Постановление № 148 на МС от 24.07.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-04
ДВ, бр. 60 от 25.7.2017 г., ДВ, бр. 1 от 2.1.2018 г., ДВ, бр. 100 от 4.12.2018 г., ДВ, бр. 26 от 29.3.2019 г., ДВ, бр. 54 от 9.7.2019 г., ДВ, бр. 97 от 10.12.2019 г., ДВ, бр. 6 от 21.1.2020 г., ДВ, бр. 12 от 11.2.2020 г., ДВ, бр. 10 от 5.2.2021 г., ДВ, бр. 41 от 9.5.2023 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.