Наредба № 9 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-25
ДВ, бр. 42 от 25.4.2008 г., ДВ, бр. 107 от 16.12.2008 г., ДВ, бр. 9 от 3.2.2009 г., ДВ, бр. 83 от 25.10.2011 г., ДВ, бр. 23 от 20.3.2012 г., ДВ, бр. 60 от 7.8.2012 г., ДВ, бр. 44 от 17.5.2013 г., ДВ, бр. 76 от 2.10.2015 г., ДВ, бр. 84 от 30.10.2015 г.

 

За да можете да ползвате документите в системата, абонирайте се

 
Потребителско име:
Парола:
запомни ме:


Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината:

- със завяка за абонамент;
- в офиса на издателството;
- на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93;
- чрез нашите търговски представители във Вашия регион;
- чрез разпространителските фирми - Партньори на ИК "Труд и право".

Информация за търговските ни представители във Вашия регион можете да получите на телефон: 02/981-13-93.