Наредба № 1 от 28.01.2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-06
ДВ, бр. 10 от 6.2.2015 г., ДВ, бр. 34 от 20.4.2018 г., ДВ, бр. 43 от 25.5.2018 г., ДВ, бр. 38 от 10.5.2019 г., ДВ, бр. 22 от 16.3.2021 г., ДВ, бр. 4 от 12.1.2024 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.