Здравословни и безопасни условия на труд

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 6)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Инструкции за безопасност и здраве при работа - 2016 г.
 Инструкции, правила и информационни листове по безопасност и здраве при работа

 В производствата с непрекъсваем процес на работата и в предприятия, в които се работи непрекъснато, работодателят осигурява на работника или служителя време за хранене, а не почивка за хранене
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-22

 Задължения на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа от разстояние
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка в предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-16

 Възможност за сключване на споразумение в административно-наказателното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Права на контролните органи за санкциониране на недекларирания труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

 Задължение на работодателя за извършване на оценка на риска и участие на службата по трудова медицина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-21

 В кои случаи инспекцията по труда извършва вписване в трудовата книжка на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-24

 Задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“. Коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2023 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Условия и ред за регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 КТ пред Инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Видове принудителни административни мерки по чл. 404, ал. 1 от Кодекса на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дарина Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Здравословни и безопасни условия на труд – Коментар - Коментар на промените в Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 КТ пред инспекцията по труда - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

 Здравословни и безопасни условия на труд – Коментар - Какво предвиждат последните промени в Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност при използване на лични предпазни средства - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

 Здравословни и безопасни условия на труд – Коментар - Право на работника или служителя да откаже изпълнението или да преустанови работата, когато възникне сериозна и непосредствена опасност за живота или здравето му - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

 Здравословни и безопасни условия на труд – Коментар - Задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука“ - 2022
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

 Възможност за разсрочване на задълженията от глоби и имуществени санкции пред инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 В кои случаи работодателите следва да подадат годишната декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 За правото на работника или служителя да откаже изпълнението на определена работа, или да преустанови нейното изпълнение, когато възникне сериозна и непосредствена опасност за живота или здравето му
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Новите възможности за сключване на споразумение в административнонаказателното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Трябва ли Вашето предприятие да сключи застраховка „Трудова злополука“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 В какви случаи се прилага сигналната функция на Инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Видове принудителни административни мерки,прилагани от контролните органи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ненко Салчев
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Вътрешнофирмени актове и документи, които работодателят следва да поддържа, свързани с осигуряването на ЗБУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Може ли работодателят да извършва контрол, който безспорно да установи наличието на алкохол или други упойващи вещества в организма на негов служител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Какви са законовите задължения на работодателите при проверка в предприятието от контролните органи на ГИТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Как промените в Кодекса на труда от края на 2020 г. ще променят административнонаказателната дейност на инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 В кои случаи трябва да бъде подадена декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Здравословни и безопасни условия на труд - Вътрешнофирмени актове и документи, които работодателят следва да създаде и поддържа, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Здравословни и безопасни условия на труд - Какви мерки следва да се предприемат, за да се ограничи рискът от заразяване на персонала с COVID-19 на работното място – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Здравословни и безопасни условия на труд - Какви възможности за организация на работния процес може да използва работодателят, при завръщане на работа на неговите служители по време на извънредно положение или извънредна епидемична обстановка – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Здравословни и безопасни условия на труд - Може ли работодателят да извършва контрол по начин и със средства, които безспорно удостоверяват наличието на алкохол или други упойващи вещества в организма – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Здравословни и безопасни условия на труд - Действия на работодателя в случай на положителен резултат за COVID-19 на работник или служител – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Здравословни и безопасни условия на труд - Действия на работодателите, съобразно Насоките на ЕС за ограничаване на разпространението на COVID-19 - „Завръщане на работното място - адаптиране на работните места и защита на работещите“ – 2021 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Условия на труд при работа от разстояние
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Тодор Капитанов
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Възможности, които предоставя трудовото законодателство, с цел минимизиране на риска от заразяване с COVID-19
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Възможности за безопасно завръщане и адаптиране на работните места, във връзка с пандемията от COVID-19, съобразно насоките на ЕС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Действия на работодателя за отстраняване на служител с грипоподобни симптоми при идването му на работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Инспекцията по труда планира кампания за превенция на мускулно-скелетните увреждания - едни от най-честите заболявания в резултат на работата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ИК "Труд и право"
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Определяне на работни места за трудоустроени работници и служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Законови възможности за работодателя да поиска от инспекцията по труда да даде задължителни за изпълнение предписания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-28

 Извършване на оценка на риска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Минимални изисквания за безопасност и здраве при работа на борда на риболовни кораби - Практически разяснения по прилагането на Директива 93/103/ЕИО на Съвета от 23 ноември 1993 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве при работа на борда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Минимални изисквания за безопасност и медицинско обслужване на борда на плавателните съдове - Практически разяснения по прилагането на Директива 92/29/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве за подобряване н
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Минимални изисквания за защита при експозиция на азбест - Практически разяснения по прилагането на Директива 2009/148/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно защитата на работниците от рискове, свързани с eкспозицията на азбе
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Закрила на младите хора на работното място - Практически разяснения по прилагането на Директива 94/33/ЕО на Съвета от 22 юни 1994 г. за закрила на младите хора на работното място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Подобряване безопасността и здравето на работещите по срочно или временно трудово правоотношение - Практически разяснения по прилагането на Директива 91/383/ЕИО на Съвета от 25 юни 1991 г. за допълнение на мерките за насърчаване на подобряването на безоп
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Минимални изисквания за защита при експозиция електромагнитни полета - Практически разяснения по прилагането на Директива 2013/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Минимални изисквания за защита при експозиция на изкуствени оптични лъчения - Практически разяснения по прилагането на Директива 2006/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2006 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свъ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Минимални изисквания за защита при експозиция на шум - Практически разяснения по прилагането на Директива 2003/10/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 февруари 2003 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Минимални изисквания за защита при експозиция на вибрации - Практически разяснения по прилагането на Директива № 2002/44/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2002 г. относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозици
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Минимални изисквания за защита от експлозивни атмосфери - Практически разяснения по прилагането на Директива 1999/92/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1999 г. относно минималните изисквания за подобряване защитата на здравето и безопа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Минимални изисквания за защита от рискове, свързани с експозиция на химични агенти - Практически разяснения по прилагането на Директива 98/24/EO на Съвета от 7 април 1998 г. за опазване на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с хим
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Минимални изисквания за подобряване безопасността и здравето при рудодобива по открит и подземен способ - Практически разяснения по прилагането на Директива 92/104/ЕИО на Съвета от 3 декември 1992 г. относно минималните изисквания за подобряване опазванет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Минимални изисквания за подобряване безопасността и здравето при рудодобива чрез сондиране - Практически разяснения по прилагането на Директива 92/91/ЕИО на Съвета от 3 ноември 1992 г. за минималните изисквания за подобряване опазването на безопасността и
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Минимални изисквания за подобряване безопасността и здравето на бременни работнички - Практически разяснения по прилагането на Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здрав
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васка Семерджиева – Даракчиева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Минимални изисквания за осигуряване на знаци и сигнали за безопасност и здраве - Практически разяснения по прилагането на Директива 92/58/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. относно минималните изисквания за осигуряване на знаци за безопасност и/или здраве по
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Минимални изисквания за безопасност и здраве на строителните участъци - Практически разяснения по прилагането на Директива 92/57/ЕИО на Съвета от 24 юни 1992 г. за прилагане на минимални изисквания за безопасност и здраве на временни или подвижни строител
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Минимални изисквания за защита от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти - Практически разяснения по прилагането на Директива 2000/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 18 септември 2000 г. относно защитата на работниците от рисковете
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Минимални изисквания за защита от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени - Практически разяснения по прилагането на Директива 2004/37/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно защитата на работниците от рискове,
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Минимални изисквания при работа с екранно оборудване (видеодисплеи) - Практически разяснения по прилагането на Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. относно минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд при работа с екранн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васка Семерджиева – Даракчиева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Минимални изисквания при ръчна обработка на товари - Практически разяснения по прилагането на Директива 90/269/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна обработка на товари, когат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васка Семерджиева – Даракчиева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Минимални изисквания при използване на лични предпазни средства - Практически разяснения по прилагането на Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на л
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васка Семерджиева – Даракчиева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Минимални изисквания при използване на работното оборудване - Практически разяснения по прилагането на Директива 2009/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Минимални изисквания за здраве и безопасност на работното място - Практически разяснения по прилагането на Директива 89/654/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасност и здраве на работното място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Огнян Атанасов
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Мерки за подобряване на безопасността и здравето на работещите - Практически разяснения по прилагането на Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на ра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васка Семерджиева – Даракчиева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

 Електронни и административни услуги, предоставяни на работодателите от инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Процедура за дезинфекция на работното място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: „Респонса Превент” ООД
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Инструкция за безопасна работа при обявяване на извънредно положение при епидемия/пандемия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: „Респонса Превент” ООД
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Здравословни и безопасни условия на труд – Коментар - Задължения на работодателите за разработване на Авариен план за предотвратяване и ликвидиране на аварии на работното място - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Здравословни и безопасни условия на труд – Коментар - Задължение на работодателите за разработване на физиологичен режим на труд и почивка - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Здравословни и безопасни условия на труд – Коментар - Службите по трудова медицина и участието им при изготвяне на обосновката за наличие на специфични условия на труд като начин за освобождаване от изпълнението на квотните задължения по Закона за хората
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Здравословни и безопасни условия на труд – Коментар - Формиране и функции на комисията по трудоустрояване - 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 За задължението на работодателите за разработване на авариен план за предотвратяване и ликвидиране на аварии на работното място
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Задължителна застраховка за риска „трудова злополука“ и коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Службите по трудова медицина и участието им при изготвяне на обосновката за наличие на специфични условия на труд, като начин за освобождаване от изпълнението на квотните задължения по ЗХУ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Специално работно облекло и лични предпазни средства на работника и служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Връчване на акта за установяване на административно нарушение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Доказателствена сила на акта за установяване на нарушение на трудовото законодателство, съставен от държавните контролни органи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 За административните наказания „глоба“ и „имуществена санкция“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Осъществяване на контрол за спазване на законодателството в областта на здравословните и безопасни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Контрол за спазване на законодателството за здравословни и безопасни условия на труд – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Набиране и разходване на средствата във фонд „Условия на труд“ – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Права на работещите в комитетите и групите по условия на труд – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Физиологичен режим на труд и почивка – 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Лариса Тодорова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Застраховане за риска „трудова злополука“ и коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2019 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

 Инспекцията по труда въвежда нов начин на инспектиране чрез проекта „Оптимизация и иновации в ИА „ГИТ“
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Промените в Наредба № РД 07-8 от 2015 г. за регистрирането и отчитането на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 КТ пред Инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

 С последните промени в Наредба № 3 от 23.02.2010 г. окончателно отпадна необходимостта от подаване на уведомление в инспекцията по труда при липса на промени в декларираните обстоятелства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Основания за издаване на задължителни предписания от държавните контролни органи на Инспекцията по труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Pед, начин и периодичност на извършване на оценка на риска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Осигуряване на лични предпазни средства на работещите при вредни и опасни условия на труд за живота и здравето им - 2018 Г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Предотвратяване на вредните последици в случаите на извънредни обстоятелства - 2018 Г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Ред, начин и периодичност на извършване на оценка на риска - 2018 Г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Задължения на работодателя за осъществяване на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда - 2018 Г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Задължения на държавата за осигуряване на безопасни условия на труд - 2018 Г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-09

 За някои проблеми и нерешени въпроси, свързани с дейността на Службите по трудова медицина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Задължително застраховане за риска „трудова злополука“ и коефициент на трудов травматизъм за прилагане през 2018 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Ще отпадне ли необходимостта от подаване на уведомление по реда на чл. 15 ЗЗБУТ, когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теодора Дичева
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-28

 Hовозначими рискове, свързани с безопасността и здравето при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 6)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 559 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА