Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. за утвърждаване на Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05
ДВ, бр. 16 от 21.02.2006 г., ДВ, бр. 7 от 22.01.2007 г., ДВ, бр. 11 от 2.02.2007 г., ДВ, бр. 20 от 6.03.2007 г., ДВ, бр. 48 от 15.06.2007 г., ДВ, бр. 13 от 17.2.2009 г., ДВ, бр. 67 от 21.8.2009 г., ДВ, бр. 68 от 25.8.2009 г., ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г., ДВ, бр. 4 от 15.1.2010 г., ДВ, бр. 24 от 26.3.2010 г., ДВ, бр. 34 от 4.5.2010 г., ДВ, бр. 36 от 14.5.2010 г., ДВ, бр. 101 от 28.12.2010 г., ДВ, бр. 20 от 11.3.2011 г., ДВ, бр. 36 от 10.5.2011 г., ДВ, бр. 53 от 12.7.2011 г., ДВ, бр. 59 от 2.8.2011 г., ДВ, бр. 90 от 15.11.2011 г., ДВ, бр. 94 от 29.11.2011 г., ДВ, бр. 42 от 5.6.2012 г., ДВ, бр. 44 от 12.6.2012 г., ДВ, бр. 54 от 17.7.2012 г., ДВ, бр. 15 от 15.2.2013 г., ДВ, бр. 21 от 1.3.2013 г., ДВ, бр. 32 от 2.4.2013 г., ДВ, бр. 41 от 7.5.2013 г., ДВ, бр. 79 от 10.9.2013 г., ДВ, бр. 91 от 18.10.2013 г., ДВ, бр. 101 от 22.11.2013 г., ДВ, бр. 43 от 23.5.2014 г., ДВ, бр. 83 от 7.10.2014 г., ДВ, бр. 101 от 22.12.2015 г., ДВ, бр. 10 от 5.2.2016 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.