Технически изисквания за работа на електронни съобщителни мрежи от радиослужби неподвижна-спътникова, подвижна-спътникова и съоръженията, свързани с тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17
ДВ, бр. 8 от 25.1.2008 г., ДВ, бр. 82 от 16.10.2009 г., ДВ, бр. 14 от 17.2.2012 г., ДВ, бр. 67 от 12.8.2014 г., ДВ, бр. 87 от 9.10.2020 г., ДВ, бр. 91 от 2.11.2021 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.