Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27
ДВ, бр. 9 от 29.1.2008 г., ДВ, бр. 33 от 27.4.2012 г., ДВ, бр. 14 от 18.2.2014 г., ДВ, бр. 45 от 14.6.2016 г., ДВ, бр. 12 от 6.2.2018 г., ДВ, бр. 7 от 22.1.2019 г., ДВ, бр. 57 от 19.7.2019 г., ДВ, бр. 95 от 6.11.2020 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.