Наредба № Н-19 от 25.05.2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-15
ДВ, бр. 53 от 13.7.2010 г., ДВ, бр. 102 от 22.12.2011 г., ДВ, бр. 4 от 15.1.2013 г., ДВ, бр. 25 от 20.3.2018 г., ДВ, бр. 12 от 11.2.2020 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.