Постановление № 173 на МС от 20.06.2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10
ДВ, бр. 49 от 28.6.2011 г., ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г., ДВ, бр. 29 от 21.4.2015 г., ДВ, бр. 32 от 22.4.2016 г., ДВ, бр. 71 от 13.9.2016 г., ДВ, бр. 94 от 24.11.2017 г., ДВ, бр. 2 от 3.1.2018 г., ДВ, бр. 64 от 3.8.2018 г., ДВ, бр. 66 от 10.8.2018 г., ДВ, бр. 104 от 14.12.2018 г., ДВ, бр. 20 от 10.3.2020 г., ДВ, бр. 100 от 16.12.2022 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.