Постановление № 64 на МС от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-21
ДВ, бр. 26 от 1.4.2016 г., ДВ, бр. 69 от 2.9.2016 г., ДВ, бр. 24 от 21.3.2017 г., ДВ, бр. 66 от 15.8.2017 г., ДВ, бр. 19 от 2.3.2018 г., ДВ, бр. 10 от 1.2.2019 г., ДВ, бр. 55 от 12.7.2019 г., ДВ, бр. 9 от 31.1.2020 г., ДВ, бр. 96 от 10.11.2020 г., ДВ, бр. 20 от 9.3.2021 г., ДВ, бр. 87 от 19.10.2021 г., ДВ, бр. 95 от 29.11.2022 г., ДВ, бр. 41 от 9.5.2023 г., ДВ, бр. 72 от 22.8.2023 г., ДВ, бр. 39 от 1.5.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.