Здравословни и безопасни условия на труд

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  следваща> последна>>
 Нормативни промени в устройството, организацията на работа и правомощията на органите на медицинската експертиза
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Румяна Павлова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Документиране на процедурата по потвърждаване и регистриране на професионалните болести
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христина Митрева
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Практически аспекти на провеждането на периодично обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Национална програма по безопасност и здраве при работа - 2010 година
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Сключване на договор със служба по трудова медицина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Условия и ред за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Промени в техническото законодателство за машините
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Условията и реда за подаване и съхранение на Декларацията по чл. 15, ал. 1 ЗЗБУТ са регламентирани с наредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Административнонаказателна отговорност за нарушения на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-12

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Административнонаказателна отговорност на лицата, регистрирали служби по трудова медицина – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-12

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Контрол върху дейността на службите по трудова медицина – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-12

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите по срочно и временно трудово правоотношение – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-12

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд – 2010 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-12

 Система за управление на здравословните и безопасни условия на труд в предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Взаимна обвързаност на задълженията на работниците и на длъжностните лица по здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Нова Наредба за условията и реда за провеждане на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по осигуряване на ЗБУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Новата правна регламентация на реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Професионални съвети за безопасност и здраве при ръчна работа в дървопреработването
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Оценяване на риска, свързан с въздействието на шума от музика върху работещите в музикалния и развлекателния сектор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 За повишаване качеството на оценката на риска в българските фирми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Стресът на работното място и други психо-социални рискове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Задължително ежегодно обучение по здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Проблемът за характера на застраховка "Злополука" на работниците и служителите по Кодекса на труда и по Кодекса за застраховането
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Поля Голева
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-28

 Задължения на работодателя за осигуряване на колективни средства за защита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-30

 Малки предприятия - Идентифициране и оценка на опасностите; предприемане на мерки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дарина Конова
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Административнонаказателна отговорност за нарушаване на законодателството по безопасност и здраве при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-30

 Нервно-психично натоварване - Идентифициране и оценка на опасностите и предприемане на мерки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дарина Конова
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Условия и ред за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Професионален риск: Ръководство за оценка на риска в малки и средни предприятия - Подхлъзване и падане от височина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Панайот Панайотов
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Оценката на риска - ключът към здравословни работни места
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-24

 Нов подход при разпределянето на средствата за работни заплати в бюджетните организации и дейности
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Теменужка Златанова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Задължение на работодателя за сключване на договор по чл. 18 ЗЗБУТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Задължения на работниците и служителите за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Изисквания за работните места и работното оборудване – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при проектирането и строителството – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Превенция на професионалните рискове – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Службите по трудова медицина – 2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-17

 Стрес при работа - Кратък наръчник
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Новият Закон за инспектиране на труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-27

 Ползите за бизнеса от добрата практика по безопасност и здраве при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Европейска агенция за безопасност и здра
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Оценката на риска - реалности и проблеми в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

 Работодатели (институции), създадени със закон или акт на МС, които не са регистрирани по Търговския закон, по Закона за кооперациите или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, могат да регистрират служби по трудова медицина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емил Мирославов
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Европейска агенция по безопасност и здраве при работа. Оценка на риска - “Добре е за теб. Добре е за бизнеса”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Атанас Колчаков
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Придобиване на правоспособност за обслужване на парни и водогрейни котли
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-31

 Службите по трудова медицина - нова правна уредба - нови предизвикателства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Стратегия за безопасност и здраве при работа 2008-2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Нова Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-29

 Намаляване на свързаните с работата злополуки и заболявания чрез по-добра оценка на риска
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Дарина Конова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Европейски изисквания за безопасен труд при работа с видеодисплеи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-29

 Задължение на работодателя за осигуряване на първа долекарска помощ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-27

 Безопасността и здравето при работа - приоритетен въпрос на европейската социалнаполитика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Нов британски стандарт BS OHSAS 18001:2007 "Системи за управление на здравето и безопасността при работа. Изисквания"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивелин Буров
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Европейски изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Жанет Богомилова
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Предприятие, осигуряващо временна заетост и неговите задължения - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-05

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно или временно трудово правоотношение - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-05

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Лични предпазни средства по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-05

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Изменения и допълнения на ЗЗБУТ през 2007 г. - 2008 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-05

 Новата Наредба № 3 за дейността на службите по трудова медицина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Димитрова
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Подобряване на качеството и производителността на труда: Стратегия на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007-2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Информиране и консултиране на работещите по въпросите на здравословните и безопасни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-01

 Инспекторът - желан партньор и консултант на работодателите и работниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Проблеми и нови тенденции при превенцията на мускулно-скелетните смущения в Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

 Инспекцията по труда и държавната политика в областта на безопасност и здраве при работа ­ цели, приоритети и задачи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Войнов
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Личните предпазни средства не могат да се заменят с пари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: в-к "Труд"
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-28

 Здравословни и безопасни условия на труд и трудови правоотношения в занаятчийските предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Работодателят е длъжен да спазва трудовото законодателство при трудоустрояване на работници и служители
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-30

 Оценка на риска в предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Оценка на резултатите от въвеждане на система за управление на дейността по здраве и безопасност при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Европейска кампания “Инициатива за здравословно и безопасно работно място”
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Барутчиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Провеждане на задължителни периодични медицински прегледи на работниците
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-27

 Националното законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд ­ хармонизирано с европейските изисквания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калина Петкова
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-29

 Осигуряване на санитарно-битовото обслужване на работещите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-01

 Стратегията на Европейския съюз за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007-2012 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Нова стратегия на Европейския съюз за 25% по-малко трудови злополуки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Какви са задълженията на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за служителите, работещи с компютър?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Какво се разбира под “ръчна работа” с тежести и какви са задълженията на работодателя?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Промените в Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Христо Симеонов
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Задължения на длъжностните лица за безопасно протичане на производствения процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Застраховане на работниците и служителите за трудова злополука - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-23

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Комитети и групи по условия на труд - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стойна Сербезова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-23

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Задължение на работодателя да се консултира по мерките за здравословни и безопасни условия на труд - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефанка Симеонова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-23

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Професионалният риск в предприятието - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-23

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите - 2007 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Банова
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-23

 От оценяване на риска ­ към управление на здравето и безопасността при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Илиев
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-30

 Извършване на оценка на риска в предприятието
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

 Европейска седмица по безопасност и здраве при работа през 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Барутчиев
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

 Въвеждане на OSHAS 18001 - Системи за управление на дейността по здраве и безопасност при работа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Новата Наредба № 6 за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Христова
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Нормативни изисквания за обучение по здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Цоневски
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работещите по срочно или временно трудово правоотношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

 Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в занаятчийските предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Информационните листове за безопасност при работа с опасни химически продукти.Съдържание и предназначение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Виолета Добрева
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Застраховане на работниците и служителите за риска "Трудова злополука"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Гълъб Донев
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Условия за наемане на работа на непълнолетни лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Кога се изготвя оценка на риска на работното място?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Миглена Кацарова
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при проектиране и изграждане на обекти - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

 Коментар по Закона за здравословни и безопасни условия на труд - Задължения на длъжностните лица в предприятието по дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове - 2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васил Мръчков
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-14

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 6)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  следваща> последна>>

Общо: 565 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА