Коментар по прилагането на Международните счетоводни стандарти - Въведение в прилагането на Международните счетоводни стандарти - Особености в прилагането на Международните счетоводни стандарти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Антон Свраков
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09
Автор / Източник:
Антон Свраков, доц. д-р
Книга "Международни счетоводни стандарти, приети за приложение от Европейския съюз през 2014 г.", стр. 17
Визирани нормативни актове:
МСС 2 Материални запаси
МСС 8 Счетоводна политика, промени в счетоводните приблизителни оценки и грешки
МСС 19 Доходи на наети лица
МСС 23 Разходи по заеми
МСФО 2 Плащане на базата на акции

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.