Правилник за функциите, задачите и организацията на работа на Съвета по сигурността при Министерския съвет (Загл. изм. - ДВ, бр. 28 от 2002 г., бр. 20 от 2003 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29
ДВ, бр. 84 от 21.10.2005 г., ДВ, бр. 68 от 2.8.2013 г., ДВ, бр. 72 от 29.8.2014 г., ДВ, бр. 81 от 30.9.2014 г., ДВ, бр. 5 от 20.1.2015 г., ДВ, бр. 9 от 26.1.2017 г., ДВ, бр. 12 от 8.2.2019 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.