Постановление № 215 на МС от 21.09.2010 г. за приемане на Наредба за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на вредни вещества и парникови газове в атмосферата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-05
ДВ, бр. 76 от 28.9.2010 г., ДВ, бр. 74 от 5.9.2014 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.