Създаване и одобряване на подробен устройствен план
Тип на документа: административно - правна процедура
Aвтор/Източник: Пенчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14
Автор / Източник:
Пенчо Димитров, арх.
Печатни издания: няма Визирани нормативни актове:
Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, Глава втора
Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, Раздел II
Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, Раздел VII
Закон за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, Глава четвърта

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.

 Заявление за издаване на разрешение за изработване на подробен устройствен план
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Пенчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Решение/Заповед за разрешение за изработване на подробен устройствен план
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Пенчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Заявление за одобряване на подробен устройствен план
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Пенчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Решение/Заповед за одобряване на подробен устройствен план
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Пенчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Заповед за придобиване на собственост по чл. 16, ал. 5 ЗУТ
Тип на документа: приложен документ
Aвтор/Източник: Пенчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14