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-28

 Права на радио - и телевизионните организации върху разпространяваните от тях програми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселина Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-24

 Заявените открития ­ защита като авторски произведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Коджабашев
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Авторскоправен режим, проблематика и защита на компютърните програми и базите данни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Костов
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Коментар на практиката по ЗАПСП
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маруся Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

 Ограничаване на авторските права. Прекратяване на правото на разпространение след първата продажба и последиците от него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мариана Лазарова
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

 Наказателноправна защита на авторското право и сродните му права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Розалина Апостолова
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

 Сборните произведения и закрилата им като обект на авторско право
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

 Произведенията на изобразителното и приложното изкуство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мария Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-04

 Организации за колективно управление на права, сродни на авторското
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ралица Каналева-Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Новите аспекти в закрилата на базите данни по Закона за авторското право и сродните му права ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Велизар Соколов
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-03

Показани от 101 до 194 (стр. 2 от 2)
<<първа <предишна  1 2 следваща> последна>>

Общо: 194 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА